Nyrefysiologi og patofysiologi

Kurs, 19.03.2020-20.03.2020, Nord

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Nyresykdommer.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Nyresykdommer (13t)

Når og hvor

Dato
19.03.2020-20.03.2020 
Klokkeslett
Torsdag 19. mars 2020 kl. 10.30 - Fredag 20.03.2020 kl. 16.00
Sted
Universitetet i Tromsø,
Det helsevitenskapelige fakultet;
MH-bygget, Breivika,
Tromsø
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
Påmelding her Påmeldingsfrist 29.09.2019 
regut@unn.no

Læringsmål

NYR-001, Nyrefysiologi og Patofysiologi. "Ha god teoretisk kunnskap om nyrefysiologi og patofysiologi, herunder renal hemodynamikk, glomerulær filtrasjon og tubulære transportmekanismer.
NYR-002, Elektrolyttforstyrrelser. "Beherske utredning og behandling av elektrolyttforstyrrelser, herunder forstyrrelser i kalium-, natrium-, kalsium-, fosfat- og magnesiumhomeostasen.
NYR-003, Syre/base forstyrrelser. "Beherske utredning og behandling av syre/base forstyrrelser.
NYR-009, Nyrebeskyttende og nyrebevarende behandling. "Ha god kunnskap om og beherske prinsipper for nyrebeskyttende og nyrebevarende behandling.

Kursavgift

Kr 4.000,-.

Det tas forbehold om prisregulering iht. konsumprisindeksen.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 3 måneder før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

80

Kurskomite

Marit Solbu Dahl (kursleder).
Toralf Melsom, Bjørn Odvar Eriksen.
Alle ansatt ved Nyreseksjonen, UNN Tromsø.

Program

Torsdag 19. mars

10.30 Velkommen. Praktisk informasjon. Marit Solbu Dahl.
10.35 Nyregjennomblødning og filtrasjon.
11.15 Måling/estimering av nyrefunksjon.

12.00 Pause.

121.5 Progresjon av kronisk nyresykdom.

13.00 Lunsj.

14.00 Salthåndtering av nyretubuli. Konsentrajson/fortynning.
14.30 Regulering av ekstracellulær væske og osmolalitet.

15.15 Pause.

15.30 Hypo- og hypernatremi.
16.15 Kardiorenalt syndrom.

17.00 Slutt.

Fredag 20. mars

09.00 Kalsium, fosfor, magnesium.
09.45 Kaliumhomeostasen.

10.30 Pause.

10.45 Nyrenes rolle i syre-baseregulering.
11.30 Mikroalbuminuri. Marit Solbu Dahl

12.15 Lunsj.

13.00 Nyrenes rolle i blodtrykksregulering. Primær/sekundær hypertensjon.

13.45 Diuretika.
14.30 Kursprøve- evaluering. Marit Solbu Dahl.

16.00 Slutt.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.