Miljømedisin

Kurs , 16.09.2019-20.09.2019 , Nord

Ny ordning: Anbefalt kurs i Arbeidsmedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Arbeidsmedisin (35 t). Valgfritt kurs i følgende spesialiteter: Samfunnsmedisin (35t), Allmennmedisin (34 t).

Når og hvor

Dato
16.09.2019-20.09.2019 
Klokkeslett
Mandag 16.09.2019 kl. 09.00 - Fredag 20.09.2019 kl. 15.30
Sted
Siva Innovasjonssenter, Linken, Sykehusveien 23, 9294 Tromsø. Møterom: Hollendaren
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
Påmelding her Frist: 23.06.19 
regut@unn.no

Mågruppe

Kurset gir en bred innføring i miljømedisinske problemstillinger for norske forhold og globalt. Det er særlig relevant for leger i spesialisering i Arbeids- og samfunnsmedisin. Kurset er også relevant for andre leger som er opptatt av miljømedisinske problemstillinger, herunder ferdige spesialister. Kurset er åpent for andre med utdannelse tilsvarende en universitetsgrad og som har interesse for eller arbeider med helse og miljø.

Læringsmål

Etter kurset skal deltagerne ha kjennskap til milkjøproblemer i global, regional og lokal målestokk, samt hvordan miljøspørsmål og utviklingsspørsmål henger sammen. Kjennskap til metoder for å karakterisere miljøpåvirkninger og helseeffekter, samt for å studere sammenhengen mellom dem. Kjennskap til de forvaltningsmessige sidene av arbeidet for å sikre godt miljø, herunder miljørettet helsevern. Kunnskap om spesifikke miljøproblemer, med fokus på eksponering, helseeffekter og mulige tiltak. Økt bevisshet når det gjelder risikokommunikasjon og etikk relatert til miljømedisinske problemstillinger. Kjennskap til tilstander der personer rapporterer plager de antar skyldes eksponeringer i miljøet, men der det i liten grad lar seg dokumentere at det foreligger årsakssammenheng, samt håntering av slike problemstillinger (f.eks. multple chemical sensitivities og el-syke)

Kursavgift

Kr 7.000,-.

Deltagere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institisjon mws driftsavtale med regionale helseforetak, eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Kurs med lunsj betales med et tillegg på kr 800,- tilsammen.

Deltagere

50

Litteratur

Anbefalt støttelitteratur: nettpublikasjonen "Miljø og helse - en forskningsbasert kunnskapsbase".

FHI: Publikasjoner på Folkehelseinstituttet

Kurskomite

Jan Vilis Haanes (kursleder)
Marit Nøst Hegseth

Program

Mandag 16. september

Kursrom: Linken, Hollenderen

09.00 Velkomst og introduksjon til uka og presentasjon av deltagerne. Kursledelsen.

10.00 Pause.

10.15 Miljømedisin i et globalt perspektiv.

11.00 Pause.

11.15 Miljømedisinske utfordringer i Norge. Hvem gjør hva i forhold til miljømedisin - i Norge og internasjonalt?

12.00 Lunsj.

12.45 Klimaendringer.

13.30 Pause.

13.45 Medisinske utfordringer ved globale klimaendringer.

14.30 Pause.

14.45 Energi og avfall.

15.30 Pause.

15.45 Globalisering og miljø. Internasjonal miljøpolitikk og avtaler.

16.30 Slutt.

19.00 Sosialt program på byen (frivillig)

Tirsdag 17. september

08.15 Miljøgifter, risikovurdering.

09.00 Pause.

09.15 Miljøgifter, risikovurdering forts.

10.00 Pause.

10.15 Miljøgifter, risikovurdering forts.
11.00 Tur til Langvannet med lunsj og foredrag.
12.30 Miljøgifter, risikovurdering forts.

13.15 Pause.

13.30 Miljøgifter, risikovurdering forts.  Risikohåndtering og risikokommunikasjon.

14.15 Pause.

14.30 Risikohåndtering, risikokommunikasjon forts.

15.15 Pause.

15.30 Riskikohåndtering, risikokommunikasjon forts.

16.15 Slutt.

Onsdag 18. september

08.15 Stråling, EMF og helse.

09.00 Pause.

09.15 Stråling, EMF og helse, forts.

10.00 Pause.

10.15 Ståling, EMF og helse, forts.

11.00 Pause.

11.15 Miljø og allergi.

12.00 Lunsj.

12.45 Helseplager tilskrevet miljøfaktorer.

13.30 Pause.

13.45 Helseplager tilskrevet miljøfaktorer forts.

14.30 Pause.

14.45 Helseplager tilskrevet miljøfaktorer forts.

15.30 Slutt.

16.30 Fottur/Fjellheisen (frivillig)

Torsdag 19. september

08.15 Miljøstøy.

09.00 Pause.

09.15 Miljøstøy forts.

10.00 Pause

10.15 Fra praksisfeltet: miljøstøy sak.  Miljørettet helsevern, Tromsø kommune.
11.00 Omvisning av Troms Kraft's fjernvarmeanlegg UNN. Lunsj.
12.30 Miljørettet helsevern i kommunene.

13.15 Pause.

13.30 Miljøretta helsevern i kommunene, forts.

14.15 Pause.

14.30 Fra praksisfeltet: sak. Miljørettet helsevern, Tromsø kommune.

15.15 Pause.

15.30 Fra praksisfeltet: miljømedisinske sakger fra deltagerne. Tenk over noe du kan ta.

16.15 Slutt.

Fredag 20. september

08.15 Drikkevann og mat.

09.00 Pause.

09.15 Beredskap ved miljømedisinske hendelser.

10.00 Pause.

10.15 Uteluft og helse.

11.00 Pause.

11.15 Uteluft og helse, forts.

12.00 Lunsj

12.45 Innemiljø, inneklima og helse.

13.30 Pause.

13.45 Innemiljø, inneklima og helse, forts.

14.30 Pause.

14.45 Innemiljø, inneklima og helse, forts. Kursevaluering.

15.30 Slutt.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.