Nukleærmedisin NM5: Onkologisk diagnostikk og terapi

Kurs, 21.10.2019-01.10.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt E-læringskurs i Nukleærmedisin
Gammel ordning: Valgfritt kurs (30t) i Nukleærmedisin

Når og hvor

Dato
21.10.2019-01.10.2020 
Klokkeslett
Kursstart 21.10.2019 kl 14
Sted
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 18.10.2019 

Læringsmål

Etter gjennomført kurset skal detagerne:
Ha grunnlegende kunnskap om bruk av konvensjonell nukleærmedisin (NM) og positronemisjonstomografi (PET) for å utrede de mest vanlige kreftsykdommer samt om de viktigste radionuklidbehandlinger
Kunne selvstendig prosessere konvensjonelle NM og PET-undersøkelser for de mest vanlige kreftsykdommer.

Kurset er anbefalt læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål:
NUK-083-NUC095 NUK-096, NUK-098-NUK-100, NUK-102

Kursavgift

NOK 7000,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Makr 30

Kurskomite

Martin Biermann, med. ansv. overlege, Prof. II, Nukleærmedisin/PET-senter, Haukeland universitetssjukehus/Univ. i Bergen
Anders Hodt, overlege, Avd. f. nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus
Andreas Tulipan, overlege, Avd. f. nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus
Nadide Mutlokoca Stern, overlege, Avd. f. nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus
Trond Velde Bogsrud, Andreas Tulipan, overlege, Nukleærmedisin, Universitetssykehus Nordnorge; FA II, Universitetet i Aarhus

Litteratur

Hver kursdag vil inneholde 1 – 2 originalartikler for gjennomgang.
Nettforelesningen tas opp og legges ut på e-læringsserveren. Kursdeltagerne anmodes å løse oppgavene i uken før den neste samling. I tilfelle sykdom, permisjon eller fravær kan kursmaterialet gjennomgås asynkront.

Andre opplysninger

Kurset arrangeres som e-kurs i form av 30 ukentlige samlinger.
Hver samling innledes av en kort nettforelesning, som vil være den samme som for nasjonal internundervisning i nukleærmedisin. Deretter blir det en kort diskusjon i forum. Hver samling/kursdag avsluttes med en eller flere oppgaver: 1 eller 2 artikler, granskning av utvalgte undersøkelser fra læringsdatabasen i Norsk helsenettverk, samt en flervalgsprøve på elæringsserveren om kasus og oppgavene.

Kurset blir attestert som bestått når kursdeltageren har skåret 80 % eller høyere på alle kursdager.

Program

Forelesningsplan ligger ut på på https://nukit.ihelse.net/moodle og vil oppdateres mens kurset foregår.
Fant du det du lette etter?