Medfødte hjertefeil

Kurs, 23.09.2019-25.09.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Hjertesykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (30t) for LIS i Hjertesykdommer
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
23.09.2019-25.09.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 09 - avsluttes onsdag kl 16 (tiden kan endres!)
Sted
Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
(mer info kommer)
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 23.06.2019 (NB! Spør oss om ledige plasser) 

Målgruppe

Valgfritt kurs (30t) for LIS i AnestesiologiBarnekirurgiThoraxkirurgi

Læringsmål

1. Kunne identifisere og vurdere voksne pasienter med medfødt hjertefeil og eventuelt viderehenvise pasienter med medfødte hjertefeil, inkludert pasienter som tidligere har vært korrigert helt eller delvis.

2. Kunne diagnostisere pasienter med medfødte hjertefeil der disse debuterer i voksen alder (ASD, PFO, VSD, Ebsteins anomali, aortabueanomalier, kongenitt korrigert transposisjon og partielt anomalt innmunnende lungevene) og analysere kliniske funn hos disse pasientene.

3. Kjenne til andre medfødte hjertefeil, inkludert følgetilstander etter kirurgisk behandling, som persisterende ductus arteriosus, Fallots tetrade, transposisjon av store arterier og andre truncusanomalier og Fontan sirkulasjon/ettkammerhjerte.

4. Kjenne til kardiale manifestajoner ved Marfan, Turner og Loeys-Dietz syndrom.

5. Kunne redegjøre for betydningen av ulike hjertesykdommer (medfødt hjertesykdom, hypertensjon, artropatier og arytmier) for gjennomføring av svangerskap, og kunne gi rådgivning til kvinner med hjertesykdom som planlegger svangerskap.

Kursavgift

NOK 6000,- (uten lunsj)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Gunnar Erikssen og Mette-Elise Estensen, Kardiologisk avd. OUS, Rikshospitalet

email: geriksse@ous-hf.no
email: mestense@ous-hf.no

Litteratur

“Diagnosis and Management of Adult Congenital Heart Disease”, M. Gatzoulis m.fl

Andre opplysninger

Deltagere oppfordres til å sende inn kasuistikker med problemstillinger innenfor temaet medfødte hjertefeil hos voksne.

Program

(kommer senere)
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.