Nevrokjemi og klinisk nevrofarmakologi - Høst 2019

Kurs, 19.11.2019-21.11.2019, Midt

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Nevrologi (25t)
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Nevrologi (25t)
Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: se under

Når og hvor

Dato
19.11.2019-21.11.2019 
Klokkeslett
Kurset starter 09.45 første dag og avslutter 15.30 siste kursdag
Sted
St. Olavs hospital, Kunnskapssenteret, KA12
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist 22.09.2019 
Kontaktinformasjon
regut.hmn@stolav.no

Fremdeles ledige plasser, ta kontakt på e-post
 

Kursleder

Sigrid Botne Sando

Kursavgift

5000,-

Antall plasser

80

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Nevrologi (25t)

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Nevrologi (25t)

Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Fysikalsk medisin og rehabilitering (25t v/e), Geriatri (25t v/e), Klinisk farmakologi (25t v/e), Klinisk nevrofysiologi (25t v),  Medisinsk biokjemi (25t v/e), Psykiatri (25t v/e)

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha fått kjennskap til det teoretiske grunnlaget for forståelsen av mekanismene som er involvert i patogenesen av nevrologiske og psykiatriske sykdommer, og for dens medikamentelle behandling.

Program

Tirsdag 19. november 2019

09.45-10.00 Velkommen, innledning - Sigrid Botne Sando
10.00-10.45 Nevroner og synaptisk aktivitet, del 1 - Tora Bonnevie

10.45-10.55 Pause

10.55-11.40 Nevroner og synaptisk aktivitet, del 2 - Tora Bonnevie

11.40-12.30 Pause

12.30-13.15 Hjernens energibehov og nevrotoksisitet - Eiliv Brenner

13.15-13.25 Pause

13.25-14.10 Generell farmakokinetikk og sentralnervesystemets  farmakokinetikk - Arne Reimers

14.10-14.25 Pause

14.25-15.10 Terapeutisk legemiddelmonitorering - Arne Reimers

15.10-15.20 Pause

15.20-16.05 Antiepileptika. Klinisk fokus på kjemisk struktur - Eylert Brodtkorb

16.05 Slutt for dagen

Onsdag 20. november 2019

08.30-09.15 Alzheimers sykdom. Basale mekanismer og biologiske markører - Sigrid Botne Sando

09.15-09.25 Pause

09.25-10.10 Parkinsons sykdom. Basale mekanismer og farmakologiske aspekter - Krisztina K. Johansen

10.10-10.20 Pause

10.20-11.05 Polyfarmasi og konsekvenser av dette - Arne Reimers

11.05-11.15 Pause

11.15-12.00 Multippel sklerose. Nevroimmunologi og medikamentell behandling - Elisabeth Gulowsen Celius

12.00-12.50 Pause

12.50-13.35 Rusmidler. Virkningsmekanismer og klinisk effekt - Geir Bråthen

13.35-13.45 Pause

13.45-14.30 Antidepressiva og antipsykotika. Virkningsmekanismer og klinisk effekt - Geir Bråthen

14.30-14.45 Pause

14.45-15.30 Kanalopatier. Mekanismer - Roar Fjær

15.30-15.40 Pause

15.40-16.25 Patofysiologi ved migrene - Lars Jacob Stovner

16.25 Slutt for dagen

Torsdag 21. november 2019

08.30-09.15 Perifere og sentrale paraneoplastiske tilstander: utredning og behandling - Anette Storstein

09.15-09.25 Pause

09.25-10.10 Autoimmune nevrotransmisjonsforstyrrelser - Anette Storstein

10.10-10.20 Pause

10.20-11.05 Dystonier - Kristoffer Haugarvoll

11.05-11.15 Pause

11.15-12.00 Mitokondriesykdommer - Laurence Bindoff

12.00-12.50 Pause

12.50-13.35 Ischemi og hjerneslag - Anne Hege Aamodt

13.35-13.45 Pause

13.45-14.30 Kursprøve - Eiliv Brenner

14.30-14.45 Pause

14.45-15.15 Gjennomgang av kursprøve - Eiliv Brenner
15.15-15.30 Evaluering og avslutning - Sigrid Botne Sando

15.30 Slutt

Det kan komme mindre endringer i programmet


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.