Lungesykdommer for hovedspesialiteten indremedisin

WEBINAR
Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Indremedisin (30t)
Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: se under


Kursansvarlig

Overlege Eivind Brønstad, Lungemedisinsk avdeling, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin og medisin Orkdal

Kurskomité:
Eivind Brønstad, Sigurs Steinshamn, Sveinung Sørhaug, Kristina Vensloviene og Anders Tøndell.

Kursavgift

7000,-

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall deltakere

90

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Indremedisin

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Indremedisin (30t)

Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Anestesiologi (30t v+e), Fysikalsk medisin og rehabilitering (30t v+e), Revmatologi (30t v+e), Lungesykdommer (30t e) og Allmennmedisin (30t emnekurs)

Læringsmål

Innføring i diagnostikk, behandling, oppfølging og forebyggelse av sykdommer i respirasjonsorganene hos pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten.

Innhold

Forelesninger og seminarer omkring tuberkulose, nedre luftveis-infeksjoner, pleurasykdommer, lungekreft, yrkesrelaterte lungesykdommer, kronisk obstruktiv lungesykdom, bronkial astma, respirasjonssvikt, sarcoidose og andre interstitielle lungesykdommer. Dessuten vil det bli demonstrasjoner i bronkoskopi, røntgenbilder av thorax, spirometri og allergiutredning.

Program

 Mandag 21.september 2020

Møteleder: Eivind Brønstad/Årstein Ims
Tema: Obstruktive lungesykdommer, lungefysiologi og blodgasser, diagnostikk og allergologisk utredning ved astma, behandling av astma og KOLS

10.30 -10.35 Praktisk informasjon om kurset, Eivind Brønstad

10.35 -11.10 Allergologiske aspekter og utredning ved astma bronkiale, Anders Tøndel

11.10 -11.20 Pause

11.20 -12.05 Behandling av astma Årstein Ims

12.05 -12.35 Behandling av vanskelig og alvorlig astma Anders Tøndell

12.35 -13.30 Lunsj

13.30- 14.15 Medikamentell behandling av kols, Elena Titova

14.15 -14.55 Kasuistikker: Astma og kols – diagnostiske utfordringer, Anne Hildur Henriksen

14.55 -15.10 Pause

15.10 -15.40 Blodgasser: Syre/baseforstyrrelser Årstein Ims

15.40 -16.25 Trening og rehabilitering ved kols, Eivind Brønstad

16.25 - Slutt for dagen

Tirsdag 22. september 2020

Møteleder: Sigurd Steinshamn/Lars Aakerøy
Tema: Respirasjonsfysiologi med diffusjonsmåling og ergospirometri, søvnapne, pleurasykdommer og non-invasiv ventilasjon (NIV), LTOT , Arbeidsrelaterte lungesykdommer

08.30 - 09.45 Demonstrasjoner i plenum: Spirometri - teori og praksis, Lars Aakerøy

09.45 -10.00 Pause.
10.00 -10.35 Diffusjonsmåling (CO-diff.), Sigurd Steinshamn

10.35 -11.15 Obstruktivt søvnapne syndrom (OSAS), Sigurd Steinshamn

11.15 -11.30 Pause

11.30 -12.05 Kardiopulmonal belastningstest / CPET, Sigurd Steinshamn
12.05 -13.05 Lunsj

13.05 -14.05 Akutt-og langtids mekanisk ventilasjon ved respirasjonssvikt, Lars Aakerøy 

14.05 -14.20 Pause

14.20 -15.05 Oksygenbehandling ved akutt respirasjonssvikt, Eivind Brønstad

15.05 -15.35 LTOT (Langtids oxygen terapi), Eivind Brønstad

15.35 -16.15 Arbeidsrelaterte lungesykdommer - hva bør legene tenke på? Siri Slåstad

16.15 - Slutt for dagen

Onsdag 23. september 2020

Møteleder: Håkon Olav Leira /Sveinung Sørhaug
Tema: Lungekreft, tuberkulose, lungeinfeksjoner og immunsuppresjon

08.30 -09.45 Demonstrasjoner i plenum: Bronkoskopi, Sveinung Sørhaug

09.45 -10.00 Pause.
10.00 -10.45 Lungetumor-utredning (Epidemiologi, TNM-, Stadium, PS), Håkon Olav Leira
10.45 -11.25 Behandling av lungekreft Bjørn H.Grønberg

11.25 -11.40 Pause
11.40 -12.10 Operativ lungekreftbehandling, Alexander Wahba

12.10 -13.10 Lunsj

13.10 -14.00 Tuberkulose, Ingunn Harstad
14.00 -14.15 Pause

14.15 -15.15 Lungeinfeksjoner hos den immunsupprimerte pasient, Jan Kristian Damås

15.15- 16.00 Kompliserte pneumonier Michael Krauss-Schilling

16.00 - Slutt for dagen
 

Torsdag 24. september 2020

Møteleder: Eivind Brønstad
Tema:Tolkning av rtg. thorax, interstitielle lungesykdommer, sarkoidose, pleuravæske, cystisk fibrose og tromboembolisk sykdom

08.30 - 09.30 Demonstrasjoner i plenum: Tolkning av thoraxbilder, Håkon Olav Leira

09.30 - 09.45 Pause.
 09.45 - 10.45 Interstitielle lungesykdommer, Øystein Rasch-Halvorsen

10.45 - 11.00 Pause

11.00 - 12.00 Pulmonal og ekstrapulmonal sarkoidose, Øystein Rasch Halvorsen

12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 13.35 Pleuravæske - årsaker og diagnostikk, Arne Kihldal-Andersen
13.35 - 13.50 Pause

13.50 - 14.45 Patogenese og behandlingsprinsipper ved Cystisk fibrose, Ingunn Harstad

14.45 - 15.45 Venøse tromboser, Tore Amundsen

15.45 - Slutt for dagen
 

Fredag 25. september 2020

Møteleder: Eivind Brønstad
Tema: Tekniske hjelpemidler for inhalasjon, pneumothorax, lungetransplantasjon og kursprøve

08.30 - 09.30 Demonstrasjoner i plenum:

Tekniske hjelpemidler for inhalasjon, Espen Kolberg

09.30 - 09.45 Pause

09.45 - 10.30 Pneumothorax, Håkon Olav Leira

10.30 - 10.45 Pause

10.45 - 11.45 Lungetransplantasjon, Inga Leuckfeld

11.45 - 12.00 Pause

12.00 - 12.30 Kursprøve, Eivind Brønstad

12.30 - 12.45 Kursevaluering, Eivind Brønstad

12.45 - Kurset slutt

Fant du det du lette etter?