Nevropsykiatri emnekurs

Ny ordning: Anbefalt kurs i psykiatri
Gammel ordning: obligatorisk kurs (6 t) i psykiatri
Godkjent som etterutdanning for spesialister i psykiatri

Læringsmål

VOP 009, 010, 005, 006, 0012, 013, 014, 039 og 040

Etter kurset skal deltagerne ha grunnleggende kunnskap om
hvilke somatiske forhold som er av særlig betydning for diagnose / differensialdiagnose ved psykiatrisk symptomatologi og adferdsforstyrrelser sekundært til sykdommer og skader som rammer sentralnervesystemet Max 62 deltakere i Legens hus etter dagens smitteverntiltakdirekte eller indirekte

Tolkning av supplerende nevropsykologiske og nevrobiologiske undersøkelser (f.eks. MR, EEG, SPECT, PET, blodprøver) inklusive deres begrensninger og feilkilder

Hvordan en nevropsykiatrisk utredning gjennomføres i klinisk praksis

Kursavgift

For digital deltakelse kr 2700. Deltakelse på Legens hus kr 2900. I deltakeravgiften inngår pausemat med kaffe/te og lunsj. Kryss av på påmeldingsskjemaet for valg oppmøte eller digitalt.

Deltakere

Max 62 deltakere i Legens hus etter dagens smitteverntiltak

Kurskomite


Kursleder Astrid Gjerdrum Hornslien, spesialist i psykiatri og phd, Enhet for psykosomatikk OUS og Ingrid Dieset, spesialist i psykiatri og phd, Avdeling for akuttpsykiatri OUS

Litteratur

For å kunne ha utbytte av kurset og bestå kursprøven må deltagerne ha basiskunnskap om nevropsykiatri. Det tilsvarer følgende sider i Malt UF, Andreassen OA, Melle I, Årsland D red. Lærebok i psykiatri. Oslo: Gyldendal akademiske 2014 (2012 utgaven kan også brukes):
Kapittel 7, tabell 7.3, side 145-146: tabell over de vanligste somatiske sykdommer og deres psykiatriske implikasjoner


Kapittel 7, side 164-170: kliniske observasjoner som bidrag til å oppdage underliggende nevropsykiatrisk problematikk


Kapittel 8, side 173 – 180: supplerende ikke-biologiske undersøkelsesmetoder (spørreskjemaer av relevans for nevropsykiatri /somatikk; nevropsykologiske undersøkelser)


Kapittel 9, side 195-222: supplerende biologiske undersøkelser


Kapittel 18, side 515- 560: nevrobiologi ved stress og psykosomatisk problematikk


Kapittel 26, side 781- 836: psykiatriske manifestasjoner av nevrologiske sykdommer, skader og utvalgte indremedisinsk sykdommer (autoimmune, endokrine spesielt)


Alternativt kan man lese tilsvarende stoff (mer omfattende enn i den norske læreboken) i: Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P, eds. Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry. New York: Walters Kluwer 2017, kapitlene 1.1 Functional neuroanatomy; 1.12 Immune system and central nervous system interactions; 1.14 Applied electrophsyiology; 1.15 Nuclear magnetic resonance imaging and spectroscopy; 1.16 Radiotracer imaging with positron emission tomography and single photon emission computed tomograph; 1.17 Gene mapping investigations of psychiatric disorders; 2.1 – 2.14 Neuropsychiatry and behavioral neurology; 7.7 Medical assessment and laboratory testing in psychiatry; 10.1 – 10.5 Neurocognitive disorders; 27.7 Endocrine and metabolic disorder; 48. Tic disorders.

Andre opplysninger


Kurset avsluttes med en elektronisk kursprøve. Deltakere anbefales å ha med PC eller tilsvarende for å gjennomføre denne. Godkjent som etterutdanningskurs for spesialister i psykiatri.

Påmeldingen er bindende.
Faktura/bekreftelse på bestillingen sendes ut fortløpende. Dersom faktura ønskes sendt til en annen adresse enn jobbadressen vil det påløpe et faktureringsgebyr på kr 50,-. Bekreftelse blir da sendt til deltakeren og fakturaen til oppgitt fakturaadresse.
For spørsmål ta kontakt med Kurs & Kongresservice post@kursogkongress.no tlf 72 42 34 48
AVBESTILLING: Kun skriftlig avbestilling og senest 20.november

Program

0900 - 0945: Erlend Bøen: introduksjon til nevropsykiatri
0945 - 1000: Pause
1000 - 1100: Erlend Bøen: Nevropsykiatrisk utredning av psykiske lidelser
1105 - 1200: Eva Malt: Genetiske sykdommer og syndromer; utviklingsforstyrrelser, intrauterine skader og fødselsskader
1200 - 1300: Pause
1300 - 1355: Astrid Gjerdrum Hornslien: Psykiatriske aspekter ved nevrologiske sykdommer
1400 - 1500: Ingrid Dieset: Psykiatriske aspekter ved indremedisinske sykdommer
1515 - 1600: Oppsummering og kurseksamen


Fant du det du lette etter?