Nese- og bihulekirurgi kurs

Kurs, 07.10.2019-10.10.2019, Nord

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Øre-nese-halssykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Øre-nese-halssykdommer (25 t)

Når og hvor

Dato
07.10.2019-10.10.2019 
Klokkeslett
Mandag 07.10.19 kl. 09.00 - Torsdag 10.10.19 kl. 15.00
Sted
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø.
Oppmøtested er på ØNH avdelingens møterom på sykehuset, 7. etasje, rom B7-758. Det er skiltet fra ØNH poliklinikk på B6.
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
regut@unn.no Påmeldingen er stengt. Kurset er fullt. Vi har lang venteliste. 

Læringsmål

Praktisk diagnostisering og behandling av nese-bihulesykdommer.

Gammel ordning:
Tellende kurstimer 25.

Ny ordning:
Forskriftsfestede læringsmål som kurset er knyttet opp mot er:
ØNH001 - ØNH007, ØNH010 - ØNH021.

Kursavgift

kr 6000,-.

Deltagere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak, eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.
Kurs med lunsj betales med et tillegg på kr. 250 pr. dag.

Deltagere

12

Litteraturforslag

- Endoscopic Sononasal Dissection Guide, R R Casiano
- Endoscopic Sinus Surgery, P. J. Wormald
- Manual of Endoscopic Sonus and Skull Base Surgery, D. Simmen/N. Jones
- Matering Rhinoplasty, An Atlas of Surgical Techniques, Rollin K. Daniel
- G. J. Nolst-Trenitè, Rhonoplasty, 3rd edition, Kugler.
- Complicatoins in Otolaryngology - Head and neck Surgery, s. 69-114, M. Bernal-Sprekelsen, P. J. Wormald, med flere.
- EPOS 2012, European Postion Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps. The full document can be downloaded for free on the website of this journal: her
- EPOS 2014, European Position Paper on the Anatomical Therminology of the Internal Nose and Paranasal Sinuses. The full document can be downloades on the website for this journal: her


Kurskomite

Kursleder: Ann Iren Hugstmyr, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege ØNH.
Gregor Bachmann-Harildstad, Akershus universitetsssykehus, overlege ØNH.
Ingvil Johnsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, LIS ØNH.
Gro Sørlie, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege ØNH.

Forelesere

Gregor Bachmann-Harildstad, Akershus Universitetssykehus, overlege ØNH.
Ann-Iren Hugstmyr, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege ØNH.
Ingvil Johnsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, LIS ØNH.
Liv Hege Johnsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege Rtg.
Dag Halvorsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege infeksjonsmedisinsk avdeling.
Gunnar S. Simonsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Avdelingsoverlege mikrobiologisk avdeling.
Atli Steingrimsson, Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad/Island, overlege ØNH.
Gro Sørlie, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege ØNH.

Andre opplysninger

Oppmøtested er på ØNH på avdelingens møterom på sykehuset, 7. etasje, rom B7-758. Det er skiltet fra ØNH poliklinikk på B6.

Ta med varme klær, litt kjølig på disseksjonssal.

Program

Mandag 7. oktober

09:00 Velkommen ved kursleder
09:15 Kirugisk relevant anatomi og fysiologi i nese og bilhuler.
Ann-Iren Hugstmyr
10:15 FESS: Hvem, hvorfor og hva etterpå? Hugstmyr og Johnsen med diskusjon i gruppen.
11:15 Behandling av epistaxis. ligering av SPA. Johnsen 

11:50 Lunsj.

12:30 FESS: Unicinectomi, antrostomi, concha media bullosa, fremre etmoidectomi. Johnsen

14:20 Pause.
14:40 Invertert papillom, medial maxillectomi. Hugstmyr
15:30 Mikrobiologi i nese og bihuler. Simonsen og Halvorsen

16:30 Slutt.

Tirsdag 8. oktober

09:00 Conchotomier/conchaplastikk. Johnsen
09.30 Septumplastikk. Bachmann-Harildstad
10.30 Rhinoplastikk. Bachmann-Harildstad

11:30 Lunsj

12:00 Disseksjonsforberedende forelesning rhinoseptumplastikk, med film. Bachmann-Harildstad

12:45 Forflytning til disseksjnssal på Universitetet.

13:00 Disseksjon Rhinoseptumplastikk. Bachmann-Harildstad, Sørlie, Steingrimsson, Hugstymyr

16:30 Slutt.

Onsdag 9. oktober

08:30 Merk oppstart en halv time tidligere
08:30 Frontalsinus og mucoceler. Bachmann-Harildstad

09:20 Forflytning til auditorium på Universitetet

09:30 3D bilder fra bihuledisseksjon, anatomidiskusjon. Steingrimsson, Bachmann-Harildstad, Hugstmyr

10:30 Lunsj.

11:00 Disseksjon bihuler. Hugstmyr, Bachmann-Harildstad, Johnsen.

16:30 Slutt.

19:00 Vi samles til felles middag i byen, enhver betaler selv.

Torsdag 10. oktober

09:00 Radiologiske overveielser. Liv- Hege Johnsen
10:00 Komplikasjoner til FESS. Bachmann-Harildstad
10:50 CSF lekkasje, diagnostikk og behandling. Bachmann-Harildstad

11:40 Lunsj.

12:20 Orbitale komplikasjoner til rhinosinusitt. Hugstmyr
13:10 Orbita dekopresjon, DCR. Hugstmyr
14.00 Evaluering og kursprøve. Hugstmyr

15:00 Slutt.Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.