Medisinsk toksikologi og rusmiddelfarmakologi (KLF)

Ny ordning: Anbefalt kurs i klinisk farmakologi
Gammel ordning: Godkjent som tellende kurs i klinisk farmakologi, allmennmedisin, anestesiologi, barne- og ungdomspsykiatri, indremedisin, patologi, nevrologi, rus- og avhengighetsmedisin

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter endt kurs skal deltageren:

  • Kunne beskrive virkninger og forgiftningssymptomer av de vanligste rus- og legemidler, og ha kjennskap til noen giftige planter og sopper relevante for Norge
  • Kunne anvende kunnskap om de ulike stoffenes egenskaper til å bestemme egnet prøvemedium for analyse
  • Kunne diskutere utfordringer ved rusmiddelanalyser og fortolkningav resultatene
  • Kunne skille mellom sin rolle som lege/terapeut og rollen som oppnevnt sakkyndig for rettsapparatet
  • Ha kjennskap til rettstoksikologiske prinsipper og relevante lovparagrafer
  • Ha kjennskap til hva som kan skille god toksikologisk forskning fra dårlig forskning
  • Være oppmerksom på skillet mellom svekket bevissthet og svekket hukommelse ved ruspåvirkning eller mistenkt neddoping

Læringsmål

Klinisk medisinsk virksomhet
KLF-004 Forgiftninger
Laboratoriemedisinsk virksomhet
KLF-013 Rollen som terapeut, vitne, sakkyndig
KLF-016 Rusmiddelanalyser

Kursavgift

NOK 9450,- (Inkludert lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 24 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Kursleder: Gunhild Heide, OUS - guhmoe@ous-hf.no
Merete Vevelstad, OUS
Arne Helland, St. Olavs hospital
Trond Aamo, St. Olavs hospital

Program

Foreløpig program 20. - 24. mars (PDF)

Fant du det du lette etter?