Lungesykdommer for hovedspesialiteten Indremedisin, Høst 2019, Oslo

Kurs, 18.11.2019-22.11.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Indremedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (32t) for LIS i indremedisin
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
18.11.2019-22.11.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 09:30 - avsluttes fredag kl 15
Sted
Bærum Sykehus,
Sogneprest Munthe-Kaas vei 100, 1346 Gjettum
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Spør oss om ledige plasser 

Målgruppe

Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Anestesiologi (32t v og e), Fysikalsk medisin og rehabilitering (32t v og e), Revmatologi (32t v og e), Lungesykdommer (32t e) og Allmennmedisin (32t emnekurs)

Læringsmål

Innføring i diagnostikk, behandling, oppfølging og forebyggelse av sykdommer i respirasjonsorganene hos pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten.

Kursavgift

NOK 8450,- (inkl lunsj og kompendier)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 65

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Overlege, Dr.med. Morten Nissen Melsom (kursleder), LHL-sykehuset Gardermoen.
Lungelege Dr.med. Sjur Humerfelt, KAL.
LIS-lege Karianne Svartorsæther, AHUS.
Overlege, Senterleder, PhD Espen Rostrup Nakstad, Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, OUS-Ullevål.
Overlege, 1.amanuensis, Dr.med. Are Martin Holm, Lungeavdelingen, OUS-Rikshospitalet.

Litteratur

Presentasjoner vil være tilgjengelige for kursdeltakerne kun i kompendiene, ikke elektronisk.

Andre opplysninger

Kursdeltakere som trenger hotell anbefales å ordne hotell i Sandvika (kort busstur fra sykehuset). Evt kan man bo på hotell i Oslo sentrum og komme til/fra Bærum sykehus med T-banen (til Gjettum stasjon) eller tog (til Sandvika).

Program

Mandag 18.11.19

Auditoriet

Møteleder: Morten Nissen Melsom..

 

09.30 – 09.40  Velkommen. Praktisk informasjon. Morten Nissen Melsom.

09.40 – 10.20  Klinikk og spirometri. Sjur Humerfelt.

10.20 – 10.45  Spirometri i praksis. Morten Nissen Melsom.

10.45 – 11.00  Pause.

11.00 – 11.45  Behandling av akutt respirasjonssvikt. Espen Rostrup Nakstad.

11.45 – 12.30  Thoraxradiologi. Tore Sjøboden.

12.30 – 13.00/13.15   Lunsj.

Gruppearbeid

13.00 – 15.00  Gruppe 1.

13.15 – 14.45  Gruppe 2, 3, 4, 5.

14.45 – 15.00  Pause gruppe 2, 3, 4, 5.

 

15.00 – 15.30  Nattlig ventilasjonsstøtte/Søvnapné. Øyvor Grotli.

15.30 – 16.00  Bronkoskopi. Vibeke Melby.

 

Gruppe 1: Praktisk ventilasjonsstøtte/BiPAP. Espen Rostrup Nakstad, Jesper Ravn og Ingeborg Dorthea Tangen.

Gruppe 2: Thoraxradiologi. Tore Sjøboden.

Gruppe 3: Kasuistikker med blodgass og spirometri I (vekt på DLCO og body-box). Morten Nissen Melsom.

Gruppe 4: Praktisk demo. av
LTOT. Ingrid Synnøve Byggstøyl.
Spirometri, body-box, diff.kapasitet. Mari-Ann Helen Øverseth.
Hjemme-NIV. Jennie Candell Pedersen.

Gruppe 5: Kasuistikker med blodgass og spirometri II. Eirill Schalit.

 

Tirsdag 19.11.19

Auditoriet

Møteleder: Espen Rostrup Nakstad.

 

08.00 – 08.30  Plenumsdiskusjon: Pasient med flekk på lungen. Vibeke Melby.

08.30 – 08.45  Forekomst og histologi av lungekreft. Vibeke Melby.

