Nukleærmedisin 4 - Organdiagnostikk og –terapi (E-læringskurs) (NUK)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nukleærmedisin
Gammel ogrdning: Valgfritt kurs (30t) for LIS i Nukleærmedisin

Ansiennitet

Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn. 

Nettkurs

Kurset arrangeres mandager kl. 14:00 – 14:45 (til sammen 30 kursdager)
Kursplan publiseres her: https://nukit.ihelse.net/moodle

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter et endt kurs skal deltagerne ha tilegnet seg praktiske ferdigheter i postprosessering og granskning av nukleærmedisinske organundersøkelser samt en forståelse for de grunnleggende patofysiologiske og tekniske prinsippene

Læringsmål

Nukleærmedisinske modaliteter
NUK-012 Planar scintigrafi
NUK-013 SPECT
Radiologi - Morfologisk diagnostikk - Projeksjonsradiologi, CT, MR og ultralyd
NUK-063 Ultralyd - sykdommer i thyroidea, parathyroidea, spyttkjertler
Nukleærmedisinsk organdiagnostikk
NUK-069 Hjerte - sporstoffene for myokardperfusjon
NUK-070 Hjerte - ergometri, farmakologisk belastning, SPECT og SPECT-CT
NUK-071 Lunge - lungeperfusjon, lungeventilasjon, SPECT-CT, ventilasjons-perfusjons-mismatch
NUK-072 Lunge - lungeventilasjons-perfusjonsscintigrafi
NUK-073 Thyreoideascintigrafi
NUK-074 Parathyreoidea
NUK-075 Gastrointestinal diagnostikk
NUK-076 Gastrointestinal diagnostikk - magetømming- , Meckels- og blødningsscintigrafi
NUK-077 Nyrer - dynamisk scintigrafi (MAG3), diuresescintigrafi, DMSA, DTPA
NUK-078 Nyrer - tolke MAG3 og DMSA-scintigrafi
NUK-081 Dopamintransporter-scintigrafi (DAT), FDG-PET/CT, PET og MIBG-hjerte
NUK-082 Sentralnervesystem - DAT-scintigrafi og FDG-PET hjerne
NUK-083 Inflammasjon - infeksjon
Radionuklidbehandling
NUK-096 Dosimetri
NUK-097 Terapi ved benigne thyreoideasykdommer
NUK-098 Terapi ved maligne thyreoideasykdommer

Kurskomite

Martin Biermann (kursleder), martin.biermann@uib.no (Helse Vest)
Anders Hodt 
Andreas Julius Tulipan
Trond Velde Bogsrud
Anneli Moholt

Kursavgift

NOK 7950,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

Antall deltakere

Maks 20

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Fant du det du lette etter?