Nyretransplantasjon vår 2020 - UTSATT til uke 47

Kurs, 16.11.2020-20.11.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nyresykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (40t) i Nyresykdommer

Når og hvor

Dato
16.11.2020-20.11.2020 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 09 - avsluttes fredag kl 14
Sted
OUS Rikshospitalet,
rom D1. 2082
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Kurset er fulltegnet 

Læringsmål

Etter dette kurset skal LIS kunne:
•Beherske utredning av nyreresipienter og henvisning til nyretransplantasjon
• Ha kjennskap til de immundempende medikamentene vi bruker ved og etter transplantasjon, virkningsmekanisme, bivirkninger, vanlige interaksjoner samt kunne dosere dem
• Beherske oppfølging av nyretransplanterte pasienter fra 8 uker etter transplantasjon
• Kjennskap til akutte og kroniske komplikasjoner etter nyretransplantasjon (opportunistiske infeksjoner, kardiovaskulær sykdom, kreft, residiv)
• Kjennskap til hvordan man utreder, henviser og følge opp levende giver til nyretransplantasjon
• Basis-forståelse av transplantasjonsimmunologi• Forstå grunnleggende forskjell på en akutt cellulær og antistoffmediert avstøtning samt hvordan disse diagnostiseres og behandles LM; 032,033,034,036,037, 038 og delvis 065

Kursavgift

NOK 7000,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Nyreavdelingen, Avdeling for Transplantasjon
Karsten Midtvedt; e-mail: kmidtved@ous-hf.no

Program

Mandag  
Utredning – LD -ventetid

09.00 – 10.00 Kafe og Mingling ved og i Auditoriet
10.00 – 10.15 Velkommen til kurset.
Karsten Midtvedt
10.15 – 10.45 Resipient-utredning. Hva legger vi vekt på? Midtvedt/Reisæter?
10.45 – 11.15 Hva skjer «ute» når man henter organer? Stein Foss 
11.15 – 11.45. Den ”marginalt” godkjente resipienten. Utfordringer på
venteliste og ved innkalling. John Hausken og Midtvedt
11.45 – 12.30 Pause
12.30 – 12.55 Hvorfor levende giver og hvordan nærmer vi oss en potensiell levende giver? Anna Reisæter
12.55– 13.15 Nyre fra levende giver, kortids- og langtidsbetraktninger. Geir Mjøen. 
13.15 – 13.30 Hvor høyt ligger listen for å bli godtatt som levende giver. Midtvedt
13.30 – 14.15 Trygderettigheter for tx pasienter og levende givere. Gunn Siri Moen. 
14.15 – 14.30 Pause 
14.30 – 15.00 Oppfølging av levende giver lokalt. Geir Mjøen/Fanny Bruserud
15.00 – 15.15 Hvordan håndteres påmelding, avmelding til Scandia. Fanny Bruserud
15.15 – 15.40 Radiologiske undersøkelser av resipient og donor. Ida Bjørk
15.40 – 16.00 Lang tid på venteliste: hva skal jeg passe på/praktiske råd. XX
16.00 – 16.10 WHAT DID I LEARN TODAY! 
 
Tirsdag. 
08.15-16.00 Immunosuppressiva/immunsystemet
 
08.15- 08.35 Calcineurin inhibitorer (CNI). Tac/CyA. Midtvedt
08.35- 08.50 Antiproliferative medikamenter: Azathioprine og MMF/MPA. Dag Olav Dale
08.50– 09.05 Har belatacept noe rolle som immundempende medikament? Midtvedt
09.05 – 09.20 Hvilken plass har mTOR hos nyretransplanterte? Heldal
09.20- 9.35 Pause
09.40 – 09.55 Induksjons behandling: basiliximab, ATG, MabTera XX
09.55 – 10.30 Relevante klinisk interaksjoner ved immundempende behandling. Anders Åsberg
10.30 – 10.45 Samlet -kort- oversikt over immundempende i bruker ved nyretransplantasjon K. Midtvedt
10.45 – 11.00 Pause
11.00 – 11.15 Adherence XX
11.15 - 11.45 Match vs. mis-match, HLA-systemet. Hva er forskjell på PRA og DSA? Christian Naper
11.45 – 12.10 AB0 inkompatibel nyretransplantasjon. Anna Reisæter
12.10 – 13.00 Pause
13.00 – 13.45 Håndtering av PRA (og DSA) pasienter. Urgent, STAMP, LAMP.
Anna Reisæter 

14.00 – 16.00 Rad Dem.
 
Nyremøte
Midtvedt, Reisæter, Skauby, Naper, Bjørk, Bruserud m.fl. 
16.00 – 16.10 WHAT DID I LEARN TODAY! 
 
