Obduksjonspatologi og rettsmedisin

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Patologi (18 timer)
Ny ordning: Obligatorisk for LIS i Patologi

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal deltakerne:
· Ha god kjennskap til lover og regler som gjelder for obduksjon og meldeplikter ved dødsfall
· Være i stand til formulere oppsett av dødsårsaker på dødsmeldingen og forstå betydningen av dette
· Ha god kjennskap til prosedyrer og rutiner for obduksjon, herunder organdisseksjon, bruk av supplerende undersøkelser, formulering av obduksjonsrapport og relevant HMS ved obduksjon
· Kjenne til forskjeller mellom medisinsk og rettsmedisinsk obduksjon, skadebeskrivelse og vurdering av dødstegn
· Kjenne til rettspatologisk sakkyndigerklæring, den sakkyndiges rolle i retten og funksjonen til Den rettsmedisinske kommisjon

Kursleder

Christian Lycke Ellingsen, Avd. for patologi, Stavanger universitetssjukehus

Kriterier for kursopptak

Deltakerne må ha deltatt i og selv ha utført obduksjoner, med makro- og mikroskopisk vurdering.

Kurspris

5000,- med forbehold om endringer

Antall deltakere

Maks 50

Litteratur

Forslag:
Burton JL, Rutty G: The Hospital Autopsy, 3rd ed. Hodder Arnold 2010
Connolly AJ et al: Autopsy Pathology – A manual and atlas, 3rd ed. Elsevier 2016
Rognum TO (red): Lærebok i rettsmedisin, 3. utg. Gyldendal 2016

Program

Offentliggjøre senere

Fant du det du lette etter?