Nasjonalt kurs i implantatlære og protesekirurgi - 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Ortopedisk kirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Ortopedisk kirurgi

Læringsutbytte

ORT-026 Hofte - totalprotese - konservativ behandling
ORT-028 Hofte - primærprotese – komplikasjoner
ORT-029 Hofteprotese – revisjon
ORT-033 Kneprotese - Konservativ behandling
ORT-034 Kneprotese – komplikasjoner
ORT-035 Kneprotese –revisjon
ORT-052 Infeksjoner – proteseledd

 Anatomi, biomekanikk og biomaterialer

Kurskomité

Otto Schnell Husby, St. Olavs hospital
Mariann Westberg, OUS
Ove Furnes, Helse Bergen
Lars Nordsletten, UIO
Tina Wik, St. Olavs hospital
Geir Hallan, Helse Bergen

Kriterier for kursopptak

Søkere med lengst ansiennitet vil bli prioritert.

Kursavgift

7000,-

Fullpensjon Røros Hotell kommer i tillegg, nærmere info vil bli sendt ut på e-post.

Antall deltakere

40

Litteratur

Eget kurshefte, deles ut på startdag.

Program

Mandag 20. september

Hofte
Møteleder: Schnell Husby

0800-0810       Velkomst og åpning                                                                        Husby

0810-0825       Anatomi og biomekanikk i hofte                                                    Wik

0825-0840       Primær og sekundær artrose i hofte                                              Nordsletten

0840-0855       Indikasjon for hofteprotese                                                            Nordsletten

0855-0910       Pause med Røroslemse

0910-0925       Alternativ kirurgi ved artrose i hofte                                              Nordsletten

0925-0940       Designprinsipper for hofteproteser                                               Husby

0940-1000       Preoperativ planlegging av sementert og usementert                  Wik

                        hofteprotese                                                                                  

1000-1010       Pause

1010-1030      Bildediagnostikk                                                                             Wik

1030-1050       Kirurgiske tilganger                                                                        Nordsletten

1055-1135       Møte med eksperten – kasuistikker                                              

1135-1430       Pause – Lunsj serveres mellom 11.30 og 14.00

1430-1440       Artikulasjon, hodestørrelse og luksasjonsrisiko                             Nordsletten

1440-1455       Sement                                                                                            Husby

1455-1520      Standard innsetting av hofteprotese og sementeringsteknikk      Wik

1520-1530       Tips og tricks ved usementert protese                                           Wik

1530-1600       Pause med rundstykker

1600-1615       Utfordrende primærproteser, når henvise videre?                       Hallan

1615-1630       Hofteprotese hos barn og unge                                                     Wik

1630-1650       Protesekirurgi hos revmatikere                                                       Hallan

1650-1710       Hoftebrudd og hemiprotese                                                           Gjertsen

1715-1915       WORKSHOP hofte 10 grupper

1930                MIDDAG

Tirsdag 21. september

Kne
Møteleder: Furnes

0800-0815       Anatomi og biomekanikk kne                                                         Heir

0815-0830       Primær og sekundær artrose i kne                                                 Westberg

0830-0840       Indikasjon for kneprotese                                                               Heir

0840-0855       Alternativ kirurgi ved artrose i kne                                                   Heir

0855-0910      Pause med youghurt fra Røros

0910-0925       Unicondylære proteser                                                                  Heir

0925-0940       Designprinsipper for kneproteser                                                  Furnes

0940-0955       Preoperativ planlegging                                                                 Heir

0955-1005      Pause

1005-1015       Ligamentbalansering ved kneprotesekirurgi                                  Heir

1015-1025      Gap balancing/Measured resection                                               Heir

1025-1045       Gjennomføring av standard innsetting av kneprotese                   Heir

1050-1130       Møte med eksperten – kasuistikker

1130-1430       Pause – Lunsj serveres mellom 11.30 og 1400

1430-1440       Sementeringsteknikk ved kneproteser                                           Furnes

1440-1455      Plassering av protesekomponenter ved kneprotesekirurgi           Furnes

1455-1505       Hvilke pasienter skal ikke ha kneprotese?                                     Furnes  

1505-1520       Utfordrende primære kneprotesepasienter                                  Westberg

1520-1550       Pause med rundstykker

1550-1750       WORKSHOP kne 10 grupper

1930                MIDDAG

Onsdag 22. september

Komplikasjoner og proteseinfeksjoner - Hofte
Møteleder: Nordsletten

0800-0820       Løsning; artikulasjoner, overflate og slitasje                                            Nordsletten

