Nyrefysiologi og patofysiologi høsten 2020

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Nyresykdommer.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Nyresykdommer (13t)

Læringsmål

NYR-001, Nyrefysiologi og Patofysiologi. "Ha god teoretisk kunnskap om nyrefysiologi og patofysiologi, herunder renal hemodynamikk, glomerulær filtrasjon og tubulære transportmekanismer.
NYR-002, Elektrolyttforstyrrelser. "Beherske utredning og behandling av elektrolyttforstyrrelser, herunder forstyrrelser i kalium-, natrium-, kalsium-, fosfat- og magnesiumhomeostasen.
NYR-003, Syre/base forstyrrelser. "Beherske utredning og behandling av syre/base forstyrrelser.
NYR-009, Nyrebeskyttende og nyrebevarende behandling. "Ha god kunnskap om og beherske prinsipper for nyrebeskyttende og nyrebevarende behandling.

Kursavgift

Kr 4.000,-.

Det tas forbehold om prisregulering iht. konsumprisindeksen.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

50

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltagelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Marit Solbu Dahl (kursleder).
Toralf Melsom, Bjørn Odvar Eriksen.
Alle ansatt ved Nyreseksjonen, UNN Tromsø.

Annen informasjon

Kurset kan bli arrangert digitalt eller som webinar dersom det fortsatt er reiserestriksjoner eller andre restriksjoner grunnet korona-pandemi.

Program

Onsdag 26. august 

10.00 Nyregjennomblødning og filtrasjon. Toralf Melsom
10.45 Måling/estimering av nyrefunksjon. Bjørn Odvar Eriksen

11.30 Pause.

11.45 Salthåndtering i nyretubuli. Konsentrasjon/fortynning.
Bartlomiej J. Witczak.
12.15 Regulering av ekstracellulær væske og osmolalitet.
Bartlomiej J. Witczak 

13.00 Lunsj.

14.00 Hypo- og hypernatremi. Renathe Rismo.
14.45 Kaliumhomeostasen. Karl Marius Brobak.

15.30 Pause.

15.40 Kardiorenalt syndrom. Viera Stubnova

16.25 Slutt.

Torsdag 27. august

08.30 Kalsium, fosfor, magnesium. Lasse Gunnar Gøransson.
09.15 Progresjon av kronisk nyresykdom. Bjørn Odvar Eriksen.

10.00 Pause.

10.15 Nyrenes rolle i syre-baseregulering. Ulla Dorte Mathisen.
11.00 Diuretika. Bartlomiej J. Witczak.

11.45 Lunsj.

12.30 Mikroalbuminuri. Marit Dahl Solbu.
13.15 Nyrenes rolle i blodtrykksregulering. Primær/sekundær hypertensjon. Marit Dahl Solbu.

14.00 Pause.

14.15 Kursprøve- evaluering. Marit Dahl Solbu.

15.45 Slutt.

Fant du det du lette etter?