Nyresykdommer for indremedisinere

Kurs, 28.09.2020-01.10.2020, Nord

Ny ordning: Anbefalt kurs for hovedspesialiteten Indremedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (30 t) for hovedspesialiteten Indremedisin
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
28.09.2020-01.10.2020 
Klokkeslett
08:00-17:00 Mandag 28.09.20 kl 08.00 - Torsdag 01.10.20 kl. 17.00
Sted
Universitetet i Tromsø,
Helsefak, MH-bygget,
Breivika
9037 Tromsø
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
regut@unn.no Frist 29.03.2020. Kurset er fullt, og vi har lange ventelister. Vi tar ikke imot flere påmeldinger. 

Målgruppe

Valgfritt kurs (30t) for LIS i:
Anestesiologi, Radiologi, Revmatologi, Urologi, Medisinsk biokjemi, Urologi, Allmennmedisin (emne nyre- og urinveissykdommer).

Læringsmål

I løpet av kurset skal deltagerene ha fått kunnskap om omfanget av og årsaker til akutt og kronisk nyresykdom, diagnostiske metoder, relevant utredning og behandlingsalternativer ved ulike nyresykdommer. Dialysebahandling og nyre-transplantasjon vil bli omtalt.

Kurset er knyttet opp mot følgende forskriftsfestede læringsmål:

FIM-067 Kjenne prinsippene for hvordan begrense videre progresjon av kronisk nyresykdom. Ha kunnskap om komplikasjoner av kronisk nyresykdom, herunder kardiovaskulær sykelighet.
FIM-063 Ha god kunnskap om nyremedisinske symptombilder og beherske initial utredning ved akutt tubulointerstitiell og glomerulær nyresykdom.
FIM-065 Ha kjennskap til nyreaffeksjon ved vaskulitter og systemsykdommer.
FIM-070 Selvstendig kunne identifisere og klassifisere akutt nyreskade, samt påvise og reversere pre- og postrenale årsaker. Ha kunnskap om medikamentelle, infeksiøse og toksiske årsaker til akutt nyreskade.
FIM-072 Ha kunnskap om akutt på kronisk nyresykdom og under supervisjon kunne behandle dette.
FIM-069 Under supervisjon kunne vurdere hvilke pasienter som skal henvises til videre oppfølging av spesialist i nyresykdommer samt hastegrad av oppfølging.
FIM-071 Selvstendig kunne iverksette adekvate tiltak mot livstruende metabolske forstyrrelser ved akutt nyresvikt, herunder hyperkalemi og metabolsk acidose
FIM-066 Selvstendig kunne identifisere og klassifisere grad av kronisk nyresykdom.
FIM-064 Selvstendig kunne identifisere og under supervisjon håndtere pasienter med nefrotisk og nefrittisk presentasjon og rask progredierende glomerulonefritt.

Kursavgift

NOK 6000,-.

Kurs med lunsj betales med et tillegg på NOK 250 pr. dag.

Det tas forbehold om prisregulering iht. konsumprisindeksen.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 3 måneder før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltager ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

80

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltagelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Toralf Melsom (kursleder), toralf.melsom@unn.no
Marit D. Solbu, Bjørn Odvar Eriksen.
Alle ved Nyremedisinsk seksjon, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø.

Engelsk kurstittel

Kidney diseases for the speciality of internal medicine.

Program

Mandag 28. september

08.45 Velkommen til kurset; Toralf Melsom og Marit Solbu.

Diagnostikk

09.00 Nyrefysiologi og funksjonsundersøkelse.
09.30 CKD nomenklatur og epidemiologi.

10.00 Pause.

 10.20 Forhøyet kreatinin. Henvisning til nyreavdelingen?
10.50 Kronisk nyresvikt. Hva skjer når nyrene svikter?
11.30 Akutt nyresvikt. Hovedårsaker og initiell utredning.

12.00 Lunsj.

Presentasjon med kasuistikker (interaktiv, med kort oppsummering ved slutt).

13.00 Urinundersøkelse, proteinuri, hematuri.
13.20 Hematuri og /eller nefrittisk syndrom (utredning og differensialdiagnoser).

 13.50 Pause.

14.10 Proteinuri og/ eller nefrotisk syndrom (utredning og differensialdiagnoser).
14.40 Hypo- og hypernatremi.

15.20 Pause.

15.30 Syre-baseforstyrrelser.

16.15 Slutt.

Tirsdag 29. september

08.00 Radiologisk diagnostikk ved nyresykdommer.

Glomerulære sykdommer

08.30 Patologisk anatomiske mekanismer ved glomerulonefritter.
08.50 Hva skal en indremedisiner vite om glomerulonefritter (Inkl. kort om RPGN, anti-GBM og TTP/HUS).

09.35 Pause.

Sekundær glomerulonefritt og glomerulopati

09.50 Systemiske vaskulitter med nyresykdom. SLE/granulomatøs polyangiitt.
10.30  Nyresykdom ved diabetes. Patofysiologi.
10.50 Nyresykdom ved diabetes. Behandling.
11.20 Amyloidose. Tale Wien, Bærum sykehus.

11.50 Lunsj.

Hypertensjon

12.50 Hypertensjons epidemiologi.
13.10 Program kommer.
13.55 Hypertensiv krise.

14.10 Pause.

Vaskulære nyresykdommer

14.25-14.45 Nefrosklerose.
14.45-16.30 Case gruppearbeid.

16.30 Slutt.

Onsdag 30. september

Tubulointerstitielle nyresykdommer

08.00 Interstitiell nefritt.
08.25 Cystenyrer og nyrecyster.

Akutt nyresvikt

08.50 Akutt nyresvikt med intensiv perspektiv. Inkl behandling av acidose og hyperkalemi.

09.20 Pause.

09.40 Rhabdomyolyse, røntgenkontrast og nyresvikt.
10.10 Kolesterolemboli syndrom.

10.40 Pause.

11.00 Intoksikasjoner (og nyresvikt…)
11.30 Program kommer.

12.15  Lunsj.

Kroniske nyresykdommer og komplikasjoner

13.00 Kronisk nyresykdom - hvordan bremse funksjonstapet.
13.30 Kardiovaskulær sykdom ved kronisk nyresykdom. 

14.00 Pause.

14.20 Program kommer.

Behandling av kronisk nyresykdom

14.40 Symptomatisk behandling av kronisk nyresykdom.
15.10 Kasuistikk. Dagens lille Quiz.
15.30 Kalk/fosfat/PTH og kronisk nyresykdom.

16.00 Slutt.

Torsdag 1.oktober

Behandling av kronisk nyresykdom (forts.)

08.00 Medikamentell behandling hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.
08.30 Dialyseprinsipper.

09.00 Pause.

09.20 Hemodialyse.
09.50 Peritoneal dialyse.

10.20 Pause

Transplantasjon

10.40-11.10 Hva bør en indremedisiner vite om donasjon og transplantasjon.
11.10 Immundæmpende behandling. Trond Jenssen, OUS/Rikshospitalet
11.30 Langtidsoppfølging av transplanterte pasienter.
11.50 Program kommer.

12.10 Lunsj.

13.00 Etiske betraktninger ved behandling av pasienter med alvorlig nyresvikt. 
13.30 Kursprøve.

14.00 Pause.

14.00 Gjennomgang av kursprøven.
15.00 Evaluering og utdeling av kursbevis.

15.30 Slutt.
Fant du det du lette etter?