Nyresykdommer for indremedisinere, Oslo høst 2019

Kurs, 07.10.2019-10.10.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs for hovedspesialiteten i Indremedisin
Gamme ordning: Obligatorisk kurs (30t) for LIS i Indremedisin
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
07.10.2019-10.10.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 08:45 - avsluttes torsdag kl.15:30
Sted
Radisson Blu Nydalen
Nydalsveien 33,
0484 Oslo
(se mer info under Andre opplysninger)
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 01.05.2019 
regutkurs@ous-hf.no

Målgruppe

Valgfritt kurs (30t) for LIS i: AnestesiologiRadiologiRevmatologiUrologiAllmennmedisinNyresykdommerGeriatriMedisinsk biokjemi

Læringsmål

I løpet av kurset skal deltakere ha fått kunnskap om omfanget av og årsaker til akutt og kronisk nyresykdom, diagnostiske metoder, relevant utredning og behandlingsalternativer ved ulike nyresykdommer. Dialysebehandling vil bli omtalt.

Kursavgift

NOK 7000,- (inkl. lunsj)

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 3 måneder før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 80

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

My, Svensson, m.h.s.svensson@medisin.uio.no

Andre opplysninger

RegUt holder rom t.o.m den 15. august. Etter den dato garanterer vi ikke ledige rom.
Deltakere må selv kontakte hotellet og bestille rom til avtalepris.
Tlf: 23 26 30 00

Eller bruk linken (den er gyldig til 16 august 2019):

Please find the weblink  here

Program

Mandag 07.10.2019
08.45 Velkommen til kurset; My Svensson, Aud Høieggen og Trond Jenssen.
Diagnostikk
09.00-09.30 Nyrefysiologi og funksjonsundersøkelser. Anders Hartmann. OUS/ Rikshospitalet (Trond)
09.30-10.00 Urinundersøkelse, proteinuri, hematuri. Nanna von der Lippe. OUS/Ullevål. (Aud)
10.00-10.20 Pause.
10.20-10.50 Forhøyet kreatinin. Henvisning til nyreavdelingen. Lene Vernås Halvorsen. OUS/Ullevål. (Aud)
10.50-11.30 Kronisk nyresvigt. Hvad sker det da nyren svigter? Aud Stenehjem. OUS/Ullevål. (Aud)
11.30-12.00 Akutt nyresvikt. Anders Hartmann. OUS/Rikshospitalet. (Trond)

12.00-13.00 Lunsj

Presentasjonsformer med kasuistikker (interaktiv, med kort oppsummering ved slutt)
13.00-13.30 Hematuri og /eller nefrittisk syndrom (utredning og differensialdiagnoser). Stine Volden? (Aud) og Clara Hammarstrøm. OUS/Ullevål/Rikshospitalet. (Trond)
13.30-14.00 Proteinuri og/ eller nefrotisk syndrom (utredning og differensialdiagnoser). Jon Arne Birkeland og Clara Hammarstrøm? . OUS/Ullevål/Rikshospitalet. (Trond)
14.00-14.20 Pause
14.20-14.50 Radiologisk diagnostikk ved nyresykdommer. Nils-Einar Kløw. OUS/Ullevål. (Aud)
14.50-15.20 Hypo- og hypernatremi. Joe Chan. Akershus Universitetssykehus (My)
15.20-15.40 Pause.
15.40-16.10 Syre-baseforstyrrelser. Joe Chan. Akershus Universitetssykehus (My)

Tirsdag 08.10.2019
Glomerulære sykdommer
08.00-08.30 Patologisk anatomiske mekanismer ved glomerulonefritter. Clara Hammarstrøm?. OUS/Rikshospitalet. (Trond)
08.30-09.00 Hvad skal en internmedisiner vide om glomerulonefritter? Morten Bækken. OUS/Ullevål. (Aud)
09.00-09.30 RPGN (halvmånenefritt) og anti-GBM. Branimir Draganov. OUS/Ullevål. (Aud)
Sekundær glomerulonefritt og glomerulopati
9.30-10.00 Systemiske vaskulitter med nyresykdom. SLE/granulomatøs polyangiitt.
Branimir Draganov. OUS/Ullevål (Aud)
10.00-10.30. Pause
10.30-11.15 Nyresykdom ved diabetes. Trond Jenssen. OUS/ Rikshospitalet. OK
11.15-11.45 Amyloidose. Tale Wien. Bærum sykehus. (My)

