Medisinsk og helsefaglig redaksjon - samarbeidsmøte

Velkommen til første fysiske samarbeidsmøte for medisinsk og helsefaglig redaksjon i Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten.


Program
Tid
Tema
Navn
09:00
Mingle og bli kjent

09:30
Klarspråk i pasientkommunikasjon
Jan Frich, fagdirektør Helse Sør-øst
10:00
Når målet er helse – hvordan øke helsekompetansen hos pasienten. Diskusjon.
Morten Bækken, overlege nyreavdelingen OUS
Vibeke Herikstad, leder FNSPForberedelse: Befolkningens helsekompetanse (hdir)

Pause
10:45
Ny publiseringsløsning og nye sidemaler, hva kan vi påvirke? Diskusjon.
Fredrik Lorentzen, Produkteier FNSP 

Forberedelse: Sidemal undersøkelser og behandlinger. | Sidemal diagnoser og sykdommer 
11:30Lunsj

ca 12:30
Felles språk for prosedyrer og behandling – bruk av SNOMED CT i FNSP. Diskusjon.
Marte Rime Bø, Direktoratet for e-helse 

Til forberedelse: Om SNOMED CT (ehelse) 
13:30
Helhetlig pasientinformasjon på sykehusene. Diskusjon
Kari Ulveseth, kommunikasjonsrådgiver Helse Bergen 

Pause
14:15
Forbedringsarbeid i FNSP. Diskusjon
Solveig Jacobsen, kommunikasjonsrådgiver UNN 
Marit Prestrud, sykepleier UNN 

Forberedelse: Rapport forbedring 2021
14:45
Oppsummering
Elisabeth Stakkeland


Fant du det du lette etter?