Medfødte hjertefeil

Kurs, 23.09.2019-26.09.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Hjertesykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (30t) for LIS i Hjertesykdommer
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
23.09.2019-26.09.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 09 - avsluttes onsdag kl 16 (tiden kan endres!)
Sted
Oslo Universitetssykehus,
Rikshospitalet B: Grønt Aud 1. 23/9, 24/9 og 25/9.
Rikshospitalet B: Seminarrom 2 B2. U002 26/9.
                                          

 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 23.06.2019 (NB! Spør oss om ledige plasser) 

Målgruppe

Valgfritt kurs (30t) for LIS i AnestesiologiBarnekirurgiThoraxkirurgi

Læringsmål

1. Kunne identifisere og vurdere voksne pasienter med medfødt hjertefeil og eventuelt viderehenvise pasienter med medfødte hjertefeil, inkludert pasienter som tidligere har vært korrigert helt eller delvis.

2. Kunne diagnostisere pasienter med medfødte hjertefeil der disse debuterer i voksen alder (ASD, PFO, VSD, Ebsteins anomali, aortabueanomalier, kongenitt korrigert transposisjon og partielt anomalt innmunnende lungevene) og analysere kliniske funn hos disse pasientene.

3. Kjenne til andre medfødte hjertefeil, inkludert følgetilstander etter kirurgisk behandling, som persisterende ductus arteriosus, Fallots tetrade, transposisjon av store arterier og andre truncusanomalier og Fontan sirkulasjon/ettkammerhjerte.

4. Kjenne til kardiale manifestajoner ved Marfan, Turner og Loeys-Dietz syndrom.

5. Kunne redegjøre for betydningen av ulike hjertesykdommer (medfødt hjertesykdom, hypertensjon, artropatier og arytmier) for gjennomføring av svangerskap, og kunne gi rådgivning til kvinner med hjertesykdom som planlegger svangerskap.

Kursavgift

NOK 6000,- (uten lunsj)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Gunnar Erikssen og Mette-Elise Estensen, Kardiologisk avd. OUS, Rikshospitalet

email: geriksse@ous-hf.no
email: mestense@ous-hf.no

Litteratur

“Diagnosis and Management of Adult Congenital Heart Disease”, M. Gatzoulis m.fl

Andre opplysninger

Deltagere oppfordres til å sende inn kasuistikker med problemstillinger innenfor temaet medfødte hjertefeil hos voksne.

Program

Mandag 23. september 2019

Epidemiologi og grunnleggende begrep ved medfødte hjertefeil hos voksne. Shunter og aortapatologi.
Møteleder: Gunnar Erikssen (OUS, RH)
 

09.30 Åpning av kurset/ praktiske opplysninger. Gunnar Erikssen, OUS RH
09.40 Voksne med medfødt hjertesykdom - en økende pasientpopulasjon. Gunnar Erikssen, OUS RH
10.00 Morfologi og nomenklatur. Henrik Brun, OUS RH
10.20 Den systematiske ekkokardiografi us. hos voksne med medfødt hjertefeil. Helge Skulstad, OUS RH
10.45 Pause
11.00 Atrieseptumdefekter og PFO.  Jan Otto Beitnes OUS RH
11.30 Anomalt munnende lungevener.  Jan Otto Beitnes OUS RH
12.00 Lunsj.
13.00 Coarctatio aortae, hypoplastisk og avbrutt aortabue. Gunnar Erikssen, OUS RH
13.30 Ventrikkel septum defekter.  Jarle Jortveit, SSA
14.10 Marfan, Ehlers Danlos og Loeys-Dietz syndrom. Kirsten Krohg-Sørensen OUS RH
14.30 Pause
14.45 Kongenitt pulmonalstenose/ utløpshinder i høyre ventrikkel. Jarle Jortveit , SSA
15.15 Kasuistikker Alle
16.00 Slutt.

