Nevrooftalmologi - 2021

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i øyesykdommer (20 t)
Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i øyesykdommer, godkjent som emnekurs i Nevrologi (20t)
Påmelding til supplerende opptak

Kurskomite

Erlend Almaas, St. Olavs hospital

Læringsutbytte

Etter kurset skal LIS kunne: Identifisere pasienter med nevrooftalmologiske problemstillinger og igangsette adekvate undersøkelser. Kunne tolke disse undersøkelsene og evt. koble inn andre spesialiteter dersom behov for dette. Ha en god forståelse av sykdomspanoramaet innen nevrooftalmologi og kunne snakke med pasienter om veien videre inkludert prognoser.

Målgruppe

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i øyesykdommer, Godkjent som emnekurs i Nevrologi (20t)

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i øyesykdommer (20 t)

Kursavgift

5000,-

Med forbehold om indeksregulering

Antall deltakere

Maks 120

Program

Mandag 1. mars

09.00 – 09.15 – Velkommen - Introduksjon

0915 – 0945 – Afferente synsbaner – Overlege Haugland

0945 – 1000 - Pause

1000 – 1045 – Synstap av ukjent årsak – Professor Wilhelm

1045 – 1100 - Pause

1100 – 1115 - Pupillomotoriske baner –Overlege Haugland

1115 – 1130 - Pause

1130 – 1215 – Pupillediagnostikk – Professor Wilhelm

1215 – 1300 - Lunsj

1300 – 1315 – Okulær motilitet – Overlege Haugland

1315 – 1330 - Pause

1330 – 1400  - Undersøkelse av øyets motilitet – Professor Haugen

1400 – 1415 - Pause

1415 -1445 – Hereditære opticusnevroptatier – Overlege Almaas

1445 - 1500 –  Pause

1500 - 1530 -  Myastenia gravis – Professor Kerty

Tirsdag 2. mars

0800 - 0845 – Ischemisk opticusnevropati – Professor Elsås

0845 – 0900 – Pause

0900 - 0930 – Akutte vaskulære hendelser i synsbanen  - Professor Indredavik

0930 - 0945 – Pause

0945 - 1015 – OCT i nevrooftalmologi – Overlege Jørstad

1015 – 1030 - Pause

1030 - 1115  -  Nevroradiologi  – Overlege Kvistad

1115 – 1200 – Lunsj

1200 – 1230 – Perimeti i nevrooftalmologi – Overlege Haugland

1230 – 1245 - Pause

1245 – 1315 – Kompressiv opticusnevropati – Overlege Jørstad

1315 - 1330 -  Pause

1330 – 1415 - Optikusnevritt – Professor Elsås

Onsdag 5. mars

0800 – 0845 – Akutte vaskulære hendelser – Professor Elsås

0845 – 0900 - Pause

0900 – 0945 – Idiopatisk intrakraniell hypertensjon – Professor Kerty

0945 – 1000 – Pause

1000 - 1030 – CRAO og kartlegging av synsskader ved hjerneslag –  Overlege Aamodt

1030 – 1045 – Pause

1045 – 1130 - Okulær elektrofysiologi  fra et nevrooftalmologisk ståsted – Overlege Bredrup

1130 – 1215 – Lunsj

1215 – 1245 -  Nevrooftalmologi fra en nevrokirurgisk synsvinkel – Førsteamanuensis Bratbak

1245 – 1300 – Pause

1300 – 1400 – Cases/oppsummering

1400 – 1415 – Pause

1415 – 1500 – Avslutning 


Fant du det du lette etter?