Lungesykdommer for hovedspesialiteten indremedisin - Høst 2019

Kurs, 23.09.2019-27.09.2019, Midt

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Indremedisin (30t)
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i indremedisin (30t)
Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Se under

Når og hvor

Dato
23.09.2019-27.09.2019 
Klokkeslett
Oppstart første kursdag kl. 10.30 og avsluttes siste kursdag kl. 12.45
Sted
St.Olavs hospital, Kunnskapssenteret, KA12
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist 28.04.2019 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  

Kursansvarlig

Overlege Eivind Brønstad, Lungemedisinsk avdeling, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin og medisin Orkdal

Kurskomite:
Eivind Brønstad, Sigurd Steinshamn, Sveinung Sørhaug, Kristina Vensloviene og Anders Tøndell.

Kursavgift

7000,-

Antall deltagere

90

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Indremedisin (30t)
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i indremedisin (30t)
Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Anestesiologi (30t v og e), Fysikalsk medisin og rehabilitering (30t v og e), Revmatologi (30t v og e), Lungesykdommer (30t e) og Allmennmedisin (30t emnekurs)

Læringsmål

Innføring i diagnostikk, behandling, oppfølging og forebyggelse av sykdommer i respirasjonsorganene hos pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten.

Innhold

Forelesninger og seminarer omkring tuberkulose, nedre luftveis-infeksjoner, pleurasykdommer, lungekreft, yrkesrelaterte lungesykdommer, kronisk obstruktiv lungesykdom, bronkial astma, respirasjonssvikt, sarcoidose og andre interstitielle lungesykdommer. Dessuten vil det bli demonstrasjoner i bronkoskopi, røntgenbilder av thorax, spirometri og allergiutredning

Program

Foreløpig program, det kan tilkomme endringer

Mandag 23. september
Tema: Obstruktive lungesykdommer, lungefysiologi og blodgasser, diagnostikk og allergologisk utredning 

10.30 Praktisk informasjon om kurset
10.35 Forekomst av- og patofysiologi ved obstruktive lungesykdommer 

11.20 Pause

11.35 Allergologiske aspekter og utredning ved astma bronkiale
12.30 Kasuistikker: Astma og kols - diagnostiske utfordringer

13.15 Lunsj

14.15  Behandling av KOLS og astma

14.55 Pause

15.10 Blodgasser: Syre/baseforstyrrelser
15.40 Vedlikeholdsbehandling og rehabilitering av KOLS pasienter
 
16.25 Slutt for dagen

Tirsdag 24. september
Tema: Respirasjonsfysiologi med diffusjonsmåling og ergospirometri, søvnapné, pleurasykdommer og no

08.30 Demonstrasjoner i plenum. Spirometri - teori og praksis

09.45 Pause

10.00 Diffusjonsmåling (CO-diff.)
10.35 Obstruktivt søvnapne syndrom (OSAS) 

11.15 Pause

11.30 Kardiopulmonal arbeidsbelastning

12.05 Lunsj

13.05 Akutt- og langtids mekanisk ventilasjon ved respirasjonssvikt 

14.05 Pause
 
14.20 Pneumothorax
15.05 LTOT (Langtids oxygen terapi)

16.05 Slutt for dagen

Onsdag 25. september
Tema: Lungekreft, tuberkulose, lungeinfeksjoner og immunsuppresjon

08.30 Demonstrasjoner i plenum: Bronkoskopi 
10.00 Lungetumor-utredning (Epidemiologi, TNM-, Stadium, PS) 
10.45 Behandling av lungekreft

11.25 Pause

11.40 Operativ lungekreftbehandling 

12.10 Lunsj

13.10 Tuberkulose

14.00 Pause

14.15 Lungeinfeksjoner hos den immunsupprimerte pasient

15.15 Slutt for dagen

Torsdag 26. september
Tema: Tolkning av rtg. thorax, interstitielle lungesykdommer, sarkoidose, pleuravæske, cystisk fibrose

08.30 Demonstrasjoner i plenum: Tolkning av thoraxbilder

09.30 Pause

09.45 Interstitielle lungesykdommer

10.45 Pause

11.00 Pulmonal og ekstrapulmonal sarkoidose

12.00 Lunsj

13.00 Pleuravæske - årsaker og diagnostikk 

13.35 Pause

13.50 Patogenese og behandlingsprinsipper ved Cystisk fibrose 
14.45 Tromboembolisk sykdom 

15.45 Slutt for dagen.

Fredag 27. september
Tema: Tekniske hjelpemidler for inhalasjon, arbeidsrelaterte lungesykdommer og lungetransplantasjon 

08.30 Demonstrasjoner i plenum: Tekniske hjelpemidler for inhalasjon

09.30 Pause

09.45 Arbeidsrelaterte lungesykdommer - hva bør legene tenke på?

10.30 Pause

10.45 Lungetransplantasjon 

11.45 Pause

12.00 Kursprøve
12.30 Kursevaluering

12.45 Kurset slutt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.