0820-0835       Protesenære frakturer i hofte                                                        Husby

0835-0845       Luksasjoner                                                                                     Nordsletten

0845-0855       Halting etter hofteproteseinngrep                                                 Nordsletten

0855-0910       Pause med grønnsaker

0910-0940       Infeksjon; definisjon, etiologi og klinisk presentasjon                   Westberg

0940-1010       Mikrobiologisk diagnostikk ved ortopediske                                  Damås

                        proteseinfeksjoner

1010-1025       Pause

1025-1040       Kirurgisk behandling av proteseinfeksjoner i hofte                       Westberg

1040-1110       Antibiotikabehandling ved ortopediske                                         Damås

                        proteseinfeksjoner

1130-1400       Pause – Lunsj serveres mellom 11.30-1400

1400-1520       Møte med eksperten – kasuistikker

Komplikasjoner og proteseinfeksjoner – kne

1530-1545       Kirurgisk behandling av proteseinfeksjoner i kne                          Westberg         

1545-1615      Forebyggende tiltak og operasjonsstuehygiene                            Westberg

1615-1640       Pause med rundstykker

1640-1700       Komplikasjoner etter kneprotese                                                   Furnes

1700-1715       Protesenære frakturer i kne                                                           Gjertsen

1715-1730       Feilplassering av protesekomponenter i kne                                 Furnes

1930                MIDDAG

Torsdag 23. september

Materialer og revisjonskirurgi
Møteleder: Wik

0800-0830       Materiallære: metaller, keramer, korrosjon                                  Gjertsen            

0830-0850       Biokompatibilitet og allergi for implantatmaterialer                    Gjertsen

0850-0905       Pause med frukt

0905-0925       Finnes det dårlige proteser?                                                          Hallan

0925-0940       Fjerning av sement og protesekomponenter - hofte                     Husby

0940-0955       Pause med røroslemse

0955-1025       Revisjon av hofteprotese - teknikk og taktikk                                Husby

1025-1040       Beinpakking og strukturelle graft                                                   Hallan

1040-1050       Fjerning av sement og protesekomponenter – kne                       Westberg

1050-1100       Pause

1100-1130       Revisjon av kneprotese - teknikk og taktikk                                   Westberg

1130-1430       Pause – Lunsj serveres mellom 11.30-1400

1430-1600       Møte med eksperten – kasuistikker

1600-1620       Pause med rundstykker

1620-1640       Den smertefulle hofteprotesen – hva gjør vi?                               Wik

1640-1700       Resultater etter primær- og revisjonsartroplastikk i hofte            Hallan

                        Data fra Nasjonalt register for leddproteser                                 

1720-1740       Den smertefulle kneprotesen – hva gjør vi?                                  Westberg

1740-1805       Resultater etter primær- og revisjonsartroplastikk i kne               Furnes

                        Data fra Nasjonalt register for leddproteser

 1900    MIDDAG

Fredag 24. september

Pasientforløp
Møteleder: Schnell Husby

0800-0830       Materiallære: metaller, keramer, korrosjon                                  Gjertsen            

0830-0850       Biokompatibilitet og allergi for implantatmaterialer                    Gjertsen

0850-0905       Pause med frukt

0905-0925       Finnes det dårlige proteser?                                                          Hallan

0925-0940       Fjerning av sement og protesekomponenter - hofte                     Husby

0940-0955       Pause med røroslemse

0955-1025       Revisjon av hofteprotese - teknikk og taktikk                                Husby

1025-1040       Beinpakking og strukturelle graft                                                   Hallan

1040-1050       Fjerning av sement og protesekomponenter – kne                       Westberg

1050-1100       Pause

1100-1130       Revisjon av kneprotese - teknikk og taktikk                                   Westberg

1130-1430       Pause – Lunsj serveres mellom 11.30-1400

1430-1600       Møte med eksperten – kasuistikker

1600-1620       Pause med rundstykker

1620-1640       Den smertefulle hofteprotesen – hva gjør vi?                               Wik

1640-1700       Resultater etter primær- og revisjonsartroplastikk i hofte            Hallan

                        Data fra Nasjonalt register for leddproteser                                 

1720-1740       Den smertefulle kneprotesen – hva gjør vi?                                  Westberg

1740-1805       Resultater etter primær- og revisjonsartroplastikk i kne               Furnes

                        Data fra Nasjonalt register for leddproteser

 1900    MIDDAG


Fant du det du lette etter?