Metodekurs i medisinsk biokjemi

Ny ordning: Anbefalt kurs i Medisinsk biokjemi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (20t) for LIS i Medisinsk biokjemi

Læringsmål

MBK 001 - MBK 015, MBK 017 - MBK 021

 

Kursavgift

NOK 5000,- (Uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 20

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Olav Klingenberg, Avd. for medisinsk biokjemi, OUS

Program

Tentativt

Mandag 23. november

Kursleder: Jens Petter Berg
09:45; Registrering og velkommen
10:00; Kasuistikker/oppgaver/gruppearbeid. Jens Petter Berg, OUS
10:30; Preanalytisk håndtering og automasjon Laila Fure, OUS
11:15; Pause
11:30; Oppbygning av antistoffbaserte analyser Elisabeth Paus, OUS
12:15; Lunsj
13:15; Ioneselektive elektroder og blodgassinstrumenter. Karin Toska, OUS
14:00; Pause
14:10; Turbidimetri/nefelometri Olav Klingenberg, OUS
14:50; Pause
15:00; Luminescens og fluorescens Nils Bolstad, OUS
15:40; Anvendelse av immunoassays: måling av antigener og antistoffer i biologiske væsker Ragnhild Nome
16:25; Kasuistikker/oppgaver/gruppearbeid. Jens Petter Berg, OUS
17:00; Slutt
19:30; Sosialt

Tirsdag 24. november

Kursleder: Helge Rootwelt
09:00; Kasuistikker/oppgaver/gruppearbeid. Helge Rootwelt, OUS
09:30; Kromatografi og massespektrometri. Katja Benedikte Prestø Elgstøen, OUS
10.15; Pause
10:30; Metoder for å analysere blodcellers antall og utseende. Erik Amundsen, OUS
11:15; Hematologiinstrumenter: Anvendelse og tolkning av resultater. Erik Amundsen, OUS
12:00;| Lunsj
13:00; Molekylærgenetiske målemetoder. Kari Bente Foss Haug, OUS
13:45; Anvendelser av molekylærgenetiske målemetoder. Helge Rootwelt, OUS
14:30; Pause
14:45; Harmonisering/standardisering Jens Petter Berg, OUS
15:30; Fremtidig utvikling av laboratoriemedisin Jens Petter Berg, OUS
16:00; Pause
16:10; Kasuistikker/oppgaver/gruppearbeid. Helge Rootwelt, OUS
16:40; Slutt

Onsdag 25. november

Møteleder: Olav Klingenberg
09:00; Kasuistikker/oppgaver/gruppearbeid. Olav Klingenberg, OUS
09:30; Prinsipper for koagulasjonsanalyser. Carola Henriksson, OUS
10:15; Pause
10:30; Spektrofotometri Olav Klingenberg, OUS
11:15; Tørrkjemi. Egil Ragnar Jensen, Ahus
12:00; Lunsj
13:00; Biokjemisk utredning av blødnings- og koagulasjonssykdommer. Ann Helen Kristoffersen, Haukeland
13:45; Pause
13:50; Elektroforese for måling av proteiner i serum, urin og spinalvæske Olav Klingenberg, OUS
14:35; Pause
14:45; Metoder for kvantitering av sporelementer. Bjørn Bolann, Haukeland
15:30; Kasuistikker/oppgaver/gruppearbeid. Olav Klingenberg, OUS
16:00; Kursevaluering Olav Klingenberg, OUS
16:15; Slutt

 

Fant du det du lette etter?