Nasjonalt kurs i fot- ankelkirurgi og amputasjoner på underekstremitet

Ny ordning: Anbefalt kurs i Ortopedisk kirurgi
Gammel ordning: Godkjent 24 timer

Læringsmål

Kurset er beregnet på lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi og er et obligatorisk basiskurs i fot-ankelkirurgi og amputasjoner på underekstremitet.

Kursets læringsmål vil være flg.:
- Beherske klinisk undersøkelse av fot-ankel. Dette gjøres under veiledning i grupper.
- Inngående kunnskap om fot/ankel anatomi. Dette gjøres i praktisk disseksjonsøvelser på lab, gruppearbeid med klinisk undersøkelse.
- Beherske utredning, beslutte valg av behandling av forfotsdeformiteter som hallux valgus, hammertå, hallux rigidus, metatarsalgia, inklusive operativ prosedyre. Dette gjøres ved forelesning, video.demo, klinisk undersøkelse i gruppe, gruppe-kasus-diskusjoner og praktiske øvelse på lab.
- Kunnskap om utredning og behandling av bakfotsdeformite, artroser, plattfot og hulfot. Dette gjøres gjennom forelesning, klinisk undersøkelse i gruppe og gruppe-kasus-diskusjoner.
- Kunnskap om utredning og behandling av skader i midt- og bakfot. Dette gjøres gjennom forelesninger.
- Beherske utredning, behandling og oppfølging av amputasjon på underekstremitet. Dette gjøres gjennom forelesning, etterfulgt av praktisk lab.øvelse og pasientdemonstrasjon (undersøkelse og samtale med pasient som er protesebruker). ORT-061.
- Beherske diagnostikk, undersøkelse og ha kunnskap om behandling av ligament/sene-relaterte problemstillinger i fot-ankel. Dette gjøres gjennom forelesning samt klinisk undersøkelse i grupper.
- Kunne vurdere indikasjon for bruk av ortopeditekniske hjelpemidler, gjeldende regelverk og utfyllelse av R1007-skjema. Dette gjøres gjennom forelesning.

Kursavgift

NOK 6000,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Norsk fot og ankelortopedisk forening, NOFAF
Elisabeth Ellingsen Husebye, kursleder, mobil: 95133773
jobbmail: uxngng@ous-hf.no

Paul Søderman, kurssekretær, mobil: 95250612
jobbmail: Paul.Soderman@siv.no

Forelsesere:

Andreas Dietze, MD, PhD
Arbeidssted: Ortopedgruppen, Tønsberg og Rådgivende overlege Helfo
 
Morten Eikrem, MD
Arbeidssted: Ortopedisk avdeling, Ålesund sykehus
 
Kjetil Hvaal, MD, PhD
Arbeidssted: Seksjon for fot og ankelkirurgi, Ortopedisk avdeling, OUS, Ullevål, Oslo
 
Saulius Lapinskas, MD
Arbeidssted: Ortopedisk avdeling, Orkdal sykehus

Jan Olav Lohne, ortopediingeniør
Arbeidssted: Ortopediteknikk Vestfold/Telemark, Tønsberg

Jákup Midjord, MD
Arbeidssted: Volvat Medisinske Senter, Oslo
 
Marius Molund, MD
Arbeidssted: Ortopedisk avdeling, Sykehuset i Østfold, Kalnes

Fredrik Nilsen, MD
Arbeidssted: Ortopedisk avdeling, Sykehuset i Østfold, Kalnes
 
Øyvind Paulsrud, MD
Arbeidssted: Seksjon for fot og ankelkirurgi, Ortopedisk avdeling, OUS, Ullevål, Oslo

Jette Schack, fysioterapeut
Arbeidssted: OUS og Sophies Minde Ortopedi

Are Stødle, MD
Arbeidssted: Seksjon for fot og ankelkirurgi, Ortopedisk avdeling, OUS, Ullevål, Oslo

Lars Kjetil Aas, MD
Arbeidssted: Ortopedisk avdeling, Ålesund sykehus

Litteratur

Kurskomiteen lager eget kompendium for kurset. Dette vil gjøres tilgjengelig for kursdeltagerene via dropbox mappe i god tid før kursets start.

Andre opplysninger

Kurset skal gjennomføres på Sykehuset i Vestfold. LIS som trenger overnatting kan bruke Quality Hotel Tønsberg.

NB! RegUt holder rom til deltakere til 01.juli 2020.
LIS må ta direkte kontakt med hotellet og bekrefte opphold. Overnatting betales individuelt.

Quality Hotel Tønsberg, tlf 33 00 41 00 , E-post: q.tonsberg@choice.no

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?