Nese- bihulekirurgi kurs vår 2020

Kurs, 25.05.2020-28.05.2020, Nord

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Øre-nese-halssykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Øre-nese-halssykdommer (25 t)

Når og hvor

Dato
25.05.2020-28.05.2020 
Klokkeslett
Mandag 25.5.20 kl. 09.00 - Torsdag 28.5.20 kl. 15.00
Sted
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø.
Oppmøtested på ØNH-avdelingens møterom på sykehuset, 7. etasje, rom B7-758. Det er skiltet fra ØNH poliklinikk på B6.
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
Påmelding her (NB! Se opptakskriterier) Påmeldingsfrist: 15. desember 2019 
regut@unn.no

Læringsmål

Praktisk diagnostisering og behandling av nese-bihulesykdommer.

Gammel ordning:
Tellende kurstimer 25.

Ny ordning:
Forskriftsfestede læringsmål som kurset er knyttet opp mot er:
ØNH001 - ØNH007, ØNH010 - ØNH021.

Arbeidsmåte

Kirurgisk rettet kurs hvor disseksjonsøvelser er en viktig del av kurset.
Forelesning, film og diskusjoner i gruppen for å få god anatomiforståelse og kunnskap om kirurgisk teknikk i nese og bihuler, samt kunnskap om benigne tilstander som krever kirurgisk behandling i nese og bihuler.

Opptakskriterier

Vedr. påmelding: Det er det samme som gjelder ved påmelding til kurs som til søknad om spesialistgodkjenning:

  • Gruppe 2-tjeneste, maks 42 mnd.
    Antall mnd. avtjent i gruppe 1-tjeneste
    = max 60 mnd.

Fyll ut utfyllende i kommentarfeltet ang. tjeneste i gr. 1 og gr. 2.

Kursavgift

Kr 6000,-

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak, eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.
Kurs med lunsj betales med et tillegg på kr. 250 pr. dag.

Deltakere

12

Litteraturforslag

- Endoscopic Sononasal Dissection Guide, R R Casiano
- Endoscopic Sinus Surgery, P. J. Wormald
- Manual of Endoscopic Sonus and Skull Base Surgery, D. Simmen/N. Jones
- Matering Rhinoplasty, An Atlas of Surgical Techniques, Rollin K. Daniel
- G. J. Nolst-Trenitè, Rhonoplasty, 3rd edition, Kugler.
- Complicatoins in Otolaryngology - Head and neck Surgery, s. 69-114, M. Bernal-Sprekelsen, P. J. Wormald, med flere.
- EPOS 2012, European Postion Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps. The full document can be downloaded for free on the website of this journal: http://www.rhinologyjournal.com
- EPOS 2014, European Position Paper on the Anatomical Therminology of the Internal Nose and Paranasal Sinuses. The full document can be downloades on the website for this journal: http://www.rhinologyjournal.com

Kurskomite

Ann Iren Hugstmyr, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege ØNH (kursleder).
Gregor Bachmann-Harildstad, Akershus Universitetssykehus, overlege ØNH.
Ingvil Johnsen, Universitessykehuset Nord-Norge, LIS ØNH.
Gro Sørlie, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege ØNH:

Forelesere

Gregor Bachmann-Harildstad, Akershus Universitetssykehus, overlege ØNH.
Ann-Iren Hugstmyr, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege ØNH.
Ingvil Johnsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, LIS ØNH.
Liv Hege Johnsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege Rtg.
Dag Halvorsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege infeksjonsmedisinsk avdeling.
Gunnar S. Simonsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Avdelingsoverlege mikrobiologisk avdeling.
Atli Steingrimsson, Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad/Island, overlege ØNH.
Gro Sørlie, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege ØNH.

Andre opplysninger

Oppmøtested er på ØNH på avdelingens møterom på sykehuset, 7. etasje, rom B7-758. Det er skiltet fra ØNH poliklinikk på B6.

Ta med varme klær, litt kjølig på disseksjonssal.

Program

Vil snart bli oppdatert.
Fant du det du lette etter?