Onkologi/munnhule/kjeve/spyttkjertel

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Øre-nese-hals og Maxillofacial kirurgi
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Øre-nese-hals og Maxillofacial kirurgi

Påmelding

Kurset er fullt, nye søkere settes direkte på venteliste og kontaktes dersom det blir ledig plass.

Læringsmål

I spesialiteten ØNH skal følgende læringsmål helt eller delvis oppnås: ØNH 047-ØNH 068, ØNH 070- ØNH 074.

I spesialiteten Maxillofacial kirurgi skal følgende læringsmål helt eller delvis oppnås: MAX 045, MAX 060, MAX 066-MAX 068. Merk at i spesialiteten Maxillofacial kirurgi er kurstittel Hode/hals onkologi.

Kurskomite

Hans Jørgen Aarstad (kursleder)

Antall deltakere

34 (kan bli endret ved eventuelle endringer i smittevernskrav eller digitalisering)

Pris

7000 inkl lunsj og pauseservering (med forbehold om endringer

Annen informasjon

Kurset forberedes som fremmøtekurs, dersom smittesituasjonen skulle tilsi det nærmere kursstart kan det bli aktuelt å digitalisere kurset. Deltakerne vil isåfall informeres i god tid.

Program

Mandag 31. mai
10.00-12.15 Introduksjon: Epidemiologi, Multi-disiplinær utredning og behandling, pakkeforløp, klassifikasjon (Aarstad/Lybak)
12.15-13.00 Lunch
13.00-14.00 Patologi (Lars Helgeland)
14.00-14.30 Pause
14.30-15.30 «Imaging» (Leif Oltedal)

Tirsdag 01. juni
08.30-09.15 Hudcancer/melanom (Håvard Seland)
09.15-10.00 Rekonstruksjon av bløtvev – prinsipper (Håvard Seland)
10.00-10.30 Pause
10.30-12.00 Thyreoidea tumor (Terje Osnes)
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Nese-sinus-nasopharynx-skallebasistumores (Terje Osnes)
14.30-15.00 Kasuistikker (Osnes)
15.00-15.15 Pause
15.15-15.45 Ytterøre- og mellomørecancer (Lybak)
15.45-16.15 Acusticusnevrinom (Hess-Erga)
15.30-16.15 Spyttkjerteltumores (Ljøkjel)

Onsdag 02. juni
08.30-09.30 Premaligne og maligne larynxtumores (Heimdal)
09.30-10.00 Premaligne munnhuletumores (Sigbjørn Løes)
10.00-10.15 Pause
11.00-11.45 Maligne leppe- og munnhuletumores (Lybak/Aarstad)
10.45-11.15 Rekonstruksjon fra oralkirurgisk perspektiv (Sigbjørn Løes)
11.15-12.00 Oro- og hypopharynxcancer (Lybak/Aarstad)
12.00-12.45 Lunch
12.45-13.15 Regionale lymfeknutemetastaser – ukjent primærtumor (Lybak/Aarstad)
13.15-13.45 Ultralyd
13.45-14.15 Casepresentasjon (utredning) (Lybak/Ljøkjel/Aarstad)
14.15-14.30 Pause
14.30-15.30 Smertebehandling & palliasjon (Hurmuzlu)
15.45-16.30 Radio-/kjemoterapi (Brydøy)
[16.30-17.30 Omvisning på strålebehandlingsavd. (Brydøy/Karlsdottir)]

Torsdag 03. juni
08.30-09.00 Oppfølging (Aarstad)
09.00-09.30 Sjeldne tumorer, Residiv, Cancer hos eldre pas.(Aarstad, Lybak)
09.30-09.45 Pause
09.45-10.15 «Quality of life» (Aarstad)
10.15-10.45 Onkologisk Forskning (Aarstad)
10.45-11.30 Casepresentasjon (forløp) (Lybak/Ljøkjel/Aarstad/Onkolog)
11.30-11.45 Pause
11.45-12.45 Kursprøve (skriftlig)

Fant du det du lette etter?