Neonatologi

Kurs , 06.05.2019-09.05.2019 , Nord

Ny ordning: Anbefalt kurs i barnesykdommer.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Barnesykdommer (30 t). Valgfritt kurs (30t) i Akutt- og mottaksmedisin, Anestesiologi, Barnekirurgi, Fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Når og hvor

Dato
06.05.2019-09.05.2019 
Klokkeslett
Mandag 06.05.19 kl 12.00 - Torsdag 09.05.19 kl. 15.30
Sted
Auditorium 3, plan 6, MH-bygget (øst)
Universitetet i Tromsø,
Helsevitenskapelige fakultet,
MH-bygget (øst), Breivika,
9037 Tromsø
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
Påmelding her. Frist 27.01.2019  
Regut@unn.no

Læringsmål

Kurset tar sikte på å dekke de sentrale læringsmål i fagområdet neonatologi i ny forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning i Barnesykdommer. Det er av stor betydning at deltagerne er aktive under kurset.

Kursavgift

Kr 6.000,-.

Deltagere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak, eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Deltagere

40

Litteratur

Det vil bli sendt ut artikler i forkant.
Metodebok i Nyfødtmedisin UNN, 5. utgave vil også dekke store deler av kursets innhold.

Kurskomite

Claus Klingenberg (kursleder)
Knut Helge Kaspersen
Nils Thomas Songstad
Lene Nymo Trulsen
Marianne Nordhov
Per Ivar Kaaresen

Foredragsholdere/undervisere:

Astri Lang, Sisel Moltu, Kristin Wasland, Hans Jørgen Guthe, Arild Rønnestad, Ragnhild Støen, Janicke Syltern, Marie Smeland, Knut Helge kaspersen, Nils Thomas Songstad, Per Ivar Kaaresen, Lene Nymo Trulsen, Thorsten Koehler, Hildgunn Granslo.

Andre opplysninger

Det er av stor betydning at deltagerne er aktive under kurset.

Program

Mandag 6. mai

12.00 Velkommen ved kursleder.
12.10 Perinatal asfyksi og resuscitering av nyfødte. Støen

12.50 Pause.

13.05 Neonatal encefalopati og hypotermibehandling. Støen

13.45 Pause

14.00 Neonatale kramper. Klingenberg
14.30 Abstinens hos nyfødte og håndtering etter utskrivelse. Songstad

15.00 Pause.

15.15 Cerebral billeddiagnostikk - kasuistikker. Koehler, Nymo Trulsen
16.00 Floppy infant. Songstad, Granslo
16.30 Moderne genetisk diagnostikk av nyfødte. Smeland

17.00 Slutt.

Tirsdag 7. mai
09.00 Mottak av premature barn. Lang

09.45 Pause.

10.00 Non-invasiv pustestøtte; BiPAP, CPAP, nHFT. Lang
10.45 Moderne konvensjonell respirator og høyfrekvensventilasjon. Guthe
11.30 Kasuistikker lunge- og luftveissykdommer. Flere

12.00 Lunsj.

13.00 Bronkopulmonal dysplasi. Songstad
13.30 Persisterende pulmonal hypertensjon og alvorlig mekoniumaspirasjon. Kaaresen

14.00 Pause.

14.15 Når skal vi starte og når skal vi avslutte intensiv behandling? Syltern
15.00 Workshop/kasuistikker.

16.30 Slutt.

Onsdag 8. mai
08.30 Hypotensjon og sirkulasjonssvikt. Kaaresen
09.10 Åpen duktus hos premature. Kaspersen

09.40 Pause.

09.55 Initial diagnostikk og stabilisering av hjertefeil. Nordhov
10.30 Hyperbilirubinemi. Songstad

10.55 Pause.

11.10 Ernæring av premature og syke nyfødte. Moltu

12.00 Lunsj.

13.00 Bakterielle infeksjoner hos nyfødte. Klingenberg
13.40 Mikrobiologi og antibitoika - hva, når og hvor lenge? Klingenberg
14.15 Workshop. Kasuistikker.

16.30 Slutt.

Torsdag 9. mai
08.30 Medfødte og ervervede virale infeksjoner hos nyfødte. Rønnestad
09.15 Hyper- og hypoglykemi. Wasland

09.45 Pause

10.00 Metabolsk sykdom - når skal man tenke på det? Rønnestad
10.30 Transport av nyfødte. Wasland
11.00 Anemi, trombocytopeni og transfusjoner. Klingenberg

11.30 Lunsj.

12.30 Syre-base og elektrolytter. Songstad, Klingenberg
13.00 Hva må man kunne på barsel? Kaspersen

13.30 Pause.

13.45 Oppfølging av premature etter utskrivelse - og hvordan går det? Nordhov
14.25 Kursprøve.
15.15 Evaluering og vel hjem.

15.30 Slutt.Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.