08.45 – 09.15  Diagnostikk og stadieinndeling med TNM klassifisering. Vibeke Melby.

09.15 – 09.45  Ikke-kirurgisk behandling av lungekreft. Vibeke Melby.

09.45 – 10.00  Plenumsdiskusjon: Hvordan informere pasienter om alvorlig kreftdiagnose? Vibeke Melby.

10.00 – 10.15  Pause.

10.15 – 10.45  PET Diagnostikk. Anders Standal Bugge.

10.45 – 11.30  Kirurgisk behandling av lungekreft. Rune Eggum.

11.30 – 12.15  Preoperative vurderinger av lungefunksjon. Gunnar Einvik.

12.15 – 12.45/13.00   Lunsj.

Gruppearbeid

12.45 – 14.45  Gruppe 5.

13.00 – 14.30  Gruppe 1, 2, 3, 4.

14.30 – 14.45  Pause gruppe 1, 2, 3, 4.

 

14.45 – 15.15 Patofysiologi ved lungeemboli. Morten Nissen Melsom.

15.15 – 16.00 Diagnostikk og behandling ved lungeemboli. Torstein Jensen.

           

Gruppe 5: Praktisk ventilasjonsstøtte/BiPAP. Espen Rostrup Nakstad, Jesper Ravn og Ingeborg Dorthea Tangen.

Gruppe 1: Thoraxradiologi. Espen Asak Ruud.

Gruppe 2: Kasuistikker med blodgass og spirometri I (vekt på DLCO og body-box). Morten Nissen Melsom.

Gruppe 3: Praktisk demo. av
LTOT. Ingrid Synnøve Byggstøyl.
Spirometri, body-box, diff.kapasitet. Mari-Ann Helen Øverseth.
Hjemme-NIV. Jennie Candell Pedersen.

Gruppe 4: Kasuistikker med blodgass og spirometri II. Eirill Schalit.

 

Onsdag 20.11.19

Auditoriet

Møteleder: Karianne Svartstorsæther

 

08.00 – 08.45  Diagnostikk og behandling av astma bronkiale. Birger Norderud Lærum.

08.45 – 09:00  Røykestopp - hvordan motivere + medikamentelle hjelpemidler. Birger Norderud Lærum.

09.00 – 10.00  Allergi. Stein-Øyvind Jørstad.

10:00 – 10.15  Pause.

10.15 – 11.15  Yrkesrelaterte lungesykdommer. Johny Kongerud.

11.15 – 11.45  Oversikt over inhalasjonsmedisiner. Karianne Svartorsæther.

11.45 – 12.00  Pause.

12.00 – 12.30  Pulmonal hypertensjon. Ingunn Skjørten.

12.30 – 13.00/13.15 Lunsj.

Gruppearbeid

13.00 – 15.00  Gruppe 4.

13.15 – 14.45  Gruppe 5, 1, 2, 3.

14.45 – 15.00  Pause gruppe 5, 1, 2, 3.

 

15.00 – 16.00  Diagnostikk og behandling av kronisk obstruktiv lungesykdom. Ingunn Skjørten.

 

Gruppe 4: Praktisk ventilasjonsstøtte/BiPAP. Espen Rostrup Nakstad, Jesper Ravn og Ingeborg Dorthea Tangen.

Gruppe 5: Thoraxradiologi. Siri Lagethon Heck.

Gruppe 1: Kasuistikker med blodgass og spirometri I (vekt på DLCO og body-box). Melsom.

Gruppe 2: Praktisk demo. av
LTOT. Ingrid Synnøve Byggstøyl.
Spirometri, body-box, diff.kapasitet. Mari-Ann Helen Øverseth.
Hjemme-NIV. Jennie Candell Pedersen.

Gruppe 3: Kasuistikker med blodgass og spirometri II. Eirill Schalit.

 

Torsdag 21.11.19

Auditoriet

Møteleder: Are Martin Holm.

