Medikamentell kreftbehandling, Del I

Kurs , 08.05.2019-10.05.2019 , Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Blodsykdommer og Onkologi
Overgangsordning: Obligatorisk kurs for LIS i Blodsykdommer (18t) og Onkologi (18t)
For valgfrie kurs, se under.

Når og hvor

Dato
08.05.2019-10.05.2019 
Klokkeslett
Kursstart onsdag kl. 09:30 - avsluttes fredag kl. 15:30
Sted
OUS, Radiumhospitalet (Montebello)
Auditoriet i 1.etg, Forskningsbygget
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontakt
 
Mer informasjon
Meld deg på Påmeldingsfrist 01.04.2019 

Målgruppe

Valgfritt kurs for LIS i Barnesykdommer (18t), Bryst- og endokrinkirurgi (18t), Fødselshjelp og kvinnesykdommer (18), Gastroenterologisk kirurgi (18t), Lungesykdommer (18t).

Læringsmål

Læringsmål Medikamentell kreftbehandling DEL 1 (vår)Kurset gir en oversikt over medikamenter som brukes i kreftbehandling under hovedkategoriene cytostatika, signalvei hemmere og immunterapi. Det gis en generell introduksjon til virkningsmekanismer, administrasjonsmåter og bivirkninger. Kurset omtaler de generelle prinsippene som ligger til grunn for utarbeidelse av individuelle behandlingsplaner i onkologien, samt diagnostikk og håndtering av behandlingskomplikasjoner som kvalme, neutropen feber, tromboser og blødninger. Den spesifikke medikamentelle behandlingen av lymfomer, leukemier og myelomatose gjennomgås i forelesninger og gruppearbeid.

Kursavgift

5000,-

Kurs med lunsj (ikke kurs som i sin helhet gjennomføres på hotell med helpensjon) betales med et tillegg på kr 250 pr dag.

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Deltakere

Maks. 60

Kurskomite

Marianne Brodtkorb, (overlege, dr.med.) Avdeling for Kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet

E-post: meide@ous-hf.no
Telefon: 22 93 40 00

Litteratur

Medikamentell kreftbehandling Cytostatikaboken, Olav Dahl et al, 8.utgave 2016
Kreftsykdommer, Ellen Schlichting og Erik Wist
”Chemotherapy and the war on cancer” Chabner BA and Roberts TG, Nature Reviews Cancer 2005
“Antibody therapy of cancer” Scott AM et al, Nature Reviews Cancer 2012
“The diverse functions of the PD1 inhibitory pathway” Sharpe AH and Pauken KE, Nature Review immunology 2018
“Making the first move in EGFR-driven and ALK-driven NSCLC: first-generation or next-generation TKI?” Recondo G et al, Nature Reviews Clinical Oncology 2018

Andre opplysninger

Det anbefales å ta Tumorbiologi kurset før dette kurset
Det anbefales å ta DEL1 av Medikamentell kreftbehandling før DEL 2.
Forelesningene gjøres tilgjengelige via Drop-box samme dag som kurset starter. Det anbefales derfor å ta med egen pc eller iPad i tillegg til skrivesaker.

Program

Onsdag 08. mai - STED: Seminarrom 1 og 2 i Forskningsbygget på Motebello, 1.etg
08:15 Ankomst
10:30 Velkomst og presentasjon (utdeling av kursoppgave og evalueringsskjema) Foreleser: Marianne Brodtkorb
10:40 Tumorbiologi - cellesignalering og cellesyklus
11:35Pause
11:50 Tumorbiologi - mutasjoner, evolusjon og tumorheterogenitet
 
12:35 LUNSJ

13:15 Hovedgrupper av cytostatika 
14:15 Pause
14:30 Hemmere av cellesignalveier Foreleser: Marianne Brodtkorb
15:15 Pause
15:30 Immunterapi ved kreft Foreleser: Marianne Brodtkorb
16:15 Pause
16:30 Utvalgte medikamenter, terapimonitorering, infusjonskomplikasjoner, motgifter
Foreleser: Gustav Lehne
17:15 Pause
17:30 Mekanismer for resitens mot kreftmedikamenter
Foreleser: Gustav Lehne
18:00 Ekstravasasjon, plenumsdiskusjon av kasuistikk
Foreleser: Marianne Brodtkorb
18:30 SLUTT

Torsdag 09. mai - STED: Auditoriet, Forskningsbygget, Montebello, 1.etg

08:15 Tumorlysesyndrom + hypercalcemi
Foreleser: Bente Wold, Radiumhospitalet
08:50 Pause
09:00 Infeksjonskomplikasjoner ved kreftbehandling
Foreleser: Torgun Wæhre, Ullevål
10:00 Pause
10:15 Kvalmebehandling
Foreleser: Kjetil Boye, Radiumhospitalet
10:45 Pause
11:00 Preklinisk utprøvning og fase 1, 2 og 3 studier
Foreleser: Olav Engebråten, Radiumhospitalet/Ullevål

11:45 LUNSJ

12:15 Medisinsk statistikk (med hovedvekt på tolkning av analyser inkl eksempler)
13:00 Pause
13:45 Myelomatose Foreleser: Øyvind Hjertner, St.Olav
14:45 Pause
15:00 Maligne lymfomer (non-HL 45, HL 20 og 5 min benstrekk)
Foreleser: Alexander Fosså, Radiumhospitalet
16:10 Pause
16:25 Kreftbehandling og noen viktige interaksjoner, plenumsdiskusjon
inkl polyfarmasi og interaksjonsanalyser
17:10SLUTT

Fredag 10. mai

08:00 
08:40 Blødningsproblemer ved kreftbehandling
Foreleser: Hilde Skuterud Wik
09:35 Pause
09:40 Thrombose / emboli under kreftbehandling
Foreleser: Hilde Skuterud Wik
10:35 Pause
10:45 Gruppearbeid - TEMA LYMFOMER
Foreleser: Alexander Fosså

12:15LUNSJ

12:45 Leukemi
Foreleser: Yngvar Fløisand, Rikshospitalet
13:55 Pause
14:10 Høy eller lav? Dine eller mine? Kjemoterapi med stamceller
Foreleser: Grete F. Lauritzsen
15:00 Pause
15:10 Ferdigstilling og innlevering av kursoppgave, evaluering og oppsummering
Foreleser: Marianne Brodtkorb, Radiumhospitalet
15:45 SLUTT
 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.