Lungesykdommer for hovedspesialiteten Indremedisin, Vår 2021, Oslo

Ny ordning: Anbefalt kurs innen Indremedisin
Gammel ordning: Obliigatorisk kurs (30t) i Indremedisinske fag

Læringsmål

Grunnleggjande kjennskap om vanlege lungemedisinske problemstillingar, utredning og behandling.

Kursavgift

NOK 7200,- (uten lunsj; tillegg for kompendier er inkludert)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 80

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Håvard Andreassen Sæverud, uxhvsv@ous-hf.no

Program


Mandag Lungefunksjonsunderøkelser og luftveisinfeksjoner.
Stad: Kreftsenteret, aud. 1 etg
Møteleder: Håvard Andreassen Sæverud

0900-0910: Praktisk informasjon
0910-0930: Dyspnoe – Ole Henning Skjønsberg
0930-1015: Lungefunksjonsundersøkelser: Spirometri, bodybox, diffusjonskapasitet. – Annette Kristiansen
1015-1045: Er det hjertet eller lungene- Hallgeir Tveiten
1105-1200: Røntgen av lungene – Hanne Grøstad
1200-1300: Lunsj
1300-1345: Nedre luftveisinfeksjoner og abscess: Klinikk, diagnostikk og behandling – Bjørn Skrede
1345-1400: Kaffi
1400-1450: Pleurasykdommer, empyem og pneumothorax. (OBS UL pleura) – Audun Os
1450-1630: Grupper: - Non-invasiv ventilasjon – Magnus Qvarfort (auditoriet)
- Radiologisk diagnostikk - Hanne Grøstad/Vesna mm(Rom 0602139 radiologisk. avd.) Håvard
- Demonstrasjon av inhalasjonsmedisiner. – Marit Fønstelien, Auditoriet i 3 etg, bygg 3
- Lungefysiologisk lab Sylvi Sommer og Hallgeir Tveiten (Lungefys. lab.) 4
- Allergi i praksis. Mia Østerhaug, Auditoriet i 4 etg, bygg 3


Tirsdag  Obstruktive lungesykdommer og allergi. Luftvegsinfeksjonar forts.
Stad: Kreftsenteret, aud. 1 etg
Møteleder: Hallgeir Tveiten

0830-0910: Allergi, anafylaksi og hyposensibiliserende behandling Eva Stylianou
0915-1000: Astma. Diagnostikk og behandling av astma- Eva Stylianou
1000-1015: Pause
1015-1115: KOLS: Definisjon, etiologi, utredning og behandling av stabil tilstand. Røykeslutt. Vaping. Rehab. - Ingvil Berger
1115-1155: Behandling av akutt forverring av KOLS og astma– Magnus Qvarfort
1155-1230: Vaskulitter – Øyvind Palm
1230-1330: Lunsj
1330-1415: Tuberkulose/ikke-tuberkuløs mykobakteriesykdom – Hallgeir Tveiten
1415-1430: Kaffi
1430-1500: Cystisk fibrose + bronkieektasier – Pål Finstad
1500-1630: Grupper: - Non-invasiv ventilasjon – Magnus Qvarfort (auditoriet)
- Radiologisk diagnostikk - Hanne Grøstad/Vesna mm(Rom 0602139 radiologisk. avd.) Håvard
- Demonstrasjon av inhalasjonsmedisiner. – Marit Fønstelien, Auditoriet i 3 etg, bygg 3
- Lungefysiologisk lab Sylvi Sommer og Hallgeir Tveiten (Lungefys. lab.) 4
- Allergi i praksis. Mia Østerhaug, Auditoriet i 4 etg, bygg 3

Onsdag Lungekreft
Stad: Kreftsenteret, aud. 1 etg
Møteleder: Ole Henning Skjønsberg

