Obduksjonspatologi og rettsmedisin

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Patologi (18 timer)
Ny ordning: Obligatorisk for LIS i Patologi

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal deltakerne:
· Ha god kjennskap til lover og regler som gjelder for obduksjon og meldeplikter ved dødsfall
· Være i stand til formulere oppsett av dødsårsaker på dødsmeldingen og forstå betydningen av dette
· Ha god kjennskap til prosedyrer og rutiner for obduksjon, herunder organdisseksjon, bruk av supplerende undersøkelser, formulering av obduksjonsrapport og relevant HMS ved obduksjon
· Kjenne til forskjeller mellom medisinsk og rettsmedisinsk obduksjon, skadebeskrivelse og vurdering av dødstegn
· Kjenne til rettspatologisk sakkyndigerklæring, den sakkyndiges rolle i retten og funksjonen til Den rettsmedisinske kommisjon

Kursleder

Christian Lycke Ellingsen, Avd. for patologi, Stavanger universitetssjukehus

Kriterier for kursopptak

Deltakerne må ha deltatt i og selv ha utført obduksjoner, med makro- og mikroskopisk vurdering.
Det forventes at deltakerne før kurset har gjennomført legeforeningens nettkurs om dødsmeldinger. Kurset revideres i disse dager, men det vil være tilgjengelig igjen før obduksjonskurset.

Kurspris

5000,- med forbehold om endringer

Antall deltakere

Maks 40

Litteratur

Forslag:
Burton JL, Rutty G: The Hospital Autopsy, 3rd ed. Hodder Arnold 2010
Connolly AJ et al: Autopsy Pathology – A manual and atlas, 3rd ed. Elsevier 2016
Rognum TO (red): Lærebok i rettsmedisin, 3. utg. Gyldendal 2016

Program

Dag 1
09:30 Åpent virtuelt kursrom, testing av oppkobling
09:45 Velkommen, praktisk informasjon. Christian Lycke Ellingsen

Obduksjon – formelle forhold
10:00 Om obduksjonens rolle og historie. G. Cecilie Alfsen
10:30 Hva dør vi av i Norge? Mortalitetsepidemiologi. Christian Lycke Ellingsen
11:00 Lover, regler og meldeplikt. Christian Lycke Ellingsen

11:30 Lunsj

12:30 Organisering av obduksjonsvirksomheten. Seleksjon av dødsfall. Kvalitetssikring av obduksjon.
G. Cecilie Alfsen
13:00 Introduksjon rettsmedisin. Sakkyndigrollen. Medisinsk og rettsmedisinsk obduksjon, likheter og forskjeller.
Lars Uhlin-Hansen

14:00 Pause

14:15 Tilsynsmyndigheten, varsling. Bruk av obduksjon i kvalitetsarbeid. Geir Sverre Braut
14:45 Gruppearbeid Meldeplikt, medisinsk eller rettsmedisinsk obduksjon. Gråsonekasus . Flere

16:00 Slutt for dagen

Dag 2 Rettsmedisin og praktisk gjennomføring
09:00 Utvendig undersøkelse Dødstegn, dødstidspunkt. Stine Kristoffersen
09:45 Skader og skadebeskrivelse*. Arne Stray-Pedersen, Flere

10:30 Pause

10:45 Skader og skadebeskrivelse forts.

12:00 Lunsj

12:45 Organuttak og disseksjon. Snittuttak. Teknikker og tips. Når skal vi fiksere hjernen? Vidar Isaksen
13:30 Supplerende undersøkelser ved obduksjon. Anne Jarstein Skjulsvik

14:15 Pause

14:30 Rettstoksikologiske undersøkelser. Merete Vevelstad
16:30 Slutt ordinært program

Frivillig tilbud:
17:00-18:00
Finnestedsundersøkelse. Samarbeid med politiet på åsted. Christian Lycke Ellingsen, Lena Eriksen Jonassen
*
Stump vold
Skarp vold
Kvelning
Skudd- og eksplosjonsskader
Brannskader
Hodeskader  

Dag 3
09:00 HMS ved obduksjon. Gitta Turowski
09:45 Den negative autopsi. Christian Lycke Ellingsen
10:15

10:30 Pause

10:45 Kasuistikker – gjennomgang av diagnoseforslag. Flere

12:00 Lunsj

12:45 Fortsettelse gjennomgang kasuistikker. Flere

14.00 Pause

14:15 Kursprøve. Flere
15:00 Spørretime, evaluering. Flere

15:45 Slutt

Fant du det du lette etter?