Medfødte hjertefeil høst 2020

Ny ordning: Anbefalt kurs i spesialiteten hjertesykdommer.
Gammel ordning: Obligatorisk i spesialiteten hjertesykdommer (30 timer).

Kursansvarlig

Prof. Seksjonsoverlege Gottfried Greve, Hjerteavdelingen, Helse Bergen HF
 

Læringsmål

Kurset er knyttet opp som læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål

- LM 042 Medfødt hjertesykdom
Selvstendig kunne diagnostisere vanligste medfødte hjertefeil der disse debuterer med symptomer i voksen alder, herunder ASD, PFO, VSD, klaffefeil og koarktasjon av aorta.
- LM 043 Medfødt hjertesykdom
Kjenne til øvrige medfødte hjertefeil med symptomdebut i voksen alder, herunder Ebsteins anomali, aortabueanomalier, anomal avgang av koronararterier, kongenitt korrigert transposisjon og partielt anomalt munnende lungevener.
- LM 044 Medfødt hjertesykdom
Kjenne til andre medfødte hjertefeil, inkludert følgetilstander etter kirurgisk behandling, herunder persisterende ductus arteriosus, Fallot tetrade, transposisjon av store arterier og andre truncusanomalier, Fontan sirkulasjon/ettkammerhjerte.
- LM 046 Gravide med hjertesykdom
Selvstendig kunne veilede og vurdere videre henvisning ved planlegging og gjennomføring av svangerskap hos kvinner med medfødt hjertesykdom, herunder: Klaffesykdommer inkludert klaffeproteser, hypertensjon, Marfan syndrom, arytmier, kardiomyopati, koronarsykdom
- LM 047 Gravide med hjertesykdom
Ha kunnskap om risiko for hjertesykdom hos barn av foreldre med hjertefeil.
- LM 048 Gravide med hjertesykdom
Ha kunnskap om hvilke kardiovaskulære medikamenter som kan brukes ved svangerskap/fødsel/amming.

Kursavgift

6000

Antall deltakere

40

Litteratur

Deltakerne bes lese gjennom https://www.omicsonline.org/congenital-heart-defects-in-adults-a-field-guide-for-cardiologists-2155-9880.S8-007.pdf


Anbefalt litteratur:
Yeh, Doreen DeFaria, Bhatt, Ami (Eds.) Adult Congenital Heart Disease in Clinical Practice https://www.springer.com/gp/book/9783319674186
Steer PJ and Gatzoulis MA, Heart Disease and Pregnancy 2nd ed.
https://www.cambridge.org/core/books/heart-disease-and-pregnancy/AA43E6E95866F0B8EE63E49BA493DDE7

Andre opplysninger

Det er en stor fordel om deltakerne har hatt noe tjeneste under supervisjon ved relevant avdeling

Program

Mandag
Epidemiologi og grunnleggende begrep ved medfødte hjertefeil hos voksne. Obstruksjoner
Kursleder: Gottfried
09.30 Åpning av kurset/ praktiske opplysninger
09.50 Voksne med medfødt hjertesykdom - en økende pasientpopulasjon
10.10 Morfologi og nomenklatur
10.30 Koronararterier ved medfødte hjertefeil
10.50 Pause
11.05 Aortastenoser - Interaktiv sesjon med kasuistikker
12.00 Lunsj
13.00 Karringer
13.20 Koarktasjon av aorta - Interaktiv sesjon med kasuistikker
14.20 Pause
14.35 Fallots tetrade - Interaktiv sesjon med kasuistikker
15.40 Haemodynamikk
16.00 Slutt for dagen

Tirsdag
Shunter
Kursleder: Elisabeth Leirgul
08.45 Atrieseptum defekter - Interaktiv sesjon med kasuistikker
Video av PFO-lukking
10.00 Pause
10.15 Anomalt munnende lungevener - Interaktiv sesjon med kasuistikker
11.15 Eisenmenger syndrom/ pulmonal hypertensjon
11.45 Lunsj
12.45 Ventrikkel septum defekter - Interaktiv sesjon med kasuistikker
13.45 Truncus arteriosus
14.15 Pause
14.30 Transposisjon av de store arterier - Interaktiv sesjon med kasuistikker
16.00 Slutt for dagen

Onsdag
Shunter forts. og kirurgisk og kateterbasert behandling
Kursleder: Britt Engan
08.45 Dobbelt utløp fra ventrikkel
09.05 Ettkammer hjerter og Fontan sirkulasjon - Interaktiv sesjon med kasuistikker
10.15 Pause
10.30 Antitrombotisk behandling og endokardittprofylakse
10.50 Ebstein anomali - Interaktiv sesjon med kasuistikker
11.45 Lunsj
12.45 Å leve med medfødt hjertefeil pas – Pasientmøte
13.45 Ikke-kardial kirurgi: Risiko og forholdsregler
14.15 Pause
14.30 Kirurgisk behandling av voksne med medfødt hjertesykdom
15.15 Hjerte- og lungetransplantasjon hos voksne med medfødte hjertefeil
15.45 Kateterbasert behandling; muligheter og tilbud
16.15 Slutt for dagen

Torsdag
Svangerskap, arytmier og oppfølgning
Kursleder: Tom Omdal
08.45 Arytmier
09.05 Arytmibehandling: elektrofysiologi og pacing ved medfødte hjertefeil
09.35 Bruk av MR og CT ved medfødte hjertefeil
10.05 Pause
10.20 Marfan, Turner og Loeys-Dietz syndrom - Interaktiv sesjon med kasuistikker
11.30 Fysisk aktivitet og trening ved medfødte hjertefeil
12.00 Lunsj
13.00 Svangerskap og fødsel hos kvinner med medfødte hjertefeil. Veiledning og oppfølging - Interaktiv sesjon med kasuistikker
14.00 Prevensjon
14.20 Pause
14.30 Medfødte hjertefeil med debut i voksen alder
14.50 Oppfølging av voksne med medfødte hjertefeil. Organisering og ansvarsfordeling
15.10 Kursprøve
15.40 Evaluering
16.00 Slutt

 

Fant du det du lette etter?