Nese- bihulekirurgi kurs høst 2020

Kurs, 05.10.2020-08.10.2020, Nord

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Øre-nese-halssykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Øre-nese-halssykdommer (25 t)

Når og hvor

Dato
05.10.2020-08.10.2020 
Klokkeslett
Mandag 05.10.20 kl 09.00 til Torsdag 08.10.20 kl 15.00
Sted
Tromsø
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
Meld på her Påmeldingsfrist 14.06.20 
Regut@unn.no

Læringsmål

Praktisk diagnostisering og behandling av nese-bihulesykdommer.

Gammel ordning:
Tellende kurstimer 25.

Ny ordning:
Forskriftsfestede læringsmål som kurset er knyttet opp mot er:
ØNH001 - ØNH007, ØNH010 - ØNH021.

Arbeidsmåte

Kirurgisk rettet kurs hvor disseksjonsøvelser er en viktig del av kurset.
Forelesning, film og diskusjoner i gruppen for å få god anatomiforståelse og kunnskap om kirurgisk teknikk i nese og bihuler, samt kunnskap om benigne tilstander som krever kirurgisk behandling i nese og bihuler.


Opptakskriterier

Vedr. påmelding: Det er det samme som gjelder ved påmelding til kurs som til søknad om spesialistgodkjenning:

Gruppe 2-tjeneste, maks 42 mnd.
Antall mnd. avtjent i gruppe 1-tjeneste
= max 60 mnd.
Fyll ut utfyllende i kommentarfeltet ang. tjeneste i gr. 1 og gr. 2.


Kursavgift

Kr 6000,-

Kurs med lunsj betales med et tillegg på kr. 250 pr. dag.

Deltakere

12

Litteraturforslag

- Endoscopic Sononasal Dissection Guide, R R Casiano
- Endoscopic Sinus Surgery, P. J. Wormald
- Manual of Endoscopic Sonus and Skull Base Surgery, D. Simmen/N. Jones
- Matering Rhinoplasty, An Atlas of Surgical Techniques, Rollin K. Daniel
- G. J. Nolst-Trenitè, Rhonoplasty, 3rd edition, Kugler.
- Complicatoins in Otolaryngology - Head and neck Surgery, s. 69-114, M. Bernal-Sprekelsen, P. J. Wormald, med flere.
- EPOS 2012, European Postion Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps. The full document can be downloaded for free on the website of this journal: http://www.rhinologyjournal.com
- EPOS 2014, European Position Paper on the Anatomical Therminology of the Internal Nose and Paranasal Sinuses. The full document can be downloades on the website for this journal: http://www.rhinologyjournal.com

Kurskomite

Ann Iren Hugstmyr, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege ØNH (kursleder).
Gregor Bachmann-Harildstad, Akershus Universitetssykehus, overlege ØNH.
Ingvil Johnsen, Universitessykehuset Nord-Norge, LIS ØNH.
Gro Sørlie, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege ØNH:

Forelesere

Gregor Bachmann-Harildstad, Akershus Universitetssykehus, overlege ØNH.
Ann-Iren Hugstmyr, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege ØNH.
Ingvil Johnsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, LIS ØNH.
Liv Hege Johnsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege Rtg.
Dag Halvorsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege infeksjonsmedisinsk avdeling.
Gunnar S. Simonsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Avdelingsoverlege mikrobiologisk avdeling.
Atli Steingrimsson, Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad/Island, overlege ØNH.
Gro Sørlie, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege ØNH.

Andre opplysninger

Oppmøtested er på ØNH på avdelingens møterom på sykehuset, 7. etasje, rom B7-758. Det er skiltet fra ØNH poliklinikk på B6.

Ta med varme klær, litt kjølig på disseksjonssal.


Program

Mandag 5. oktober

09:00 Velkommen, ved kursleder.
09:15 Kirurgisk relevant anatomi og fysiologi i nese og bihuler, ved Hugstmyr (60 min)
10:25 FESS: Hvem, hvorfor og hva etterpå?
Ved Hugstmyr og Johnsen, med diskusjon i gruppen. (60 min)
11:25 – 12:10 LUNCH (45 min)
12:10 Conchaplastikk/chonchotomier, ved Johnsen (45 min)
12:55 FESS: Uncinectomi, antrostomi, concha media bullosa, fremre etmoidectomi,
ved Johnsen (50 min)
13:55 FESS utvidet: bakre etmoidectomi og sphenotomi, ved Hugstmyr (45 min)
14:40 – 15:00 FRUKTPAUSE
15:00 Behandling av epistaxis, ligering av SPA, ved Johnsen (45 min)
15:45 Invertert papillom, medial maxillectomi, ved Hugstmyr (45 min)
16:30 Ferdig dag 1

Tirsdag 6. oktober

09:00 Septum- og rhinoplastikk 1, ved Bachmann-Harildstad (45min)
09:55 Septum- og rhinoplastikk 2, ved Bachmann-Harildstad (45min)
10:45 Septum- og rhinoplastikk 3, ved Bachmann-Harildstad (45min)
11:30 – 12:00 LUNCH 30 min
12:00 Disseksjonsforberedende forelesning Septum- og rhinoplastikk, med film,
ved Bachmann-Harildstad (45 min)
12:45 FORFLYTNING TIL DISSEKSJONSSAL PÅ UNIVERSITETET.
13:00 Disseksjon Conchotomi og Rhinoseptumplastikk,
ved Bachmann-Harildstad, Sørlie, Johnsen, Hugstmyr, (3,5 timer)
16:30 Ferdig dag 2

Onsdag 7. oktober

08:30, merk oppstart en halv time tidligere.
08:30 Frontalsinus og mucoceler, ved Bachmann-Harildstad (50 min)
09:20 FORFLYTNING TIL AUDITORIUM PÅ UNIVERSITETET
09:30 3D bilder fra bihuledisseksjon, anatomidiskusjon, AUD 4 MH
ved Steingrimssom, Bachmann-Harildstad, Hugstmyr
10:30-11:00 LUNCH
11:00 Disseksjon bihuler, ved Hugstmyr, Bachmann-Harildstad, Johnsen (5,5 timer)
16:30 Ferdig dag 3


19:00 Vi samles til felles middag i byen, enhver betaler selv.
 

Torsdag 8. oktober

09:00 Radiologiske overveielser, ved Liv-Hege Johnsen (60 min)
10:00 Komplikasjoner til FESS, ved Bachmann-Harildstad (50 min)
10:50 CSF lekkasje, diagnostikk og behandling, ved Bachmann-Harildstad (50 min)
11:40-12:10 LUNCH
12:10 Orbitale komplikasjoner til rhinosinusitt, ved Hugstmyr (45 min)
13:00 Orbita dekompresjon, ved Hugstmyr (30 min)
13:30 DCR, ved Hugstmyr (30 min)
14:00 Evaluering og kursprøve, ved Hugstmyr
15:00 Ferdig dag 4

Fant du det du lette etter?