Leversykdommer

Kurs, 03.03.2020-05.03.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Fordøyelsessykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Fordøyelsessykdommer (20t)

Når og hvor

Dato
03.03.2020-05.03.2020 
Klokkeslett
Kursstart tirsdag kl 10 - avsluttes torsdag kl 15:30
Sted
Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet.
Rom D1.2082
(”Auditoriet, Medisinsk avd.”)
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 01. feb 2020 (NB! utvidet påmeldingsfrist) 

Læringsmål

Det blir undervist i tema knyttet til følgende læringsmål i fordøyelsessykdommer: FOR-050, -053,- 054, -055, -056, -057, -058, -059, -060, -061, -062, -063, -064, -065, -066, -067, -069, -070. I tillegg til forelesninger brukes kasuistikker. Deltagerne er med på patologidemonstrasjoner og deltar i tverrfaglig (MDT) møter med diskusjon av levertransplantasjonsindikasjon.

Kursavgift

NOK 5000,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 25

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Kristine Wiencke, Seksjon for gastromedisin, Avdeling for transplantasjonsmedisin, OUS; kristine.wiencke@ous-hf.no

Program

Tirsdag 03.03.20
1000-1005 Åpning av kurset
Diagnostikk/Medikamentell leverskade
1005-1035 Diagnostikk/utredning ved kroniske leversykdommer
1035-1100 Radiologisk diagnostikk ved leversykdommer
1100-1125 Medikamentell leverskade

Lunsj 60 min

Virale hepatitter
1225-1250 Hepatitt C
1250-1315 Hepatitt B
Leversykdom ved graviditet
1315-1340 Leversykdom ved graviditet
Pause 20 min

Autoimmune leversykdommer
1400-1425 Autoimmun hepatitt
1425-1450 Primær skleroserende cholangitt
1450-1515 Primær biliær cirrhose

1515-1600 Kasuistikker

Onsdag 04.03.20
Hepatocellulær cancer
0830-0900 Behandlingsmodaliteter v/hepatocellulær cancer
0900-1000 Kasuistikker
Pause 15 min

Encefalopati/Wilsons sykdom
1015-1035 Encefalopati
1035-1055 Wilsons sykdom

Patologimøte
1115-1215 Avdeling for patologi, Møterom (A2.M042)

Lunsj 60 min

Akutt leversvikt
1315-1345 Akutt leversvikt - årsaker/diagnostikk
1345-1415 Akutt leversvikt - behandling

Levertransplantasjonsmøte
1430-1520 Radiologisk avdeling Demonstrasjonsrom 5 (D3.2104A)

Hemokromatose og kasuistikk
1520-1540 Hemokromatose
1540-1600 Kasuistikk 
 
Torsdag 05.03.20
Fokale lesjoner i lever/Hemokromatose/Leversykdom hos barn
0830-0900 Fokale lesjoner i lever
0900-0930 Leversykdom hos barn 
Pause 20 min

Alkoholisk leversykdom/Hemokromatose/NASH
0950-1020 Alkoholisk leversykdom
1020-1040 NASH
1040-1100 Kasuistikk

Komplikasjoner til kronisk leversykdom
1100-1130 Ascites

Lunsj 60 min

Komplikasjoner til kronisk leversykdom forts.
1230-1255 Øsofagusvaricer 1255- 1325 Portopulmonal hypertensjon og Hepatopulmonalt syndrom

Levertransplantasjon
1325-1345 Levertransplantasjon: indikasjoner
Pause 20 min

Levertransplantasjon forts
1405-1435 Levertransplantasjon: teknikk, postoperative, komplikasjoner og resultater
1435-1500 Levertransplantasjon: oppfølging
1500-1530 Evaluering/kurseksamen 30 minFant du det du lette etter?