Maligne blodsykdommer, diagnostikk og behandling inkludert stamcelletransplantasjon, våren 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs i Blodsykdommer
Gammel ordning: Godkjent som 36 timer innen Blodsykdommer

Læringsmål

BLS093,089,087,078, 077,110,097,113,115,095, 114,109, 116, 117, 112,069,074,072,071,073,068, 067,070,085,086,065,063, 052,066, 053, 044, 083, 082,037, 034, 033,038,040, 039, 032, 036, 035, 042,041,147, 151,148,150

Kursavgift

NOK 7000,-
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

60 (foreløpig)

Kurskomite

Tobias Gedde-Dahl, avd for blodsykdommer, OUS Rikshospitalet (kursleder)

Astrid O Kittang, avd for blodsykdommer, HUS, Bergen
Henrik Hjorth-Hansen, avd for blodsykdommer, St Olavs hospital, Trondheim

Litteratur

Nasjonalt handlingsprogram for maligne blodsykdommer (helsedirektoratets nettsider)
Veileder i allogen stamcelletransplantasjon OUS – tilsendes deltakerne pr mail.

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?