Nukleærmedisin NM3 Klinisk nukleærmedisin

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Nukleærmedisin 30 timer.
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Nukleærmedisin.

Kurskomite

Martin Biermann (kursleder), martin.biermann@uib.no (Helse Vest)
Torjan Magne Haslerud, torjan.magne.haslerud@sus.no
Ankush Gulati, ankush.gulati@helse-bergen.no

Læringsutbytte

Etter dette kurset skal LIS kunne:
• prosessere typiske nukleærmedisinske undersøkelser, både konvensjonelle og positronemisjonstomografi (PET) med nukleærmedisinsk programvare,
• tolke og beskrive typiske nukleærmedisinske funksjonsundersøkelser (nyre, hjerte, hjerne),
• tolke og beskrive typiske nukleærmedisinske onkologiske undersøkelser ved ulike krefttyper (lunge-, thyreoidea-, prostatacancer, lymfom),
• angi potensielle feilkilder ved de ulike nukleærmedisinske undersøkelsene,
• kommunisere og diskutere funnene med andre leger.  

Kriterier for kursopptak

LiS i nukleærmedisin 

Kursavgift

NOK 7000 (med forbehold om endring)

Antall deltakere

25

Program

Kursprogram (PDF)

Oppdatert program publiseres senere

Fant du det du lette etter?