Nyrefysiologi og patofysiologi høsten 2020 - Digitalt kurs

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Nyresykdommer.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Nyresykdommer (13t)

Læringsmål

NYR 001 Nyrefysiologi og elektrolyttforstyrrelser: "Ha god teoretisk kunnskap om nyrefysiologi og patofysiologi, herunder renal hemodynamikk, glomerulær filtrasjon og tubulære transportmekanismer».           

NYR 002 Nyrefysiologi og elektrolyttforstyrrelser: "Beherske utredning og behandling av elektrolyttforstyrrelser, herunder forstyrrelser i kalium-, natrium-, kalsium-, fosfat- og magnesiumhomeostasen".

NYR 003 Nyrefysiologi og elektrolyttforstyrrelser: "Beherske utredning og behandling av syre/base forstyrrelser".

NYR-009, Nyrebeskyttende og nyrebevarende behandling. "Ha god kunnskap om og beherske prinsipper for nyrebeskyttende og nyrebevarende behandling».

 

Læringsutbytte:

Etter dette kurset skal LIS

  • Forstå de grunnleggende mekanismene for regulering av nyregjennomblødning og filtrasjon og kjenne til de viktigste faktorene som påvirker disse normalt og ved sykdom.
  • Ha god kjennskap til de viktigste metodene får måling og estimat av nyrefunksjonen og metodenes begrensninger.
  • Kjenne til prinsippene for tubulær reabsorpsjon og sekresjon i de ulike delene av nefronet og forstå hvordan forstyrrelser i disse kan gi sykdom.
  • Forstå hovedmekanismene for progresjon av kronisk nyresykdom. Ha god kjennskap til de viktigste risikofaktorene for sykdomsprogresjon og hvordan disse kan begrenses.
  • Ha god oversikt over de viktigste elektrolytt- og syre-/baseforstyrrelsene og patofysiologien bak disse. Ha inngående kunnskap om utredning og behandling av elektrolytt- og syre-/baseforstyrrelser (disse temaene behandles også i eget kurs).
  • Ha god kjennskap til reguleringen av kalsium-fosfatstoffskiftet og hvordan dette endres ved kronisk nyresykdom. Kunne prinsippene for behandling av forstyrrelser i kalsium-fosfat-stoffskiftet ved kronisk nyresykdom.
  • Forstå hvordan hjerte og nyrer samvirker gjennom den kardiorenale aksen normalt og i akutt og kronisk nyre- og hjertesykdom. Kunne anvende denne kunnskapen i utredning og behandling av pasienter med kardiorenale syndromer.
  • Kunne prinsippene fir diuretikabehandling. Forstå mekanismene for diuretikaresistens.
  • Ha kjennskap til renin-angiotensin-aldosteronsystemet og nyrenes rolle i å igangsette og opprettholde hypertensjon. Kunne anvende kunnskapen i behandling av pasienter med hypertensjon.
  • Ha kjennskap til årsaker til og konsekvenser av albuminuri, hvordan dette måles og behandles.


Kursavgift

Kr 4.000,-.

Det tas forbehold om prisregulering iht. konsumprisindeksen.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

50

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltagelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Marit Solbu Dahl (kursleder).
Toralf Melsom, Bjørn Odvar Eriksen.
Alle ansatt ved Nyreseksjonen, UNN Tromsø.

Annen informasjon

Kurset kan bli arrangert digitalt eller som webinar dersom det fortsatt er reiserestriksjoner eller andre restriksjoner grunnet korona-pandemi. 

Program

Onsdag 26. august

09.00 Velkommen til digitalt kurs. Praktisk infomasjon. Marit Dahl Solbu
09.15 Synkron forelesning/webinar: Nyregjennomblødning og filtrasjon. Toralf Melsom 

10.00 Pause

10.10 Synkron forelesning/webinar: Måling/Estimering av nyrefunksjon. Bjørn Odvar Eriksen 

10.55 Pause

11.10 Synkron forelesning/webinar: Progresjon av kronisk nyresykdom. Bjørn Odvar Eriksen 

11.50 Lunsjpause

12.30 Synkron forelesning/webinar: Tubulære transportmekanismer. Bartlomiej J. Witczak

13.30 Pause

13.40 Væskeregulering og diuretika. Bartlomiej J. Wietczak

14.20 Pause

14.40 Synkron forelesning/webinar: Hyponatremi og hypernatremi. Renathe Rismo

15.40 Kort pause

15.45 Asynkron forelesning/Forhåndsinnspilt forelesning: Kaliumhomeostasen. Karl Marius Brobak

16.30 Avslutning kursdag 1. Marit Dahl Solbu

16.35 Slutt.

Torsdag 27. august

08.25 Velkommen til kursdag 2. Marit Dahl Solbu
08.30 Synkron forelesning/webinar: Kalsium og fosfor. Lasse Gunnar Gøransson

09.30 Pause

09.40 Synkron forelesning/webinar: Nyrenes rolle i syre-baseregulering. Ulla Dorte Mathisen

10.40 Kort pause

10.45 Synkron forelesning/Webinar: Kardiorenalt syndrom. Viera Stubnova

11.45 Lunsjpause

12.30 Synkron foelsening/Webinar: Albuminuri. Marit Dahl Solbu

13.10 Kort pause

13.15 Synkron forelesning/webinar: Nyrenes rolle i blodtrykksregulering. Renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Marit Dahl Solbu 

14.00 Pause

14.10 Gruppearbeid: Albuninuri og hypertensjon. Caser. Marit Dahl Solbu

14.40 Gjennomgang av caser i plenum. Marit Dahl Solbu

15.00 Evaluering og avslutning. Marit Dahl Solbu

15.15 Slutt

Fant du det du lette etter?