Nyresykdommer for indremedisinere, webinar (vår 2021)

Ny ordning: Anbefalt kurs for hovedspesialiteten Indremedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (30 t) for hovedspesialiteten Indremedisin

Opptakskriterier

Dette er et ekstra kurs i Nyresykdommer for indremedisinsere i forbindelse med samme kurs arrangert i uke 40, 2020. På arrangert kurs var det opprinnelig 80 kursplasser som ble redusert til 48. For å ta unna litt av ventelisten, og gi plass til de som opprinnelig hadde kursplass på kurset i uke 40 få prioritert kursplass.

Påmeldingsfristen er gått ut. Kurset er fullt, og vi har lang venteliste.
Vi tar derfor ikke imot flere påmeldinger.


Målgruppe

Valgfritt kurs (30t) for LIS i:
Anestesiologi, Radiologi, Revmatologi, Urologi, Medisinsk biokjemi, Urologi, Allmennmedisin (emne nyre- og urinveissykdommer).

Læringsmål

I løpet av kurset skal deltagerene ha fått kunnskap om omfanget av og årsaker til akutt og kronisk nyresykdom, diagnostiske metoder, relevant utredning og behandlingsalternativer ved ulike nyresykdommer. Dialysebahandling og nyre-transplantasjon vil bli omtalt.

Kurset er knyttet opp mot følgende forskriftsfestede læringsmål: 

FIM-067 Kjenne prinsippene for hvordan begrense videre progresjon av kronisk nyresykdom. Ha kunnskap om komplikasjoner av kronisk nyresykdom, herunder kardiovaskulær sykelighet.
FIM-063 Ha god kunnskap om nyremedisinske symptombilder og beherske initial utredning ved akutt tubulointerstitiell og glomerulær nyresykdom.
FIM-065 Ha kjennskap til nyreaffeksjon ved vaskulitter og systemsykdommer.
FIM-070 Selvstendig kunne identifisere og klassifisere akutt nyreskade, samt påvise og reversere pre- og postrenale årsaker. Ha kunnskap om medikamentelle, infeksiøse og toksiske årsaker til akutt nyreskade.
FIM-072 Ha kunnskap om akutt på kronisk nyresykdom og under supervisjon kunne behandle dette.
FIM-069 Under supervisjon kunne vurdere hvilke pasienter som skal henvises til videre oppfølging av spesialist i nyresykdommer samt hastegrad av oppfølging.
FIM-071 Selvstendig kunne iverksette adekvate tiltak mot livstruende metabolske forstyrrelser ved akutt nyresvikt, herunder hyperkalemi og metabolsk acidose
FIM-066 Selvstendig kunne identifisere og klassifisere grad av kronisk nyresykdom.
FIM-064 Selvstendig kunne identifisere og under supervisjon håndtere pasienter med nefrotisk og nefrittisk presentasjon og rask progredierende glomerulonefritt.


Kursavgift

NOK 6000,-.

Deltakere

47 

Selvom kurset kjøres som webinar, så er det begrenset antall deltakere av tekniske og pedagogiske årsaker.

Kurskomite

Toralf Melsom (kursleder)
Marit D. Solbu, Bjørn Odvar Eriksen.
Alle ved Nyremedisinsk seksjon, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø.

Engelsk kurstittel

Kidney diseases for the speciality of internal medicine

Program

Mandag

Kl. 08.15-.08.50 Testing av at oppkobling og utstyr fungeres som det skal. Du har selv ansvaret for å sørge for at alt nødvendig utstyr er klar til opppstart kl. 08.50 (PC/IPAD e.l med tilgang til internett, mikrofon, kamera og høyttaler.

08.50-09.00 Velkommen til kurset. Toralf Melsom og Marit Solbu.

Diagnostikk

09.00-09.30 Nyrefysiologi og funksjonsundersøkelse. Bjørn Odvar Eriksen 
09.30-10.00 CKD nomenklatur, stadier og epidemiologi. Toralf Melsom 

10.00-10.10 Pause. 

10.10-10.40 Forhøyet kreatinin. Henvisning til nyreavdelingen? Marit Solbu 

10.40-11.20 Akutt nyresvikt. Hovedårsaker og initial utredning. B O Eriksen 

11.20-11.30 Pause 

11.30-12.00 Case – gruppearbeid 1. 

12.00-12.45 Lunsj

 Presentasjonsformer med kasuistikker (interaktiv, med kort oppsummering ved slutt) 

12.45-13.30 Syre-baseforstyrrelser. Bjørn Odvar Eriksen
13.30-13.50 Urinundersøkelse, proteinuri, hematuri. Jon Viljar Norvik. 

