Nese- bihulekirurgi kurs vår 2020

Kurs, 25.05.2020-28.05.2020, Nord

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Øre-nese-halssykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Øre-nese-halssykdommer (25 t)

Når og hvor

Dato
25.05.2020-28.05.2020 
Klokkeslett
Mandag 25.5.20 kl. 09.00 - Torsdag 28.5.20 kl. 15.00
Sted
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø.
Oppmøtested på ØNH-avdelingens møterom på sykehuset, 7. etasje, rom B7-758. Det er skiltet fra ØNH poliklinikk på B6.
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
Påmelding her (NB! Se opptakskriterier) Påmeldingsfrist: 15. desember 2019 
regut@unn.no

Læringsmål

Praktisk diagnostisering og behandling av nese-bihulesykdommer.

Gammel ordning:
Tellende kurstimer 25.

Ny ordning:
Forskriftsfestede læringsmål som kurset er knyttet opp mot er:
ØNH001 - ØNH007, ØNH010 - ØNH021.

Arbeidsmåte

Kirurgisk rettet kurs hvor disseksjonsøvelser er en viktig del av kurset.
Forelesning, film og diskusjoner i gruppen for å få god anatomiforståelse og kunnskap om kirurgisk teknikk i nese og bihuler, samt kunnskap om benigne tilstander som krever kirurgisk behandling i nese og bihuler.

Opptakskriterier

Vedr. påmelding: Det er det samme som gjelder ved påmelding til kurs som til søknad om spesialistgodkjenning:

  • Gruppe 2-tjeneste, maks 42 mnd.
    Antall mnd. avtjent i gruppe 1-tjeneste
    = max 60 mnd.

Fyll ut utfyllende i kommentarfeltet ang. tjeneste i gr. 1 og gr. 2.

Kursavgift

Kr 6000,-

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak, eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.
Kurs med lunsj betales med et tillegg på kr. 250 pr. dag.

Deltakere

12

Litteraturforslag

- Endoscopic Sononasal Dissection Guide, R R Casiano
- Endoscopic Sinus Surgery, P. J. Wormald
- Manual of Endoscopic Sonus and Skull Base Surgery, D. Simmen/N. Jones
- Matering Rhinoplasty, An Atlas of Surgical Techniques, Rollin K. Daniel
- G. J. Nolst-Trenitè, Rhonoplasty, 3rd edition, Kugler.
- Complicatoins in Otolaryngology - Head and neck Surgery, s. 69-114, M. Bernal-Sprekelsen, P. J. Wormald, med flere.
- EPOS 2012, European Postion Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps. The full document can be downloaded for free on the website of this journal: http://www.rhinologyjournal.com
- EPOS 2014, European Position Paper on the Anatomical Therminology of the Internal Nose and Paranasal Sinuses. The full document can be downloades on the website for this journal: http://www.rhinologyjournal.com

Kurskomite

Ann Iren Hugstmyr, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege ØNH (kursleder).
Gregor Bachmann-Harildstad, Akershus Universitetssykehus, overlege ØNH.
Ingvil Johnsen, Universitessykehuset Nord-Norge, LIS ØNH.
Gro Sørlie, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege ØNH:

Forelesere

Gregor Bachmann-Harildstad, Akershus Universitetssykehus, overlege ØNH.
Ann-Iren Hugstmyr, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege ØNH.
Ingvil Johnsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, LIS ØNH.
Liv Hege Johnsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege Rtg.
Dag Halvorsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege infeksjonsmedisinsk avdeling.
Gunnar S. Simonsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Avdelingsoverlege mikrobiologisk avdeling.
Atli Steingrimsson, Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad/Island, overlege ØNH.
Gro Sørlie, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege ØNH.

Andre opplysninger

Oppmøtested er på ØNH på avdelingens møterom på sykehuset, 7. etasje, rom B7-758. Det er skiltet fra ØNH poliklinikk på B6.

Ta med varme klær, litt kjølig på disseksjonssal.

Program

Vil snart bli oppdatert.
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.