Miljømedisin

Kurs, 16.09.2019-20.09.2019, Nord

Ny ordning: Anbefalt kurs i Arbeidsmedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Arbeidsmedisin (35 t). Valgfritt kurs i følgende spesialiteter: Samfunnsmedisin (35t), Allmennmedisin (34 t).
Godkjent som valgfritt klininsk emnekurs i Allergologi (18 t)

Når og hvor

Dato
16.09.2019-20.09.2019 
Klokkeslett
Mandag 16.09.2019 kl. 09.00 - Fredag 20.09.2019 kl. 15.30
Sted
Siva Innovasjonssenter, Linken, Sykehusveien 23, 9294 Tromsø. Møterom: Hollendaren
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
Påmelding her Vi har ledige kursplasser. 
regut@unn.no

Mågruppe

Kurset gir en bred innføring i miljømedisinske problemstillinger for norske forhold og globalt. Det er særlig relevant for leger i spesialisering i Arbeids- og samfunnsmedisin. Kurset er også relevant for andre leger som er opptatt av miljømedisinske problemstillinger, herunder ferdige spesialister. Kurset er åpent for andre med utdannelse tilsvarende en universitetsgrad og som har interesse for eller arbeider med helse og miljø.

Læringsmål

Etter kurset skal deltagerne ha kjennskap til milkjøproblemer i global, regional og lokal målestokk, samt hvordan miljøspørsmål og utviklingsspørsmål henger sammen. Kjennskap til metoder for å karakterisere miljøpåvirkninger og helseeffekter, samt for å studere sammenhengen mellom dem. Kjennskap til de forvaltningsmessige sidene av arbeidet for å sikre godt miljø, herunder miljørettet helsevern. Kunnskap om spesifikke miljøproblemer, med fokus på eksponering, helseeffekter og mulige tiltak. Økt bevisshet når det gjelder risikokommunikasjon og etikk relatert til miljømedisinske problemstillinger. Kjennskap til tilstander der personer rapporterer plager de antar skyldes eksponeringer i miljøet, men der det i liten grad lar seg dokumentere at det foreligger årsakssammenheng, samt håntering av slike problemstillinger (f.eks. multple chemical sensitivities og el-syke)

Kursavgift

Kr 7.000,-.

Kurs med lunsj betales med et tillegg på kr 800,- tilsammen.

Deltagere

50

Litteratur

Anbefalt støttelitteratur: nettpublikasjonen "Miljø og helse - en forskningsbasert kunnskapsbase".

FHI: Publikasjoner på Folkehelseinstituttet

Kurskomite

Jan Vilis Haanes (kursleder)
Marit Nøst Hegseth
Anna Aminoff

Program

Mandag 16. september

Kursrom: Linken, Hollenderen

09.00 Velkomst og introduksjon til uka og presentasjon av deltagerne. Kursledelsen.

09.45 Pause.

10.00 Miljømedisin i et globalt perspektiv. Marit Nøst Hegseth og Anna Aminoff, AMA, UNN.

10.45 Pause.

11.00 Miljømedisinske utfordringer i Norge. Hvem gjør hva i forhold til miljømedisinen, i Norge og internasjonalt? Marit Nøst Hegseth og Anna Aminoff.

11.45 Lunsj.

12.30 Klimaendringer. Borgar Aamaas, CICERO.

13.15 Pause.

13.30 Globale klimaendringer og medisinske utfordringer. Borgar Aamaas og Anna Aminoff.

14.15 Pause.

14.45 Avfall, herunder fokus på plast. Geir Wing Gabrielsen.

15.15 Pause.

15.30 Globalisering og miljø. Internasjonal miljøpolitikk og avtaler. Lena Schøning, Juridiske fakultet, UiT.

16.15 Slutt.

19.00 Sosialt program på byen (frivillig)

Tirsdag 17. september

08.15 Miljøgifter, risikovurdering. Therese Haugsdal Nøst, ISM, UiT. Marit Nøst Hegseth, UNN.

09.00 Pause.

09.15 Miljøgifter, risikovurdering forts.

10.00 Pause.

10.15 Miljøgifter, risikovurdering forts.

11.00 Tur til Langvannet med lunsj og foredrag. Henrik Romsaas, Tromsø kommune.

12.30 Miljøgifter, risikovurdering forts.

13.15 Pause.

13.30 Miljøgifter, risikovurdering forts.  Risikohåndtering, risikokommunikasjon. Jan Haanes, AMA, UNN.

14.15 Pause.

14.30 Risikohåndtering, risikokommunikasjon forts.

15.15 Pause.

15.30 Riskikohåndtering, risikokommunikasjon forts.

16.15 Slutt.

Onsdag 18. september

08.15 Stråling, EMF og helse. Anna Nalbandyan-Schwarz, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

09.00 Pause.

09.15 Stråling, EMF og helse, forts.

10.00 Pause.

10.15 Ståling, EMF og helse, forts.

11.00 Pause.

11.15 Beredskap og miljømedisinske hendelser. Hans-Christian Vangberg, Marit Nøst Hegseth, Anna Aminoff, AMA, UNN.

12.00 Lunsj.

12.45 Symptomer assosiert med miljøfaktorer. Jan Haanes.

13.30 Pause.

13.45 Symptomer assosiert med miljøfaktorer forts.

14.30 Pause.

14.45 Symptomer assosiert med miljøfaktorer forts.

15.30 Slutt.

16.30 Fottur/Fjellheisen (frivillig)

Torsdag 19. september

08.15 Miljøstøy og helse. Anna Aminoff og Magnar Johnsen, AMA, UNN.

09.00 Pause.

09.15 Miljøstøy og helse forts.

10.00 Pause

10.15 Fra praksisfeltet: miljøstøysaker. Mona Yri, Miljørettet helsevern, Tromsø kommune.

11.00 Omvisning ved Kvitebjørn Varme (avfallsforbrenningsanlegg) og lunsj.

13.00 Drikkevann og mat. Hanne Mæhre, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

13.45 Pause.

14.00 Miljøretta helsevern i kommunene. Mona Yri.

15.00 Pause.

15.15 Fra praksisfeltet: Fourensing av drikkevann. Mikal Tønsås, Miljørettet helsevern, Tromsø kommune. Marit Nøst Hegseth.

16.00 Slutt.

Fredag 20. september

08.15 Miljø og allergi. Martin Sørensen, AMA/RAAO, UNN.

09.00 Pause.

09.15 Uteluft og helse. Anje C. Höper, AMA, UNN.

10.00 Pause.

10.15 Uteluft og helse, forts.

11.00 Pause.

11.15 Innemiljø og inneklima og helse. Jan Haanes. 

12.00 Lunsj

12.45 Innemiljø, inneklima og helse, forts.

13.30 Pause.

13.45 Innemiljø, inneklima og helse, forts.

14.30 Pause.

14.45 Fra praksisfeltet: en sak. Kursevaluering. Kursprøve (flervalgsoppgave).

15.30 Slutt.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.