Lungesykdommer for hovedspesialiteten Indremedisin, Vår 2020, Oslo

Kurs, 16.03.2020-20.03.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs innen Indremedisin
Gammel ordning: Obliigatorisk kurs (30t) i Indremedisinske fag

Når og hvor

Dato
16.03.2020-20.03.2020 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 09 - avsluttes fredag kl 13
Sted
OUS, Ullevål
(Mer info kommer)
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Kurset er fulltegnet 

Læringsmål

Grunnleggjande kjennskap om vanlege lungemedisinske problemstillingar, utredning og behandling.

Kursavgift

NOK 7200,- (uten lunsj; tillegg for kompendier er inkludert)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 80

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Håvard Andreassen Sæverud, uxhvsv@ous-hf.no

Program

(NB! tentativ program)

Mandag 16.03.
Møteleder: Håvard Andreassen Sæverud
0900-0910: Praktisk informasjon
0910-0930: Dyspnoe –
0930-1015: Lungefunksjonsundersøkelser: Spirometri, bodybox, diffusjonskapasitet. –
1015-1035: Arteriell blodgass
1035-1050: Pause
1050-1110: Belastningsundersøkelser: Hvilken nytte kan vi ha av det? –
1110-1200: Røntgen av lungene –
1200-1300: Lunsj
1300-1320: UL pleura –
1320-1405: Nedre luftveisinfeksjoner og abscess: Klinikk, diagnostikk og behandling –
1405-1420: Kaffe
1420-1435: Lungenøtt I
1435-1630: Grupper: - Non-invasiv ventilasjon –
- Radiologisk diagnostikk -
- Demonstrasjon av inhalasjonsmedisiner. –
- Lungefysiologisk lab –
- Allergi i praksis. – 

Tirsdag 17/3-20:
Møteleder: Hallgeir Tveiten

0830-0915: KOLS: Definisjon, etiologi, utredning og behandling av stabil tilstand. Røykeslutt. Rehab. -
0915-1000: Behandling av akutt forverring av obstruktive lungesykdommer
1000-1015: Pause
1015-1045: Søvnrelatert respirasjonsforstyrrelse –
1045-1135: Pleurasykdommer og pneumothorax. Inkludert empyem. –
1135-1215: Tuberkulose/ikke-tuberkuløs mykobakteriesykdom –
1215-1300: Lunsj
1300-1345: Yrkesrelaterte lungesydommer –
1345-1400: kaffe
1400-1445: Cystisk fibrose + bronkieectasier –
1445-1500: Lungenøtt II
1500-1630: Grupper: 

Onsdag 18/3-20:
Møteleder: Ole Henning Skjønsberg
0830-0900: Lungekreft i Norge: Etiologi, prognose –
0900-0915: Utredning av tumor pulm m/kasuistikk ”Flekk på lungen” –
0915-0935: Bronkoskopi inkludert endobronkiale ventiler. –
0935-1000: Intervensjonsbronkoskopi: EBUS, stent og laser
1000-1015: Pause
1015-1045: Kirurgi ved kreft i lunge. Indikasjoner og kontraindikasjoner ved primær lungekreft og metastaser. Kort om TNM-klassifikasjon.
1045-1130: Ikke-kirurgisk behandling av lungekreft nå og i framtiden: cytostatika, immunterapi, stråleterapi, palliasjon. Kva avgjør om pasienten tåler behandlingen? ECOG –
1130-1155: Pulmonal hypertensjon –
1155-1245: Lunsj
1245-1315: Vaskulitter
1315-1330: Kaffe
1330-1345: Lungenøtt III
1345-1530: Grupper: 

Torsdag 19/3-20:
Møteleder: Bjørg Abrahamsen

0830-0920: Akutt og kronisk respirasjonssvikt, inkludert hypoventilasjon. Årsaker. Behandling.
0920-1005: Allergi, anafylaksi og hyposensibiliserende behandling
1005-1015: Pause
1015-1045: Akutt lungeembolisme –
1045-1115: Oppfylling i mediastinum –
1115-1155: Oksygenbehandling -
1155-1245: Lunsj
1245-1330: Astma –
1330-1345: Lungenøtt IV
1345-1400: Kaffe
1400-1530: Grupper: 

Fredag 20/3-20:
Møteleder: Håvard Andreassen Sæverud
0830-0900: Lungetransplantasjon
0900-0945: Interstitielle lungesykdommer; en oversikt.
0945-1000: Kaffe
1000-1030: Sarkoidose
1030-1215: Grupper:
1215-1230: kaffe
1230-1300: Kursprøve og kursevaluering
1300: Slutt
Fant du det du lette etter?