Maligne lymfomer

Kurs, 17.10.2019-18.10.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Blodsykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Blodsykdommer (16t)
For valgfrie kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
17.10.2019-18.10.2019 
Klokkeslett
Kursstart torsdag kl. 09 - avsluttes fredag kl. 16:30
Sted
OUS, Radiumhospitalet
(mer info kommer)
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 23.06.2019 (Spør oss om ledige plasser) 

Målgruppe

Valgfritt kurs (16t) for LIS i Onkologi, Indremedisin, Blodsykdommer, Medisinsk biokjemi, Nukleærmedisin, Patologi og Immunologi og transfusjonsmedisin

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap om/ferdighet i utredning, behandling og oppfølging av pasienter med maligne lymfomer.

Kursavgift

NOK 4000,- (uten lunsj)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Alexander Fosså,
Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, 
Telefon 22934000
E-mail: aff@ous-hf.no

Litteratur

Nasjonalt handlingsprogram for maligne lymfomer,
nettsted http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-maligne-lymfomer/Sider/default.aspx

Program

(NB! tentativt program)

Torsdag 18.10.2019

09.00 – 09.40 Immunsystemet – celler, utvikling, funksjon – relasjon til maligne lymfomer. Alexander Fosså, Oslo Universitetssykehus HF Radiumhospitalet.
09.45 – 10.25 Diagnostikk av maligne lymfomer/ WHO klassifikasjonen
 Klaus Beiske, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
10.25 – 10.40 Pause
10.40 – 11.15 Diagnostikk av maligne lymfomer forts. Klaus Beiske.
11.25 – 12.05 Utredning og stadieinndeling av maligne lymfomer
 Alexander Fosså, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
12.10 – 12.30 Maligne lymfomer – epidemiologi. Alexander Fosså.
12.30 – 13.20 Pause
13.20 – 14.00 Behandling av Hodgkins lymfom hos voksne.  Alexander Fosså
14.05 – 14.25 Behandling av Hodgkins lymfom hos barn og ungdom
 Alexander Fosså.
14.30 – 14.50 Marginalsonelymfomer. Gustav Lehne, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
14.50 – 15.05 Pause
15.05 – 15.50 KLL, Geir Tjønnfjord, Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet
15.55 – 16.20 T – celle lymfomer, Grete Fossum Lauritzsen, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
16.25 – 16.55 Kasuistikker; Hodgkins lymfom Alexander Fosså

Fredag 19.10.2019
08.30 – 09.10 Diffuse storcellete B-celle lymfomer. Harald Holte, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.
09.10 – 09.35 Burkitt-, ”Burkitt-like”- og lymfoblastlymfomer, Harald Holte.
09.35 – 10.00 Mantelcellelymfomer. Arne Kolstad, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.
10.00 – 10.25 Pause
10.25 – 11.00 Follikulære lymfomer, Bjørn Østenstad, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.
11.00 – 12.30 Kasuistikker med gruppeoppgaver; non-Hodgkin lymfom. Bjørn Østenstad m. flere
12.30 – 13.15 Pause
11.40 – 12.30 Langtidsbivirkninger etter behandling av maligne lymfomer. Hva bør vi se etter på kontrollene? Cecilie Kiserud, Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet Oslo
14.05 – 14.25 Noen klinisk sjeldnere presentasjoner av NHL, bl.a. hud og CNS, Harald Holte
14.25 – 14.40 Pause
14.40 – 15.05 Prinsipper for strålebehandling ved maligne lymfomer, Alexander Fosså
15.10 – 15.30 Vaksiner, radioimmun- og immuntoksinterapi, ”nye” legemidler ved lymfomer. Arne Kolstad
15.30 -  15.50 HMAS ved maligne lymfomer
 Knut Halvor Smeland, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
15.55 -  16.15 Non myeloablativ allotransplantasjon, Yngvar Fløisand, Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet
16.15 – 16.30 Oppsummering og evaluering
16.30 Slutt


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.