Nyrefysiologi og patofysiologi

Kurs, 19.03.2020-20.03.2020, Nord

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Nyresykdommer.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Nyresykdommer (13t)

Når og hvor

Dato
19.03.2020-20.03.2020 
Klokkeslett
Torsdag 19. mars 2020 kl. 10.30 - Fredag 20.03.2020 kl. 16.00
Sted
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø,
A-fløya, Plan 5, Klinikkrom A (A2,537).
Hansine Hansen veg 67,
9038 Tromsø
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
Påmelding her Det er ledige kursplasser. (Påmeldingsfrist 29.09.19) 
regut@unn.no

Læringsmål

NYR-001, Nyrefysiologi og Patofysiologi. "Ha god teoretisk kunnskap om nyrefysiologi og patofysiologi, herunder renal hemodynamikk, glomerulær filtrasjon og tubulære transportmekanismer.
NYR-002, Elektrolyttforstyrrelser. "Beherske utredning og behandling av elektrolyttforstyrrelser, herunder forstyrrelser i kalium-, natrium-, kalsium-, fosfat- og magnesiumhomeostasen.
NYR-003, Syre/base forstyrrelser. "Beherske utredning og behandling av syre/base forstyrrelser.
NYR-009, Nyrebeskyttende og nyrebevarende behandling. "Ha god kunnskap om og beherske prinsipper for nyrebeskyttende og nyrebevarende behandling.

Kursavgift

Kr 4.000,-.

Det tas forbehold om prisregulering iht. konsumprisindeksen.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 3 måneder før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

80

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltagelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Marit Dahl Solbu (kursleder).
Toralf Melsom, Bjørn Odvar Eriksen.
Alle ansatt ved Nyreseksjonen, UNN Tromsø.

Program

Torsdag 19. mars

10.00 Nyregjennomblødning og filtrasjon. Toralf Melsom
10.45 Måling/estimering av nyrefunksjon. Bjørn Odvar Eriksen

11.30 Pause.

11.45 Salthåndtering i nyretubuli. Konsentrasjon/fortynning.
Bartlomiej J. Witczak.
12.15 Regulering av ekstracellulær væske og osmolalitet.
Bartlomiej J. Witczak 

13.00 Lunsj.

14.00 Hypo- og hypernatremi. Renathe Rismo.
14.45 Kaliumhomeostasen. Karl Marius Brobak.

15.30 Pause.

15.40 Kardiorenalt syndrom. Viera Stubnova

16.25 Slutt.

Fredag 20. mars

08.30 Kalsium, fosfor, magnesium. Lasse Gunnar Gøransson.
09.15 Progresjon av kronisk nyresykdom. Bjørn Odvar Eriksen.

10.00 Pause.

10.15 Nyrenes rolle i syre-baseregulering. Ulla Dorte Mathisen.
11.00 Diuretika. Bartlomiej J. Witczak.

11.45 Lunsj.

12.30 Mikroalbuminuri. Marit Dahl Solbu.
13.15 Nyrenes rolle i blodtrykksregulering. Primær/sekundær hypertensjon. Marit Dahl Solbu.

14.00 Pause.

14.15 Kursprøve- evaluering. Marit Dahl Solbu.

15.45 Slutt.


Fant du det du lette etter?