Lov om psykisk helsevern og vurdering av samtykkekompetanse - Webinar

Ny ordning: Anbefalt emnekurs i psykiatri
Gammel ordning: Valgfritt emnekurs i psykiatri (7 timer)

Kursleder

Dagfinn Eldor Green

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal deltakeren ha kunnskap om:
Lovens formål, hvordan fatte vedtak etter kap. 3 og 4 i phvl inkludert vurdering av samtykkekompetanse, konverteringsforbudet, kap. 5 (dom), klage- og domstolsbehandling.

Antall deltakere

45

Litteratur

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/psykisk-helsevernloven-med-kommentarer

Program

Kommer senere


Fant du det du lette etter?