Lungesykdommer for hovedspesialiteten Indremedisin, Høst 2020, Oslo - UTSATT

Ny ordning: Anbefalt kurs i Del 2 Indremedisin (FIM) og Spesialiteten Indremedisin Del 3
Gammel ordning: Godkjent 32 timer

Læringsmål

Innføring i diagnostikk, behandling, oppfølging og forebyggelse av sykdommer i respirasjonsorganene hos pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten.

Kursavgift

NOK 8450,- (inkl lunsj og kompendier)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 65

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Overlege, Dr.med. Morten Nissen Melsom (kursleder), LHL-sykehuset Gardermoen.
Lungelege Dr.med. Sjur Humerfelt, KAL.
LIS-lege Karianne Svartorsæther, AHUS.
Overlege, Senterleder, PhD Espen Rostrup Nakstad, Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, OUS-Ullevål.
Overlege, 1.amanuensis, Dr.med. Are Martin Holm, Lungeavdelingen, OUS-Rikshospitalet.

Litteratur

Presentasjoner vil være tilgjengelige for kursdeltakerne kun i kompendiene, ikke elektronisk.

Andre opplysninger

Kursdeltakere som trenger hotell anbefales å ordne hotell i Sandvika (kort busstur fra sykehuset). Evt kan man bo på hotell i Oslo sentrum og komme til/fra Bærum sykehus med T-banen (til Gjettum stasjon) eller tog (til Sandvika).

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?