Nasjonalt kompetansenettverk for persontilpasset medisin (NorPreM) inviterer til sin første nasjonale konferanse 5 -6. mai 2022 i Tromsø.

Konferansen vil være en fysisk møtearena for nettverksbygging, kunnskaps- og erfaringsdeling som kan bidra til større  faglig påfyll og diskusjon blant fagfolk.