Onsdag
REJEKSJONER

08.15 - 08.30 Protokoll og indikasjonsbiopsier. Midtvedt
08.30 - 09.15 BANFF – kriteriene
Akutte og kroniske forandringer i graftet. Clara Hammarstrøm 
09.15 – 09.30 Pause
09.30– 10.00 Akutte rejeksjoner. TCR og AMR, diagnose og behandling. Anna Reisæter
10.00– 10.30 Kronisk humoral/cellulær rejeksjon. Anna Reisæter
10.30 – 10.45 Pause
10.45 – 11.15 Hvem skal ha SPK, PAK, singel pancreas eller øyceller. T Jenssen/Jørn Petter?
11.15 – 11.35 NODAT. T Jenssen /Jørn Petter?
11.35 – 12.00 Oppfølging av pankreastransplanterte T Jenssen/JP?
12.00-12.45 Pause
12.45– 14.15 Klinisk patologisk konferanse

Karsten Midtvedt
Knut Brabrand
Clara Hammarstrøm

14.15 – 14.30 Pause

Etter transplantasjon
14.30 – 15.15 Recurrence i graft, hva er mulighetene for behandling. FSGS, Membranøs nefritt. C. Dørje
15.15 – 15.30 Utredning og behandling av PTLD. Geir Mjøen
15.30 – 15.50 Når graftet svikter; graftectomi? Videre immunosuppression? Midtvedt
15.50 – 16.00 WHAT DID I LEARN TODAY!

Torsdag 

08.15 – 12.00 INFEKSJONER 
08.15 – 08.45 Sene virus infeksjoner. Grete Birkeland Kro
08.45 – 09.05 BK virus, fortsatt aktuell problemstilling. C. Dørje
09.05 – 09.30 Vaksinasjoner. Linda Flaa Johnsen
09.30 – 09.45 Pause
09.45 – 10.15 Bakterielle infeksjoner og soppinfeksjoner i langtidsoppfølgingen av transplantaterte pasienter. Ingvild Nordøy.
10 15 – 10.45 CMV profylakse /hvordan håndtere CMV infeksjoner. 
10.45 – 11.00 Pause
11.00 – 11.30 Pasienter med ESBL, MRSA og andre risikopasienter på venteliste. Retningslinjer lokalt hos dere og hos oss. Egil Lingaas
11.30- 11.45Residiverende UVI etter Tx XX
11.45- 12.00 Residiverende infeksjoner (annet enn UVI) etter Tx XX
12.00 – 12.45 Pause

TX TEMAER fortsatt

12.45 – 13.15 Tx av barn, spesielle utfordringer. Anna Bjerre
13.15 – 13.30 Utredning av barn – LD til barn Kjersti Lønning
13.30 -13.45 Overgang barn –voksen , utfordringer/råd A. Bjerre/K. Midtvedt
13.45 – 14.00 Pause
14.00 – 14.20« Creeping» kreatinine med og uten proteinuri, hva skal jeg foreta meg? Heldal
14.20 – 14.40 Generika eller original produkter? Midtvedt
14.40– 15.00 Skifte av immunsuppresjon? Når/hvor/hvordan? Midtvedt
p.o. vs i.v. immunsuppresjon

15.00 –15.30 Hud. Monitorering, komplikasjoner og behandlingstilbud. XX
15.30 – 15.40 WHAT DID I LEARN TODAY!

Fredag 
 
08.00 – 08.30 Hvordan holder vi oversikten? Nefrologiregisteret og skjemaer vi bruker. Anders Aasberg, Karsten Midtvedt
08.30 – 09.00 Lokal oppfølging av nyre-Tx pasienter etter 8 uker. Heldal
09.00 – 09.15 Pause

Praktiske råd
09.15 – 09.40 Hypertensjonsbehandling /hyperlipidemi XX
09.40 – 10.00 Osteoporose -Ca/Fosfat, PTH, Vitamin D; post tx. Hege Pihlstrøm.
10.00 – 10.15 Pause
10.15– 10.30 Canser etter transplantasjon – overvåke/behandle. Dag O. Dale
10.30- 10.45 Diare – utredning/hva skal man tenke på XX
10.45- 11.00 DOAK hos transplanterte XX
11.00 – 11.25 Graviditet hos donor og recipient + fertilitet. Anna Reisæter 
11.25 – 11.45 Pause
11.45 – 12.30 Eksamen -
12.30 – 14.00 Eksamensoppgaver og gjennomgang; What did we learn this week!
Karsten Midtvedt/ Anna Reisæter

 
Fant du det du lette etter?