Optikk og refraksjon 2020

Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i øyesykdommer (19 timer).
Ny ordning: Anbefalt for LIS i øyesykdommer

Påmelding og opptak

Kurset skulle egentlig vært arrangert våren 2020 men måtte utsettes grunnet covid-19. Personer som var påmeldt til opprinnelig kurs har blitt prioritert ved opptak og kurset er fullt og med venteliste. Nye søkere settes direkte på ventelisten og kontaktes kun dersom det blir ledig plass.

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltagerne sitte igjen med en forståelse av optiske grunnprinsipper, og hvordan dette kan anvendes på øyet som optisk system. Deltagerne skal også ha fått en grunnleggende innføring i klinisk refraksjonering med hovedvekt på retinoskopi.

Kursavgift

5750,- med forbehold om endringer

Antall deltakere

12

Litteratur

2016-2017 Basic and Clinical Science Course (BCSC) Section 3: Clinical Optics. American Academy of Ophthalmology.
Nettsteder/gode videoer finnes bl.a. på:
http://www.youtube.com/watch?v=kAreDffuVCQ
http://eyeontechs.com/wp-content/uploads/2009/04/retinoscopysimulator.swf

Andre opplysninger

Kursdeltagerne vil i god tid før kurset få tilsendt en oppgavesamling som skal løses hjemme. På grunn av oppgaveløsning i optikk bør kursdeltakerne ta med kalkulator til kurset.

Arbeidsmåter: forelesninger og praktiske øvelser.

Program

Kjersti Standal og Lars Helge Glomnes er forelesere og veiledere gjennom hele kurset.

Onsdag 18. november 2020:
09.00: Optiske grunnprinsipper. Gjennomgang av oppgavesamling.
12.00: Lunsj.
13.00: Optiske grunnprinsipper. Gjennomgang av oppgavesamling.
            Brillestyrkemåling. Keratometri.
17.00: Slutt.
Om kvelden (ca. 19.30) sosialt samvær.

Torsdag 19. november 2020:
09.00: Retinoskopi.
12.00: Lunsj.
13.00: Retinoskopi.
15.30: Subjektiv refraksjonering - foropter.
17.00: Slutt.

Fredag 20. november 2020:
09.00: Kontaktlinser. Svaksynsoptikk. Gjennomgang av oppgavesamling.
           Subjektiv refraksjonering.
12.00: Lunsj.
13.00: Brilleforskrivning. Kursprøve. Evaluering.
Ca. 15.00: Slutt


Fant du det du lette etter?