Nyresykdommer for indremedisinere høst 2021 (webinar)

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Indremedisin
Ny ordning: Anbefalt for LIS i indremedisinske fag (del 2)

Læringsmål

I løpet av kurset skal deltagerne få kunnskap om omfanget, årsaker og initial utredning og behandling av akutt og kronisk nyresykdom. Man skal kjenne til diagnostikk og behandling av komplikasjoner til akutt og kronisk nyresykdom – og kunne vurdere behov for henvisning til spesialist i nyresykdommer. Behandling av alvorlig nyresvikt – dialyse og transplantasjon vil også bli omtalt.

FIM-063 Tubulointerstitiell og glomerulær nyresykdom
FIM-064 Nefrotisk og nefrittisk presentasjon og rask progredierende glomerulonefritt
FIM-065 Nyreaffeksjon ved vaskulitter og systemsykdommer
FIM-066 Kronisk nyresykdom - identifisere og klassifisere grad
FIM-067 Kronisk nyresykdom - progresjon og komplikasjoner
FIM-068 Nyresykdom - metabolske komplikasjoner
FIM-069 Nyresykdommer - henvisning til spesialist og hastegrad
FIM-070 Akutt nyreskade - påvise og reversere pre- og postrenale årsaker
FIM-071 Akutt nyresvikt - livstruende metabolske forstyrrelser
FIM-072 Nyresykdom - akutt på kronisk
FIM-073 Hypertensjon - Hypertensive kriser
FIM-074 Nyreerstattende behandling - indikasjon, nytte og risiko
FIM-075 Plasmaferese
FIM-076 Nyreerstattende behandling - identifisere og stabilisere pasienter
FIM-077 Nyresykdom - farmakokinetiske og farmakodynamiske forhold

Kurskomite

Kristin Sæle og Per Olav Rui

Antall timer

30

Kurspris

6200,- med forbehold om endringer

Antall deltakere

45 (med forbehold om endringer)

Program (med forbehold om endringer)

Tirsdag 26. oktober 2021

08.50 – 09.00 Velkommen.

Diagnostikk og presentasjonsformer

09.00 - 09.30 Nyrefysiologi og funksjonsundersøkelse.

09.30 - 10.00 CKD nomenklatur, stadier og epidemiologi.

10.00 - 10.10 Pause

10.10 - 10.40 Hurtig progressiv glomerulonefritt.  

10.40 - 11.10 Akutt nyresvikt. Hovedårsaker og initial utredning og behandling.

11.10 - 11.20 Pause

11.20 – 12.00 Case – gruppearbeid.

12.00 - 12.45 Lunsj

12.45 - 13.15 Nefrittisk syndrom og hematuri.

13.15 - 14.00 Syre-baseforstyrrelser. 

14.00 - 14.10 Pause

14.10 - 14.40 Nefrotisk syndrom og proteinuri.

 14.40 - 15.10 Radiologisk diagnostikk av nyresykdom.

15.10 -15.20 Pause

15.20 - 15.50 Urinundersøkelse, stix og mikroskopi.

15.50 - 16.20 Gjennomgang av case - gruppearbeid.

16.20    Slutt

Onsdag 27.oktober 2021

Glomerulære sykdommer

08.00 - 08.30 Morfologisk diagnostikk av glomerulonefritt.

08.30 - 08.40 Pause

08.40 - 09.00 Patologiske mekanismer ved glomerulonefritt.

09.00 - 09.30 Primære glomerulonefritter.

09.30 - 09.40 Pause

Sekundær glomerulonefritt og glomerulopati

09.40 - 10.10 Nyreaffeksjon ved vaskulitt og systemsykdommer.

10.10 - 10.40 Nyresykdom ved diabetes mellitus.   

10.40 - 10.50 Pause

10.50 - 11.20 Nyresykdom ved hematologisk sykdom.

11.30 - 12.10 Hypertensjon. Diagnostikk, utredning, behandling.

12.10 - 13.00 Lunsj

13.00 - 13.30 Sekundær hypertensjon og hypertensiv krise.

13.30 - 13.50 Nefrosklerose  

13.50 - 14.00 Pause

Tubulointerstitielle nyresykdommer

14.00 - 14.30 Interstitiell nefritt

14.30 - 15.00 Cystenyresykdom

15.00 - 15.10 Pause

15.10 - 15.45 Case – gruppearbeid.

15.45 - 16.00 Gjennomgang av case.

16.00   Slutt

Torsdag 28.oktober

Kronisk nyresykdom, komplikasjoner og behandling

08.00 - 08.30 Kronisk nyresvikt og metabolske komplikasjoner.

08.30 - 08.40 Pause

08.40 – 09.10 Kardiovaskulær sykdom ved kronisk nyresykdom.  

09.10 – 09.40 Medikamentell behandling ved redusert nyrefunksjon.

09.40 – 09.50 Pause

Akutt nyreskade

09.50 – 10.20 Akutt nyresvikt med intensivperspektiv, inkludert stabilisering av acidose og hyperkalemi.

10.20 – 10.50 Rabdomyolyse, røntgenkontrast og nyresvikt.

10.50 – 11.00 Pause

11.00 – 11.30 Trombotisk mikroangiopati.

11.30 – 12.00 Akutt på kronisk nyresvikt -  kasuistikk.

12.00 – 13.00 Lunsj

 

Behandling av endestadium nyresvikt

13.00 – 13.40 Dialyseprinsipper og hemodialyse.

13.40 – 13.50 Pause

13.50 - 14.20 Forgiftninger. Når skal nyrelegen kontaktes?

14.20 -  14.40 Quiz.

14.40 – 15.10 Peritoneal dialyse

15.10 – 15.30 Kasuistikk.

15.30 – 16.00 Spørsmål – oppsamling til siste dag

16.00    Slutt

Fredag 29. oktober

08.00 - 08.30 Infeksjon og nyresykdom.

08.30 - 08.40 Pause

08.40 - 09.10 Kronisk nyresykdom – hvordan bremse funksjonstapet?

09.10 – 09.40 Medikamentell behandling av komplikasjoner/symptomatisk behandling

09.40 – 10.00 Pause

10.00 – 10.30 Behandling av endestadium nyresvikt hos eldre, etikk, nytte og risiko.

10.30 – 10.40 Pause

Transplantasjon

10.40 – 11.10 Hva bør en indremedisiner vite om donasjon og transplantasjon

11.10 – 11.40 Immundempende behandling og oppfølging av transplanterte.

11.40 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.00 Når skal vi henvise til nyreavdelingen – indikasjon og hastegrad.

13.00 – 13.30 Åpent for spørsmål. Info kursquiz.

13.30 – 14.00 Evaluering/oppsummering

 

14.00    Slutt. Vel hjem! 


Fant du det du lette etter?