Medisinsk mikrobiologi

Nettundervisningen gjennomføres annenhver torsdag
kl. 14.00–15.00

Program/tema

DatoTittelForeleser
26.08.2021Antibiotikastyring: Status i Helse Midt-Norge og fokus på laboratoriets rolleBjørn Waagsbø, St. Olav
09.09.2021Kokker til besvær - Abiotrophia, Granulitacella og Gemella andre uvanlige katalase negative kokker
Odd Alexander Tellefsen, Kristiansand
23.09.2021Lepra og smittevern
Heidi J. Espvik, Ahus
07.10.2021Skogflåttencefalitt
Åshild Marvik, SIV - Tønsberg
21.10.2021Helicobacter pylori
Magdeli Bruvoll, Sykehuset Østfold
04.11.2021EHEC og EPEC - fra normalflora til infeksjon med alvorlige komplikasjoner
Astrid Wester, FHI
18.11.2021
OUS - Ullevål
02.12.2021Om Noklus med fokus på mikrobiologi
Pål Arne Jenum, VV - Bærum
16.12.2021Molde

For foreleser

Varighet
Nettundervisningen Mikrobiologi har en varighet på 60 minutter, 15 minutter settes av til spørsmål fra deltakerne.

Presentasjonen
Din presentasjon vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne på forelesningen via nettundervisningens sider på internett.
Presentasjonen vil være passordbeskyttet.
 
Vi vil be om at presentasjonen sendes til sekretariatet minst en uke før foredraget.
 
Presentasjonen sendes til nettundervisning@ous-hf.no i Powerpoint-format, med sidetall angitt per side. I forbindelse med publisering vil vi konvertere presentasjonen til PDF-format og utstyre den med passord.
 
Foredraget blir tatt opp. Leger i deltakende foretak kan på forespørsel få tilsendt lydfilen.

Ivareta personvern
Vi minner om at sensitive pasientopplysninger eller pasientbilder med identifiserbare personer ikke skal forekomme i presentasjonen.
 
Unntak vil være tilfeller der det foreligger samtykke, eller annen godkjenning til å benytte informasjonen/bildene.

Gjennomføring av nettundervisningen
Delta på telefonkonferanse
Foretak fra alle de regionale helseforetakene er medlem av nettundervisningen, og deltar ved å ringe inn til telefonkonferansen. 

Arkiv

PS!
Ved all bruk skal kilde oppgis. Ved annet enn intern bruk må skriftlig tillatelse fra originalforfatter/rettighetshaver innhentes.
Den enkelte har det hele og fulle ansvar ved bruk av informasjon fra undervisningen

Åpne PDF- filen:
Hvis man bruker Internet Explorer vil lydfilen vises i forhåndsvisningen i nettleseren, men ved bruk av andre nettlesere (Chrome, Safari, Opera etc.) må man først laste ned PDF-filen og åpne den i Adobe Reader for at lydfilen skal bli synlig.

Søk etter presentasjoner
Fant du det du lette etter?