Nordisk kurs i plastikkirurgi IV, Rekonstruktiv og estetisk plastikkirurgi

Kurs, 18.11.2019-22.11.2019, Nord

Kurset er obligatorisk/anbefalt for leger i spesialisering i Plastikkkirurgi (30t)

Når og hvor

Dato
18.11.2019-22.11.2019 
Klokkeslett
Monday 18.11.19, 13.00 pm - Friday 22.11.19, 13.00 pm
Sted
Universitetet i Tromsø,
Farmasibygget, AUD 2 (F2.304) 2. etg.
Breivika,
9037 Tromsø
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
Påmelding her Påmeldingsfrist: 01. august 2019 
regut@unn.no

Hvem kan søke

LIS i plastikkirurgi

Påmeldingsinformasjon

Tellende tjeneste til spesialieteten oppgis: 2 år generell kirurgi + 4 år plastikkirurgi= antall mnd tellende tjeneste tilsammen (max 72 mnd).

Husk at gruppe II-tjeneste teller med max 2,5 år, tjeneste som overstiger antall mnd tellende ved den aktuelle avdelingen oppgis ikke. Husk å trekke fra evt permisjoner eller lengre sykefravær.

Oppgi når du antar å være ferdig spesialist med måned og år ved kursstart.

I tillegg til kurspåmeldingen sendes en mail til maritcatherine@gmail.com med følgende informasjon:
1. Antall mnd generell kirurgi (hvor/når) - max 24 mnd
2. Antall mnd plastikkirurgi (hvor/når) - max 48 mnd
3. Annen tjeneste du planlegger å søke om å få godkjent
4. Totalt antall mnd tellende tjeneste (max 72 mnd)
5. Når søker forventer å være ferdig spesialist

Læringsmål

Kursdeltagerne skal oppnå en generell forståelse for indikasjoner, muligheter og risikoer med estetiske inngrep. I forelesninger og mindre gruppedemonstrasjoner gejnnomgås et flertall aktuelle prosedyrer.

Læringsmål IDnr (Norge): PLA-033, PLA-069, PLA-070, PLA093 - PLA-104

Kursavgift

7000 NOK (deltagere ansatt i norske helseforetak)

400 euro - utenlandske deltagere ansatt i øvrige nordiske land

Deltakere

30

Kursleder

Thomas Sjøberg. Avd. for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi, UNN Tromsø.

Kontaktinformasjon:

E-post: thomas.sjoberg@unn.no
tlf. +47 77 62 60 00

Litteratur

Forslag på aktuell litteatur vil bli sendt ut i separat invitasjon til kursdeltagerne.

Program  - det kan komme endringer

Mandag 18. november

13.00 Welcome - practical information. Thomas Sjøberg
13.30 Science of beauty.
14.00 Mordern facial rejuvenation.
14.30 Fillers and Botox.

15.00 Break

15.30 Risks in aesthetic surgery, and how to avoid problems.
16.15 Coping with the dissatisfied patient.
7.00 Workshop - planning of facial rejuvenation.
Grupperom: Aud 2 (F2.304) og Aud 1 (F2.303).

17.45 End of day

Tirsdag 19. november

08.00 Facelift - tehe basics.
09.00 Facelift ine local anaesthesia.

09.30 Break

10.00 Rhionoplasty.
11.00 Plastic surgery traning in the US.

12.00 Lunch

13.00 Facelift - mye approach.
13.45 Brow lift.

14.30 Break

15.00 Workshop 2 - preoperative planning in facelift.
Grupperom: Aud 2 (F2.304) og Aud 1 (F2.303)
16.00 Extreme hypotermia and how to survive.

16.45 End of day

Onsdag 20. november

08.00 The massive weight loss patient; Indications/Surgical techniques. 

10.00 Break

10.30 Psychological aspects of esthetic surgery.
11.15 Gynecomastia.

12.00 Lunch

13.00 Lipotransfer to buttocks.
14.00 Photograpy in plastic surgery.
14.30 Hyperhidrosis: The UNN treatment protocol.

15.00 End of day

Torsdag 21. november

08.00 Abdominoplasty - mye evolution.
09.00 Liposclupturing.

10.00 Break

10.30 Breast agumentation.
11.30 The challenging augmentomastopexy.

12.00 Lunch

13.00 Genital suregery; male and female.
14.00 Blepharoplasty.

15.00 Break

15.30 Workshop 3: preoperative planning of abdominoplasty and liposculpture.
Grupperom: Aud 2 (F2.304) og Aud 1 (F2.303)
16.30The Northern lights; facts and myths.

17.15 End of day

Fredag 22. november

08.00 Aesthetic lipotransfer. Kalaaji
09.00 Breast reduction techniques. Kalaaji

10.00 Break

10.30 Auris alatae? (endelig program kommer)

11.15 Lunch

12.00 Exam and Farewell. Sjøberg

13.00 Dismissed
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.