Nukleærmedisin NM2 - Strålefysikk

Kurs, 25.11.2019-29.11.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nukleærmedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (32t) for LIS i Nukleærmedisin
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
25.11.2019-29.11.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl. 09 - avsluttes fredag kl. 15:15
Sted
Skandic Hotel Vulkan,
Maridalsveien 13A,
0175 Oslo
(NB! Se mer info under Andre opplysninger)
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 15.07.2019 

Målgruppe

Valgfritt kurs (32t) for LIS i Radiologi

Læringsmål

Mål med kurset er å gi grunnleggende kunnskap i radiofarmasi, fysikk, teknologi, bildebearbeidelse og kvalitetskontroll.

LM 5: Ha god kunnskap om måling av radioaktivitet: ionisasjonskammer, scintilasjonsteller, filmdosimeter.
LM 6. Ha god kunnskap om kamerateknologi: gammakamera, detektorteknologi, kollimatortyper, SPECT: akkvirering, rekonstruksjon. PET: akkvirering, rekonstruksjon, CT/MR.
LM 7. Ha god kunnskap om digitale bildeformater, bildebehandling samt DICOM-standard.
LM 9. Ha god kunnskap om de grunnleggende prinsippene innen radiofarmasi: tracerprinsipp, radiokjemi, generatorsystemer, syklotron, radiokjemisk renhet, regelverk.

Kursavgift

NOK 8250,- (inkl. lunsj)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 16

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Anders Hodt, anders.hodt@ous-hf.no, lege, avdeling for nukleærmedisin, OUS.
Mona-Elisabeth Revheim, monar@ous-hf.no, lege, avdeling for nukleærmedisin, OUS.
Caroline Stokke, fysiker, avdeling for fysikk, OUS

Litteratur

De fleste lærebøker i nukleærmedisin vil ha kapitler som til en viss grad dekker kursinnholdet. Nedenfor er det oppgitt eksempler på lærebøker som vil være relevante.

En innføringsbok i nukleærmedisinsk fysikk og teknologi, som også er tilgjengelig på nett, er:
Powsner RA, Palmer MR, Powsner ER. Essentials of Nuclear Medicine Physics and Instrumentation. 3rd ed. John Wiley & Sons, Ltd. 2013.

En mer omfattende bok i fysikk er:
Cherry SR, Sorensen JA, Phelps ME. Physics in Nuclear Medicine. 4th ed. Elsevier Saunders, 2012.

For radiofarmasi foreslås en av følgende bøker:
Richard J. Kowalsky, Steven W. Falen. Radiopharmaceuticals in Nuclear Pharmacy and Nuclear Medicine 3rd Edition. American Pharmasists Association, 2011.
Gopal B. Saha. Fundamentals of Nuclear Pharmacy 7th ed. Springer 2017.

Andre opplysninger

De som ønsker å bo på Skandic Vulkan må selv bestille plass.
Telefon: 21 05 71 00
NB! RegUt holder ikke noe rom.

Program

Mandag 25-11-19.
09.00 - 09.15 Velkommen, v/ kursleder
09.15 - 10.00 Gruppearbeid, v/ kursleder
10.00 - 10.15 Pause
10.15 - 11.00 Intro til radiofarmasi og historisk perspektiv, v/ kursleder
11.00 - 11.15 Pause
11.15 – 12.00 PET, produksjon og anvendelse, v/ kursleder

12.00 - 13.00 Lunsj

13.00 – 13.45 PET, produksjon og anvendelse, også internasjonalt, v/ kursleder
13.45 Transport til Rikshospitalet, v/kursleder.
14.15 - 15.00 Omvisning syklotronsenter på Rikshospitalet, v/ kursleder
15.15 - 16.00 Demo ga-generator, v/ kursleder

Tirsdag 26.11.19. Sted: Institutt for energiteknikk (IFE), Kjeller

09.00 - 09.15 Kort info om IFE, og rolle i håndtering av radiofarmaka
09.15 - 10.00 Formulering og produksjon av radiofarmaka
10.00 – 10.15 Pause
10.15 -11.30 Radionuklidef-generatoren, oppbygning og funksjon
11.30 - 12.30 Lunsj
12.30 - 14.00 Kvalitetskontroll av radiofarmaka demonstrasjon/omvisning på Isotop
14.00 – 14.30 Pause
14:30 – 15:30 Regelverk for håndtering

Onsdag 27-11-19.
09:00 – 09.45 Grunnleggende strålefysikk- repetisjon, v/ fysiker
09.45 – 10.00 Pause
10.00 – 10.45 Gammakamera, Grunnleggende prinsipper og teknologi. v/fysiker
10.45 – 11.00 Pause
11.00 – 11.45 Energivindu, kollimatorer SPECT – bildedannelse, v/ fysiker
11.45 – 12.45 Lunsj
12.45 – 13.30 SPECT, rekonstruksjon inkl attenuasjonskorreksjon, artefakter, v/fysiker
13.30 – 13.45 Pause
13.45 – 14.15 Filtrering. Demonstrasjoner, v/ lege.
14.15 – 14.30 Pause
14.30 - 15.15 SPECT – kvalitetskontroll, v/tekniker
15.15 – 15.45 Tracere, v/lege.

Torsdag 28.11.19.
09.00 – 09.30 Oppsummering gammakamera og SPECT/CT, v/ fysiker
09.30 – 09.45 Pause
09.45 – 10.30 PET/CT – teknologi og grunnleggende prinsipper, v/ fysiker
10.30 – 10.45 Pause
10.45 – 11.30 PET/CT –rekonstruksjon, attenuasjonskorreksjon, scatterkorreksjon, v/ fysiker
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 13.15 PET/CT – kvantitering, og artefakter, v/ fysiker
13.15 – 13.30 Pause
13.30 – 14.15 PET/CT – kvalitetskontroll, v/tekniker
14.15– 14.30 Pause
14.30-15.15 Teknologiske nyvinninger –hva vinner vi og hva er risiko, v/fysiker/lege,
15:15-15.45 SPECT vs PET , v/lege

Fredag 29.11.19.
09:00 – 09.30 Oppsummering PET/CT, v/kursleder
09.30 – 09.45 Pause
09. 45 – 10.30 CT teknologi Bilderekonstruksjon, v/kursleder
10.30 - 10.45 Pause
10.45 - 11.30 CT Bildekvalitetsparametre, v/kursleder
11.30 - 12.30 Lunsj
12.30 - 13.15 CT –dosimetri, v/kursleder
13.15 - 13.30 Pause
13.30 - 14.15 MR – grunnleggende prinsipper, v/kursleder
14.15 - 15.15 Eksamen og Innlevering av evalueringsskjema, v/kursleder

Fant du det du lette etter?