Tirsdag 24. september 2019
Komplekse medfødte hjertefeil, kirurgisk og kateterbasert behandling
Møteleder: Ola Gjesdal (OUS, RH)

08.30 Atrioventrikulære septumdefekter (AVSD). Gunnar Erikssen OUS RH
09.00 Univentrikulære hjerter. Fontan sirkulasjon/total cavopulmonal forbindelse. Thomas F. Møller, OUS RH
09.45 Pause.
10.00 Antitrombotisk behandling hos voksne med medfødt hjertesykdom. Ola Gjesdal, OUS RH
10.15 Kasuistikker Alle
11.30 Lunsj.
12.30 Kirurgisk behandling av voksne med medfødt hjertesykdom. Egil Seem /Tom Hoel, OUS RH
13.00 Hjerte- og lungetransplantasjon hos voksne med medfødte hjertefeil.  Einar Gude, OUS RH
13.30 Pause.
14.00 Ikke-kardial kirurgi: Risiko og forholdsregler. Guro Grindheim, OUS RH
14.30 Diskusjon. Egil Seem/Tom Hoel, Guro Grindheim, Gunnar Erikssen, Einar Gude
15.00 Koronare anomalier. Ole Geir Solberg, OUS RH
15.30 Kasuistikker Alle
16.00 Slutt

Onsdag 25. september 2019
Klaffefeil, Fallots tetrade, cyanotiske tilstander og diagnostiske metoder
Møteleder: Elisabeth Leirgul (HUS/UiB)

08.30 Fallots tetrade, DORV, Truncus arteriosus. Mette-Elise Estensen, OUS RH
09.10 Kateterbasert lukking av PFO og ASD hos voksne. Ketil Lunde, OUS RH
09.30 Kongenitt aortastenose og aortainsuffisiens. Tom Roar Omdal, HUS/UiB
10.00 Pause.
10.15 Ebsteins anomali. Elisabeth Leirgul, HUS/UiB
10.45 Kasuistikker. Alle
11.30 Lunsj.
12.30 Heterotaxi, veneanomalier Ola Gjesdal, OUS RH
13.00 Ergometri, fysisk aktivitet og trening. Britt Engan, HUS/UiB
13.30 Transposisjon av de store arterier. Ola Gjesdal, OUS RH
14.10 Pause
14.25 Medfødte hjertefeil med debut i voksen alder. Elisabeth Leirgul, HUS/UiB
15.00 Eisenmenger syndrom/ pulmonal hypertensjon. Britt Engan, HUS/UiB 15.30 Kasuistikker Alle
15.45 Endokardittprofylakse. Tom Roar Omdal, HUS/UiB
16.00 Slutt

Torsdag 26. september 2019
Arytmier, genetiske sykdommer, svangerskap, diagnostikk og behandling
Møteleder: Mette-Elise Estensen (OUS, RH)

08.30 Arytmier. Erik Lyseggen, OUS RH
09.00 Arytmibehandling: elektrofysiologi og pacing. Erik Kongsgård, OUS RH
09.30 LQTS, CPVT, ARVC og andre medfødte arytmogene tilstander. Kristina Hermann Haugaa, OUS RH- bytte dag
10.00 Kasuistikker Alle
10.30 Pause.
10.45 Invasiv diagnostikk og kateterbasert behandling. Gaute Døhlen, OUS RH
11.15 Bruk av MR og CT ved medfødte hjertefeil. Kathrine Rydén-Suther, OUS RH
11.45 Lunsj
12.30 Svangerskap og fødsel hos kvinner med medfødte hjertefeil. Mette-Elise Estensen, OUS RH
13.00 Antikonsepsjon hos kvinner med medfødte hjertefeil. Ingvild Sørbye, OUS RH
13.20 Oppfølging av voksne med medfødte hjertefeil. Transisjon barn-voksen. Mette-Elise Estensen, Anne Skeide, Aldiana Prnjavorac, Solvår Hagen Eliassen, OUS RH
14.00 Pause
14.15 Kursprøve Alle
15.15 Evaluering Gunnar Erikssen
15.30 Slutt.
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.