Nasjonal koordineringsgruppe 29. mai

Møter og administrativt, 29.05.2020

 

Agenda for møte

  1. Nytt fra administrativ enhet inkl. kommunikasjonsarbeid– v/Matthias Baaske og Berit Lagaard
  2. Nytt fra hvert regionalt fagnettverk – v/regionale fagnettverksledere
  3. Initiativer fra direktorater og pasientorganisasjoner – direktorat/organisasjon v/medlemmer i koordineringsgruppen

Når det gjelder pkt 2 og 3 på agendaen bes det om at det skal forberedes en presentasjon som kan vises i møte. Ordstyrer vil gi dere presentasjonsmulighet i møte. Presentasjon skal i tillegg sendes til administrativ enhet, som legger ut samlet presentasjon med referat på vårt arbeidsområde i Projectplace.

Eventuelle underlag til møte fra administrativ enhet vil oversendes en uke før møte.

Send gjerne inn saker som dere ønsker å ta opp i møte under eventuelt.

Deltakere på møtet

Koordineringsgruppen betsår av administrativ enhet og arbeidsutvalget i prosjektet, samt representanter fra brukerorganisasjoner, Helsedirektoratet og direktoratet for e-Helse.

 

Når og hvor

Dato
29.05.2020 
Klokkeslett
13:00-15:00
Sted
Skype, informasjon om møte-ID og innlogging ligger i møteinnkallelsen
 
Fant du det du lette etter?