Nyresykdommer for indremedisinere - webinar (høst 2021)

Ny ordning: Anbefalt for LIS i indremedisinske fag (del 2)
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (30 t) for hovedspesialiteten Indremedisin

Dette er et ekstra kurs i Nyresykdommer for indremedisinere i forbindelse med samme kurs arrangert i uke 40 2020 og i uke 2 i 2021. 

Læringsmål

I løpet av kurset skal deltagerene ha fått kunnskap om omfanget av og årsaker til akutt og kronisk nyresykdom, diagnostiske metoder, relevant utredning og behandlingsalternativer ved ulike nyresykdommer. Dialysebahandling og nyre-transplantasjon vil bli omtalt.

Kurset er knyttet opp mot følgende forskriftsfestede læringsmål: 

FIM-067 Kjenne prinsippene for hvordan begrense videre progresjon av kronisk nyresykdom. Ha kunnskap om komplikasjoner av kronisk nyresykdom, herunder kardiovaskulær sykelighet.
FIM-063 Ha god kunnskap om nyremedisinske symptombilder og beherske initial utredning ved akutt tubulointerstitiell og glomerulær nyresykdom.
FIM-065 Ha kjennskap til nyreaffeksjon ved vaskulitter og systemsykdommer.
FIM-070 Selvstendig kunne identifisere og klassifisere akutt nyreskade, samt påvise og reversere pre- og postrenale årsaker. Ha kunnskap om medikamentelle, infeksiøse og toksiske årsaker til akutt nyreskade.
FIM-072 Ha kunnskap om akutt på kronisk nyresykdom og under supervisjon kunne behandle dette.
FIM-069 Under supervisjon kunne vurdere hvilke pasienter som skal henvises til videre oppfølging av spesialist i nyresykdommer samt hastegrad av oppfølging.
FIM-071 Selvstendig kunne iverksette adekvate tiltak mot livstruende metabolske forstyrrelser ved akutt nyresvikt, herunder hyperkalemi og metabolsk acidose
FIM-066 Selvstendig kunne identifisere og klassifisere grad av kronisk nyresykdom.
FIM-064 Selvstendig kunne identifisere og under supervisjon håndtere pasienter med nefrotisk og nefrittisk presentasjon og rask progredierende glomerulonefritt.

Kursavgift

NOK 6200,-

Deltakere

80

Kurskomite

Toralf Melsom (kursleder)
Marit D. Solbu
Bjørn Odvar Eriksen
Alle ved Nyremedisinsk seksjon, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø

Program

kursprogram Nyresykdommer sept 2021.pdf
Fant du det du lette etter?