Medisinsk toksikologi og rusmiddelfarmakologi

Kurs, 23.03.2020-27.03.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Klinisk farmakologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Klinisk farmakologi
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
23.03.2020-27.03.2020 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 09:30 - Avsluttes fredag kl 15:30
Sted
 
Skandic Hotel Vulkan,
Maridalsveien 13A,
0175 Oslo
(NB! Se mer info under Andre opplysninger)
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 01.12.2019 (Utvidet frist) 

Målgruppe

Godkjent som valgfrittkurs (35t) for LIS i: Akutt- og mottaksmedisin; AllmennmedisinAnestesiologiBarne- og ungdomspsykiatriIndremedisinNevrologiPatologiPsykiatriRus- og avhengighetsmedisin (etter gammel ordning)

Læringsmål

KLF004: Forgiftninger
KLF013: Rollen som terapeut, vitne, sakkyndig
KLF016: Rusmiddelanalyser
 
Etter dette kurset skal LIS kunne:
Beskrive symptomer på forgiftninger av de vanligste rus- og legemidler
Kunne skille mellom sin rolle som lege/terapeut og rollen som oppnevnt sakkyndig for rettsapparatet
Diskutere utfordringer ved rusmiddelanalyser og fortolkningen av resultatene
Anvende kunnskap om de ulike stoffenes egenskaper til å bestemme egnet prøvemedium for analyse[GH1] 

Kursavgift

NOK 8250,- (inkl. lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

 Deltakere

Maks 40

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

- Gunhild Heide, overlege ved avdeling for rettsmedisinske fag, OUS (guhmoe@ous-hf.no)
- Merete Vevelstad, overlege ved avdeling for rettsmedisinske fag, OUS
- Marit Årnes, LIS ved avdeling for rettsmedisinske fag, OUS
- Andreas Westin, overlege ved avdeling for farmakologi, St. Olavs hospital
- Trond Aamo, seksjonsoverlege ved avdeling for farmakologi, St. Olavs hospital

Andre opplysninger

NB! RegUt holder rom til 24.02.2020
Referansekode som brukes ved bestilling: BREG230320
Koden kan bestilles på nett via www.scandichotels.com eller på telefon direkte til hotellet 21 05 71 02


Kursprøven vil bestå av gruppeoppgaver som besvares i løpet av kurset. Besvarelsene gjennomgås ved kursslutt. Besvarelsene bedømmes som bestått/ikke bestått.

 Program

(Tentativt program)

Mandag - Oversikt rusmiddelbruk i Norge og rettstoksikologi

09:30-09:45        Registrering

09:45-10:00        Velkommen og praktisk info (15 min)

10:00-10:30        Toksikologiens historie (30 min)

10:30-10:45        Pause

10:45-11:30        Rusmiddelproblematikk i Norge: Historie, epidemiologi og forebygging (45 min)

11:30-12:30        Lunsj

12:30-13:15        Rettstoksikologi i Norge (45 min)

13:15-13:20        Pause (beinstrekk)

13:20-14:05        Omfang og håndtering av rettstoksikologiske saker i norsk strafferettspleie (45 min)

14:05-14:15        Pause

14:15-15:00        Relevante lovparagrafer innen rettstoksikologi

15:00-15:15        Pause

15:00-16:00        Hva er god rettstoksikologisk forskning? Belyst med illustrerende eksempler (60 min)

16:00-16:45        Oppsummering og gruppearbeid basert på dagens tema

16:45                   Slutt for dagen

 

 

Tirsdag - Rettstoksikologi, medisinsk toksikologi, og rusmiddelanalyser

08:30-10:00        Postmortal rettstoksikologi (90 min)

10:00-10:15        Pause

10:15-10:45        Rusmiddeltesting i rettslig versus medisinsk sammenheng (30 min)

10:45-11:30        Medisinsk toksikologi: vanlige forgiftninger ved norske sykehus/legevakt (45 min)

11:30-12:30        Lunsj

12:30-13:15        Medisinsk toksikologi: sære forgiftninger ved norske sykehus/legevakt (45 min)

13:15-13:30        Pause

13:30-14:30        Forgiftninger i Norge, inkl relevante plante- og soppgifter. FHI Giftinformasjonen (60 min)

14:30-14:45        Pause

14:45-15:30        Rusmiddeltesting. Nytteverdi av blod, urin, spytt, hår (45 min)

15:30-16:00        Rusmiddeltesting: Betydning av analysemetode for sikkerhet av prøvesvar (30 min)

16:00-16:15        Pause

16:15-16:45        Rusmiddeltesting: Utfordringer ved fortolkning av urinanalyser. Manipulering (30 min)

 

 

Onsdag - Avhengighet. Farmakologi stimulantia. Rusutløst psykose.

08:30-10:00        Rusmiddelavhengighet: Et nevrobiologisk perspektiv (90 min)

 

10:00-10:15        Pause   

10:15-11:00        Rusmiddelfarmakologi: Amfetamin, khat og kokain (45 min)

11:00-11:30        Rusmiddelfarmakologi: Ecstasy (30 min)

11:30-12:30        Lunsj

12:30-13:30        Rusmiddelfarmakologi: Nye psykoaktive stoffer (NPS) og hallusinogener (60 min)

13:30-13:45        Pause

13:45-14:15        Nye psykoaktive stoffer sett fra Tollvesenets ståsted. DarkWeb. (30 min)

14:15-15:00        Rusutløst psykose (45 min)

15:00-15:15        Pause

15:15-16:45        Oppsummering og gruppearbeid basert på tirsdagens og onsdagens tema

 

 

Torsdag - Rusmiddelfarmakologi og behandling

08:30-09:30        Opioider og LAR-behandling (60 min)

09:30-09:45        Pause

09:45-10:30        Abstinensbehandling (45 min)

10:30-10:45        Pause

10:45-11:30        Forts. abstinensbehandling (45 min)

11:30-12:30        Lunsj

12:30-13:15        Rusmiddelfarmakologi: Benzodiazepiner og z-hypnotika (45 min)

13:15-13:45        Rusmiddelfarmakologi: GHB (30 min)

13:45-14:00        Pause

14:00-14:45        Rusmiddelfarmakologi: Cannabis (45 min)

14:45-15:00        Pause

15:00-15:45        Oppsummering og gruppearbeid

15:45                    Slutt for dagen

 

 

Fredag - Alkoholer. Neddoping. Kursprøve.

08:30-09:30        Rusmiddelfarmakologi: Alkoholer (60 min)

09:30-09:45        Pause

09:45-10:30        Praktisk farmakokinetikk med oppgaver (45 min)

10:30-11:30        Farmakologi - psykofarmaka: Antipsykotika, antidepressiva, antiepileptika (60 min)

11:30-12:30        Lunsj

12:30-13:00        Farmakologi - andre psykoaktive legemidler: Antikolinergika, antihistaminer (30 min)

13:00-13:45        Drug-facilitated assault (neddoping): Bevissthet, hukommelse, atypisk rus (45 min)

13:45-14:00        Pause

14:00-14:30        Toksikologiske funn ved seksuelle overgrep (30 min)

14:30-15:30        Oppsummering og kursprøve


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.