Nevrokjemi og klinisk nevrofarmakologi - Høst 2019

Kurs, 19.11.2019-21.11.2019, Midt

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Nevrologi (25t)
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Nevrologi (25t)
Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: se under

Når og hvor

Dato
19.11.2019-21.11.2019 
Klokkeslett
Kurset starter 09.45 første dag og avslutter 15.30 siste kursdag
Sted
St. Olavs hospital
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Ny påmeldingsfrist 25.08.2019 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  

Kursleder

Sigrid Botne Sando

Kursavgift

5000,-

Antall plasser

80

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Nevrologi (25t)

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Nevrologi (25t)

Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Fysikalsk medisin og rehabilitering (25t v/e), Geriatri (25t v/e), Klinisk farmakologi (25t v/e), Klinisk nevrofysiologi (25t v),  Medisinsk biokjemi (25t v/e), Psykiatri (25t v/e)

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha fått kjennskap til det teoretiske grunnlaget for forståelsen av mekanismene som er involvert i patogenesen av nevrologiske og psykiatriske sykdommer, og for dens medikamentelle behandling.

Program

Tirsdag 19. november 2019

09.45-10.00 Velkommen, innledning - Sigrid Botne Sando
10.00-10.45 Nevroner og synaptisk aktivitet, del 1 - Tora Bonnevie

10.45-10.55 Pause

10.55-11.40 Nevroner og synaptisk aktivitet, del 2 - Tora Bonnevie

11.40-12.30 Pause

12.30-13.15 Hjernens energibehov og nevrotoksisitet - Eiliv Brenner

13.15-13.25 Pause

13.25-14.10 Generell farmakokinetikk og sentralnervesystemets  farmakokinetikk - Arne Reimers

14.10-14.25 Pause

14.25-15.10 Terapeutisk legemiddelmonitorering - Arne Reimers

15.10-15.20 Pause

15.20-16.05 Antiepileptika. Klinisk fokus på kjemisk struktur - Eylert Brodtkorb

16.05 Slutt for dagen

Onsdag 20. november 2019

08.30-09.15 Alzheimers sykdom. Basale mekanismer og biologiske markører - Sigrid Botne Sando

09.15-09.25 Pause

09.25-10.10 Parkinsons sykdom. Basale mekanismer og farmakologiske aspekter - Krisztina K. Johansen

10.10-10.20 Pause

10.20-11.05 Polyfarmasi og konsekvenser av dette - Arne Reimers

11.05-11.15 Pause

11.15-12.00 Antidepressiva og antipsykotika. Virkningsmekanismer, effekter og bivirkninger - Ingrid Castberg

12.00-12.50 Pause

12.50-13.35 Rusmidler. Virkningsmekanismer og klinisk effekt - Geir Bråthen

13.35-13.45 Pause

13.45-14.30 Multippel sklerose. Nevroimmunologi og medikamentell behandling - Elisabeth Gulowsen Celius

14.30-14.45 Pause

14.45-15.30 Kanalopatier. Mekanismer - Roar Fjær

15.30-15.40 Pause

15.40-16.25 Patofysiologi ved migrene - Lars Jacob Stovner

16.25 Slutt for dagen

Torsdag 21. november 2019

08.30-09.15 Perifere og sentrale paraneoplastiske tilstander: utredning og behandling - Anette Storstein

09.15-09.25 Pause

09.25-10.10 Autoimmune nevrotransmisjonsforstyrrelser - Anette Storstein

10.10-10.20 Pause

10.20-11.05 Dystonier - Kristoffer Haugarvoll

11.05-11.15 Pause

11.15-12.00 Mitokondriesykdommer - Laurence Bindoff

12.00-12.50 Pause

12.50-13.35 Ischemi og hjerneslag - Anne Hege Aamodt

13.35-13.45 Pause

13.45-14.30 Kursprøve - Eiliv Brenner

14.30-14.45 Pause

14.45-15.15 Gjennomgang av kursprøve - Eiliv Brenner
15.15-15.30 Evaluering og avslutning - Sigrid Botne Sando

15.30 Slutt

Det kan komme mindre endringer i programmet


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.