13.50-14.00 Pause 

14.00-14.40 Hypo- og hypernatremi. Renathe Rismo 
14.40-15.20 Hematuri og nefrittisk syndrom. Ingvild Skogstad 

15.20-15.30 Pause

15.30-16.00 Proteinuri og nefrotisk syndrom. Trond Jenssen

16.00-16.30 Gjennomgang av case. Marit Solbu og Toralf Melsom

16.30 Slutt 

Tirsdag 

08.00-08.30 Radiologisk diagnostikk ved nyresykdommer. Nils Einar Kløw, OUS 


Glomerulære sykdommer 

08.30-09.00 Patologisk anatomiske mekanismer ved glomerulonefritter. Samer Al-Saad 

09.00-09.10 Pause 

09.10-09.55 Hva skal en indremedisiner vite om glomerulonefritter (Inkl. kort om RPGN og anti-GBM).Morten Bækken, OUS 

09.55-10.00 Pause 

Sekundær glomerulonefritt og glomerulopati 

10.00-10.30 Systemiske vaskulitter med nyresykdom. SLE/granulomatøs polyangiitt. Bartlomiej Witczak.
10.30-10.50 Nyresykdom ved diabetes. Epidemiologi og patofysiologi. Toralf Melsom 

10.50-11.00 Pause 

11.00-11.30 Nyresykdom ved diabetes. Behandling. Toralf Melsom
11.30-12.00 Amyloidose. Tale Norbye Wien, Bærum sykehus 

12.00-12.40 Lunsj 

Hypertensjon og vaskulære nyresykdommer 

12.40-13.00 Hypertensjons epidemiologi. Toralf Melsom 
13.00-13.40 Hypertensjon – klinisk tilnærming. Marit Solbu 

13.40-13.50 Pause 

13.50-14.20 Sekundær hypertensjon og hypertensiv krise. Toralf Melsom 
14.20-14.40 Nefrosklerose. Toralf Melsom 

14.40 -14.50 Pause 

14.50-15.30 Case gruppearbeid 2. 
15.30-16.00 Gjennomgang av case. Marit Solbu og Toralf Melsom 

16.00 Slutt 

Onsdag 

Tubulointerstitielle nyresykdommer 

08.00-08.20 Interstitiell nefritt. Bjørn Odvar Eriksen 
08.20-08.40 Cystenyrer og nyrecyster. Bartlomiej Witczak 

08.40-08.50 Pause 

Akutt nyreskade 

08.50-09.35 Akutt nyresvikt med intensiv perspektiv. Inkl behandling av acidose og hyperkalemi. Renathe Rismo
09.35-09:50 Myelomatose og nyreaffeksjon. Toralf Melsom

09.50-10.00 Pause

10.00-10.30 Rhabdomyolyse, røntgenkontrast og nyresvikt. Jon Viljar Norvik 
10.30-11.00 Trombotisk mikroangiopati. Renathe Rismo 

11.00-11.10 Pause 

11.10-11.40 Medikamentell behandling ved redusert nyrefunksjon. Marit Solbu 
11.40-12.00 Kasuistikk. Jon Viljar Norvik 

12.00-13.00 Lunsj 

Kroniske nyresykdommer, behandling og komplikasjoner 

13.00-13.30 Kalk/fosfat/PTH og kronisk nyresykdom. Lasse G Gøransson, SUS. 
13.30-14.00 Komplikasjoner inkludert kardiovaskulær sykdom ved kronisk nyresykdom. Karl-Marius Brobak 

14.00-14.15 Pause 

14.15-14.30 Kasuistikk. Dagens Lille Quiz. Bartlomiej Witczak 
14.30-15.15 Dialyseprinsipper og hemodialyse. Åsmund Meen, Kongsberg Sykehus 

15.15-15.25 Pause 

15.25-16.00 Intoksikasjoner. Åsmund Meen, Kongsberg 

16.00 Slutt 

Torsdag 

Behandling av kronisk nyresykdom (forts.) 

08.00-08.30 Kronisk nyresykdom - hvordan bremse funksjonstapet. Trond Jenssen, OUS 
08.30-09.00 Symptomatisk behandling av pasienter med kronisk nyresykdom. Marit Solbu 

09.00-09.20 Pause 

09.20-09.50 Peritoneal dialyse. Marit Solbu 
09.50-10.20 Kasuistikk. Marit Solbu 

10.20-10.30 Pause 

Transplantasjon

10.30-11.10 Hva bør en indremedisiner vite om donasjon og transplantasjon. Trond Jenssen 
11.10-11.30 Immundempende behandling. Trond Jenssen, OUS 

11.30-11.40 Pause 

11.40-12.00 Langtidsoppfølging av transplanterte pasienter. Bartlomiej Witczak 
12.00-12.10 Åpent for spørsmål. Toralf Melsom og Bartlomiej Witczak 

12.10-13.00 Lunsj

13.00-13.30 Etiske betraktninger ved behandling av pasienter med alvorlig nyresvikt. Ulla Dorte Mathisen 
13.30-14.00 Evaluering. Marit Solbu Dahl og Toralf Melsom

14.00 Slutt
Fant du det du lette etter?