 

08.00 – 08.30  Cystisk fibrose. Bjørn Skrede.

08.30 – 09.15  Diagnostikk og behandling av nedre luftveisinfeksjoner. Rasjonell bruk av antibiotika. Ernst Kristian Rødland.

09.15 – 09.30  Pause.

09.30 – 10.00  Plenumsdiskusjon: Empyem. Gunnar Einvik.

10.00 – 10.30  Lungefysioterapi. Hvorfor viktig? Vekt på akuttinnleggelser. Interaktivt intervju Are Martin Holm og Cecilie Straumann Botn.

10.30 – 10.45  Pause.

10.45 – 11.15  Interstitielle- og medikamentinduserte lungesykdommer. Are Martin Holm.

11.15 – 12.00  Sarcoidose. Helge Bjørnstad Pettersen.

12.00 – 12.30/12.45   Lunsj.

Gruppearbeid

12.30 – 14.30  Gruppe 3.

12.45 – 14.15  Gruppe 4, 5, 1, 2.

14.15 – 14.30 Pause gruppe 4, 5, 1, 2.

 

14.30 – 15.15  Lungetransplantasjoner i Norge. Are Martin Holm.

15.15 – 16.00  Plenumsdiskusjon: Den dyspnoeiske pasient. Morten Nissen Melsom.

 

Gruppe 3: Praktisk ventilasjonsstøtte/BiPAP. Espen Rostrup Nakstad, Jesper Ravn og Ingeborg Dorthea Tangen.

Gruppe 4: Thoraxradiologi. Haseem Ashraf.

Gruppe 5: Kasuistikker med blodgass og spirometri I (vekt på DLCO og body-box). Melsom.

Gruppe 1: Praktisk demo. av
LTOT. Ingrid Synnøve Byggstøyl.
Spirometri, body-box, diff.kapasitet. Mari-Ann Helen Øverseth.
Hjemme-NIV. Jennie Candell Pedersen.

Gruppe 2: Kasuistikker med blodgass og spirometri II. Eirill Schalit.


Fredag 22.11.19

Auditoriet

Møteleder: Morten Nissen Melsom.

 

Gruppearbeid

08.00 – 10.00  Gruppe 2.

08.00 – 09.30  Gruppe 1, 3, 4, 5.

09.30 – 10.00  Pause gruppe 1, 3, 4, 5.

 

10.00 – 10.45  TB: Forekomst, melderutiner, screening og smitteoppsporing. Hege Bjelkarøy.

10.45 – 11.15  Diagnostikk og behandling av tuberkulose. Lars Thomas Morland.

11.15 – 11.30  Pause.

11.30 – 12.00  Hoste. Espen Rostrup Nakstad.

12.00 – 12.30  Respirasjonssvikt - konsekvenser for hverdagen. Morten Nissen Melsom.

12.30 – 13.15  Lunsj.

13.15 – 13.45  Differensialdiagnoser til KOLS/dyspnoe. Morten Nissen Melsom.

13.45 – 14.15  Pneumothorax og pleurasykdommer. Espen Rostrup Nakstad.

14.15 – 15.00  Evaluering med kursprøve. Morten Nissen Melsom

 

Gruppe 2: Praktisk ventilasjonsstøtte/BiPAP. Espen Rostrup Nakstad, Jesper Ravn og Ingeborg Dorthea Tangen.

Gruppe 3: Thoraxradiologi. Soniya Javid.

Gruppe 4: Kasuistikker med blodgass og spirometri I (vekt på DLCO og body-box). Morten Nissen Melsom.

Gruppe 5: Praktisk demo. av
LTOT. Ingrid Synnøve Byggstøyl.
Spirometri, body-box, diff.kapasitet. Mari-Ann Helen Øverseth.
Hjemme-NIV. Jennie Candell Pedersen.

Gruppe 1: Kasuistikker med blodgass og spirometri II. Eirill Schalit.

 

 

 

 Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.