Optikk og refraksjon 2021

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Optikk og refraksjon (19 timer).
Ny ordning: Anbefalt for LIS i Optikk og refraksjon.

Påmelding

Vi har for tiden utfordringer med påmelding via Læringsportalen og ber derfor om å benytte manuelt påmeldingsskjema som fylles ut og returneres til regutvest@helse-vest.no

Påmeldingsskjema LIS-kurs.docx


Læringsutbytte beskrivelse

Etter endt kurs skal deltagerne sitte igjen med en forståelse av optiske grunnprinsipper, og hvordan dette kan anvendes på øyet som optisk system. Deltagerne skal også ha fått en grunnleggende innføring i klinisk refraksjonering med hovedvekt på retinoskopi.

Kurset er knyttet opp som læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål; Angi LM med nummer og tittel, som kurset bygger opp under. Beskriv også hvilket læringsutbytte (kunnskap og ferdigheter) deltakerne tilegner seg.

Kurskomite

Overlege Kjersti Standal, Øyeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus og
optiker Lars Helge Glomnes, Øyeavdelingen Haukeland Universitetssykehus (kursledere).

Kursavgift

5 750,- inkludert obligatorisk dagpakke. Med forbehold om endringer.

Antall deltakere

12

Andre opplysninger

Kursdeltagerne vil i god tid før kurset få tilsendt en oppgavesamling som skal løses hjemme.

Litteratur

2020-2021 Basic and Clinical Science Course (BCSC) Section 3: Clinical Optics. American Academy of Ophthalmology.
Nettsteder/gode videoer finnes bl.a. på:
http://www.youtube.com/watch?v=kAreDffuVCQ 

Program

Onsdag 03 februar 2021:

09.00: Optiske grunnprinsipper. Gjennomgang av oppgavesamling.

12.00: Lunsj.

13.00: Optiske grunnprinsipper. Gjennomgang av oppgavesamling.

            Brillestyrkemåling. Keratometri.

17.00: Slutt.

Om kvelden (ca. 19.30) sosialt samvær.

 

Torsdag 04.februar 2021:

09.00: Retinoskopi.

12.00: Lunsj.

13.00: Retinoskopi.

15.30: Subjektiv refraksjonering - foropter.

17.00: Slutt.

 

Fredag 05.februar 2021:

09.00: Kontaktlinser. Svaksynsoptikk. Gjennomgang av oppgavesamling. Subjektiv

           refraksjonering.

12.00: Lunsj.

13.00: Brilleforskrivning. Kursprøve. Evaluering.

Ca. 15.00: Slutt

Fant du det du lette etter?