11.45-13.00 Lunsj

Hypertensjon
13.00-14.00 Hypertensjon. Aud Høieggen. OUS/Ullevål OK
14.00-14.20 Pause
14.20-14.50. Hypertensiv krise. Aud Høieggen. OUS/Ullevål. OK
Vaskulære nyresykdommer
14.50-15.20 Nefrosklerose. Ingjerd Manner. OUS/Ullevål. (Aud)
15.20-15.50 Trombotisk mikroangiopati. Geir Mjøen?. OUS/Rikshospitalet. (Trond)

Onsdag 09.10.2019
Tubulointerstitielle nyresykdommer
08.00-08.25 Interstitiel nefrit. Ivar Anders Eide. Akershus Universitetssykehus. (My)
08.25-08.50 Cystenyrer og nyrecyster. Anupam Chandra. Akershus Universitetssykehus. (My)
Akutt nyresvikt
08.50-09.20 Akutt nyresvikt med intensiv perspektiv. Kirsti Svendsen Andersson. OUS/Ullevål. (Aud)
09.20-09.40 Pause
09.40-10.10 Nyresvikt og røntgenkontrast. My Svensson. Akershus Universitetssykehus OK
10.10-10.40 Rhabdomyolyse. Christian Aalborg. Akershus Universitetssykehus (My)
10.40-11.00 Pause
11.00-11.30 Intoksikasjoner og nyresvikt. Dag Jacobsen. OUS/Ullevål (Aud)
11.30-12.00 Hvornår er det indikation for plasmaferese? Foredragsholder??

12.00-13.00 Lunsj

Kroniske nyresykdommer og komplikasjoner
13.00-13.30 Kronisk nyresykdom - hvordan bremse funksjonstapet. Anders Hartmann. OUS/ Rikshospitalet. (?Trond)
13.30-14.00 Kardiovaskulær sykdom ved kronisk nyresykdom. Bård Waldum-Grevbo. OUS/Ullevål. (Aud)
14.00-14.20 Pause
14.20-14.40 Infeksjoner-specielle utfordringer ved kronisk nyresykdom. My Svensson. Akershus Universitetssykehus. OK? Eller udgå?
Behandling av kronisk nyresykdom
14.40-15.10 Symptomatisk behandling av kronisk nyresykdom. Solbjørg Sagedal. OUS/Ullevål. (Aud)
15.10-15.30 Dagens lille Quiz. Møteleder
15.30-16.00 Kalk/fosfat/PTH og kronisk nyresykdom. Helga Gudmundsdottir. OUS/Ullevål (Aud)

Torsdag 10.10.2019
Behandling av kronisk nyresykdom (forts.)
08.00-08.30 Medikamentell behandling hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Aud Høieggen. OUS/Ullevål. OK
08.30-09.00 Dialyseprinsipper. Jon Arne Birkeland. OUS/Ullevål. (Aud)
09.00-09.20 Pause
09.20-09.50 Hemodialyse. Helga Skaare. Akershus Universitetssykehus (My)
09.50-10.20 Peritoneal dialyse. Helga Gudmundsdottir. OUS/Ullevål. (Aud)
10.20-10.40 Pause
Transplantasjon
10.40-11.10 Hva bør en indremedisiner vite om donasjon og transplantasjon. Karsten Midtvedt. OUS/ Rikshospitalet. (Trond)
11.10-11.30 Immunologi ved transplantation. Anna Reisæter, OUS/Rikshospitalet. (Trond)
11.30-11.50 Immundæmpende behandling. Karsten Midtvedt, OUS/Rikshospitalet. (Trond)
11.50-12.10 Langtidsoppfølging av transplanterte pasienter. My Svensson. Akershus Universitetssykehus. OK

12.10-13.00 Lunsj

13.00-13.30 Etiske betraktninger ved behandling av pasienter med alvorlig nyresvikt. Ingjerd Manner. OUS/Ullevål. (Aud)
13.30-14.00 Kursprøve
14.00-14.15 Pause
14.00-15.00 Gjennomgang av kursprøven
15.00-15.30 Evaluering og utdeling av kursbevis
15.30 Slutt, reis hjem med god samvittighet!


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.