0830-0855: Lungekreft i Norge: Etiologi, prognose – Lars Fjellbirkeland
0855-0920: Utredning av tumor pulm m/kasuistikk "Flekk på lungen" – Ole Henning Skjønsberg
0920-1010: Bronkoskopi og EBUS – Øyvind Lunde
1010-1025: Pause
1025-1055: Kirurgi ved kreft i lunge. Indikasjoner og kontraindikasjoner ved primær lungekreft og metastaser. Kort om TNM-klassifikasjon. – Per Reidar Woldbæk/Peter Majak??
1055-1145: Ikke-kirurgisk behandling av lungekreft nå og i framtiden: cytostatika, immunterapi, stråleterapi, palliasjon. Hva avgjør om pasienten tåler behandlingen? ECOG – Odd Terje Brustugun
1145-1245: Lunsj
1245-1315: Oppfylling i mediastinum – Hallgeir Tveiten
1315-1330: Kaffi
1330-1500: Grupper: - Non-invasiv ventilasjon – Magnus Qvarfort (auditoriet)
- Radiologisk diagnostikk - Hanne Grøstad/Vesna mm(Rom 0602139 radiologisk. avd.) Håvard
- Demonstrasjon av inhalasjonsmedisiner. – Marit Fønstelien, Auditoriet i 3 etg, bygg 3
- Lungefysiologisk lab Sylvi Sommer og Hallgeir Tveiten (Lungefys. lab.) 4
- Allergi i praksis. Mia Østerhaug, Auditoriet i 4 etg, bygg 3

Torsdag Respirasjonssvikt
Stad: Kreftsenteret, aud. 1 etg
Møteleder: Silje Strand

0830-0920: Akutt og kronisk respirasjonssvikt, inkludert hypoventilasjon. Årsaker. Behandling med NIV.– Håvard Andreassen Sæverud
0920-1005: Yrkesrelaterte lungesykdommer – Britt Grethe Randem
1005-1015: Pause
1015-1045: Akutt lungeembolisme – Ole Henning Skjønsberg
1045-1115: Obstruktiv søvnapnoe, kort innføring –Vasvija Lejlic
1115-1155: Oksygenbehandling – Silje Strand??
1155-1300: Lunsj
1300-1330: Pulmonal hypertensjon – Arne Andreassen
1330-1415: Sarkoidose – Bjørg Abrahamsen
1415-1430: Kaffi
1430-1600: Grupper: - Non-invasiv ventilasjon – Magnus Qvarfort (auditoriet)
- Radiologisk diagnostikk - Hanne Grøstad/Vesna mm(Rom 0602139 radiologisk. avd.) Håvard
- Demonstrasjon av inhalasjonsmedisiner. – Marit Fønstelien, Auditoriet i 3 etg, bygg 3
- Lungefysiologisk lab Sylvi Sommer og Hallgeir Tveiten (Lungefys. lab.) 4
- Allergi i praksis. Mia Østerhaug, Auditoriet i 4 etg, bygg 3

Fredag  Respirasjonssvikt forts.
Stad: Kreftsenteret, aud. 1 etg
Møteleder: Bjørg Abrahamsen

0830-0915: Interstitielle lungesykdommer; en oversikt. – Phuong Phuong Diep
0915-1015: Interaktiv kasuistikk respirasjonssvikt Hallgeir Tveiten
1015-1030: Kaffi
1030-1100: Lungetransplantasjon – Inga Leuckfeld
1100-1245: Grupper: - Non-invasiv ventilasjon – Magnus Qvarfort (auditoriet)
- Radiologisk diagnostikk - Hanne Grøstad/Vesna mm(Rom 0602139 radiologisk. avd.) Håvard
- Demonstrasjon av inhalasjonsmedisiner. – Marit Fønstelien, Auditoriet i 3 etg, bygg 3
- Lungefysiologisk lab Sylvi Sommer og Hallgeir Tveiten (Lungefys. lab.) 4
- Allergi i praksis. Mia Østerhaug, Auditoriet i 4 etg, bygg 3

1245-1300: Kaffi
1300-1330: Kursprøve og kursevaluering
1330: Slutt

Fant du det du lette etter?