Nasjonalt kurs i leddskader og artroskopisk kirurgi, vår 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs i Ortopedisk kirurgi.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Ortopedisk kirurgi (30t)

Læringsmål

Gi kursdeltagerene bedre kunnskap om behandling av skader i ledd og bløtdeler og gi en innføring i artroskopiske teknikker.

Kursavgift

NOK 7000,- (opphold på hotellet kommer i tillegg og betales individuelt)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Steinar Johansen. johst@lds.no (kursleder)
Sigbjørn Dimmen. sidimmen@online.no (kurssekretær)

Litteratur

Kurshefte deles ut ved kursstart

Andre opplysninger

Alle deltagere ta med minst en kasuistikk som skal presenteres i plenum Mandag 01.02.2021

NB! RegUt holder rom til alle deltakere.
LIS bestiller rom via: Meeting.innlandet@scandichotels.com og oppgir følgende informasjon: Ankomstdag, Avreisedag, Telefon nummer. Betales individuelt.

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?