Mykobakterier

Ny ordning: Anbefalt kurs i Medisinsk mikrobiologi
Godkjent i gammel ordning som valgfritt kurs (22t) for Medisinsk mikrobiologi.
NB! KURSET SAMLOKALISERES 09 - 10.11 2020 MED INFEKSJONSSYKDOMMER: Diagnostikk og behandling av tuberkulose

Læringsmål

LÆRINGSMÅL MEDISINSK MIKROBIOLOGI: MMB-046 Ha kunnskap om epidemiologi, etiologi, klinikk, mikrobiologisk diagnostikk, behandling og forebygging av mykobakterielle infeksjoner.

KURSET DEKKER OGSÅ DELVIS: MMB-041 Ha kunnskap om tilgjengelige bakteriologiske referansefunksjoner og muligheter for videre diagnostikk og typing, MMB-043 Ha kunnskap om bruk av molekylærbiologiske metoder til typing av bakterier, MMB-032 Selvstendig kunne gjenkjenne ulike mikrober i mikroskop, samt kunne gjenkjenne artefakter, MMB-017 Ha kunnskap om prinsippene for standard beskyttelsestiltak, smittefaregrupper og inneslutningsnivåer for laboratoriearbeid med mikrobiologiske prøver.

LÆRINGSUTBYTTE MEDISINSK MIKROBIOLOGI: Kjenne til epidemiologiske forhold ved TB og andre mykobakterieinfeksjoner, lokalt og globalt. Forstå patogenesen ved mykobakterieinfeksjoner inkludert TB. Gjennomføre mikrobiologisk diagnostikk ved mykobakterieinfeksjoner. Effektuere/tolke resistensbestemmelse av Mycobacterium tuberculosis og NTM. Kjenne til typing av mykobakterier. Forstå utvikling av antibiotika-resistens ved MDR/XDR-TB. Kjenne til egenskaper hos mykobakterier som fordrer særlig diagnostisk tilnærming og smittevern.

Kursavgift

NOK 7000,- (inkl lunsj og pauseservering)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 16

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Anne Torunn Mengshoel, FHI, Avdeling for bakteriologi; anne.torunn.mengshoel@fhi.no
Anne Ma Dyrhol Riise, OUS, Infeksjonsmedisinsk avdeling; a.m.d.riise@medisin.uio.no to 
Tone Tønjum, OUS, Avdeling for mikrobiologi;
Hallgeir Tveiten, OUS, Lungemedisinsk avdeling,
Vidar Ormåsen, OUS, Infeksjonsmedisinsk avdeling

Litteratur

Manual of Clinical Microbiology, ASM press,
Strategirapport nr 30, 2016 Mykobakteriediagnostikk
https://www.fhi.no/publ/strategimoter/strategimote-nr-30-2016-mykobakteriediagnostikk/

Temasiden på FHI's hjemmeside som inneholder faktaark, statistikk, pasientinformasjon og veiledning for helsepersonell om tuberkulose

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/

Lungeinfeksjoner med ikke-tuberkuløse mykobakterier https://tidsskriftet.no/2018/11/oversiktsartikkel/lungeinfeksjoner-med-ikke-tuberkulose-mykobakterier

Andre opplysninger

NB! KURSET SAMLOKALISERES 09 - 10.november 2020 MED INFEKSJONSSYKDOMMER: Diagnostikk og behandling av tuberkulose

Program

Studiehefte/ program (PDF)


 

Fant du det du lette etter?